CONSULTING COMPANY IPURL

Loading

OFERTĂ UNICĂ ÎN ROMÂNIA
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ DE VÂNZARE
(ROSTRAMO S.A. TG-JIU – ÎN FALIMENT)
PREŢ INCREDIBIL – 3542000 Euro
Obiectul vânzării îl reprezintă 25,3 Ha – 14 Euro / mp și …… BONUS 4 fabrici complet utilate, suprafeţe construite desfăşurate – 106000 mp, (productie placaj, cherestea, mobila lemn curbat scaune; mobila producţie mese, vitrine etc.) si depozite, platforme betonate, cai de acces (peste 1100 utilaje specializate).
Vânzarea S.C. ROSTRAMO S.A. se face în procedura de faliment (dosar nr. 9388/95/2010, aflat pe rolul Tribunalului Gorj), fiind în ultima etapă de vânzare în bloc – licitaţii săptămânale în fiecare zi de miercuri, ora 14,00 ce se derulează până la 31.03.2015 (după această dată vânzările se fac individual – utilaje, clădiri).
Proprietatea este amplasată pe DN TG-Jiu – Petroşani – B-dul. Ecaterina Teodoriu, nr. 354, dispunând de toate facilităţile: alimentare reţea energie electrică – putere instalată 5400 Kw, staţie gaze naturale, acces alei betonate, reţea canalizare, adaptabilă oricărui tip de activitate industrială si comercială, inclusiv rezidenţială (după anumite investiţii) sau … investiţie imobiliară sigură si rentabilă.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel./fax 0253223744, 0744615954, la sediul lichidatorului CONSULTING COMPANY IPURL, adresa: str. T. Vladimirescu, nr. 15, Tg-Jiu, Gorj, adrese e-mail: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro.