Delegație de la Hurezani, în Lituania

În perioada 1 -6 iunie 2014, o delegatie gorjenească s-a deplasat în Lituania, la Kretinga, în cadrul proiectului ,,Be a volunteer-change the world”, finanțat de Comisia Europeană prin programul ,, Comenius Regio partnership project”. Delegația, din comuna Hurezani, a fost compusă din 3 reprezentanți ai Primăriei și ai Consiliului Local, 6 cadre didactice de la Școala Gimnazială din localitate și 4 membri ai Asociației ,,Aurora Hurezani“.

Delegația din Hurezani, în vizită de lucru la Kretinga
Delegația din Hurezani, în vizită de lucru la Kretinga

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de doi ani (2013-2015). Coordonatorul în Regiunea 1 este și aplicantul proiectului, Kretingos rajonos savivaldybes administracijos svietimo skyrius, iar aplicantul în Regiunea 2 este Consiliul Local Hurezani.
Parteneri în proiect sunt, pentru Regiunea 1: Kretingos Simono Daukanto pangrindine mokykla, Kretingos rajono Kartenos vidurine mokykla și Salantu regioninio parko direkcya. În regiunea 2, parteneri sunt : Școala Gimnazială Hurezani și Asociația ,,Aurora Hurezani”.

Scopul proiectului

Proiectul urmărește motivarea și implicarea elevilor în activități de voluntariat
Proiectul urmărește motivarea și implicarea elevilor în activități de voluntariat

Proiectul urmărește motivarea și implicarea elevilor în activități de voluntariat, dezvoltarea abilităților de voluntariat prin derularea unor acțiuni specifice, înființarea cluburilor de voluntari, cuprinzând copii între 13-15 ani. Sunt promovate, de asemenea, activități de ecologizare a dealurilor și apelor din zona Hurezani.
Scopul întâlnirii de la Kretinga a fost acela de a evalua activitățile derulate în primul an al proiectului și prezentarea obiectivelor pentru perioada următoare. În cadrul sedințelor de lucru, fiecare partener a prezentat activitățile specifice care au avut loc în cadrul instituției, impactul acestora asupra colectivului de cadre didactice, elevilor, părinților și comunității locale. În cadrul unor reuniuni și conferințe, s-au făcut studii comparative, evidențiindu-se asemănări și deosebiri, au fost împărtășite exemple de bună practică și strategii de dezvoltare și de continuare a proiectului.
La Întâlnirile cu reprezentanți ai Autorităților Locale din Kretinga și cu partenerii de proiect, de la Departamentul de Educație din același district, s-a discutat despre Sistemul de învățământ din România și Lituania, despre activitățile derulate în proiecte de voluntariat.

Concluzii

Lucruri interesante, utile și emoționante s-au desfășurat și la ,,Simonas Daukantas“ Basic School din Kretinga, dar și la Kartena secondary school. Într-o atmosferă deosebită, deschisă și constructivă, partenerii de proiect au avut ocazia de a interacționa cu colectivele de cadre didactice ale instituțiilor de învățământ, cu reprezentanți ai administrației locale dar și cu elevii în cadrul unor activități interactive. Parcul Regional Salantai, complexul arheologic din Kartena, împrejurimile localității scot în evidență faptul că obiectivele propuse de partenerii noștri în proiect sunt atinse, iar natura este iubită și respectată.
Întâlnirea de la Kretinga s-a încheiat prezentându-se concluziile și următoarele activități de voluntariat. A fost deosebit de interesant!
Lungu Elena -profesor Școala Gimnazială Hurezanisigla-llp