Constantin Stanciovici și familia sa (VI)

Loading

Despre viaţa şi activitatea ilustrului dascăl Constantin Stanciovici se pot scrie foarte multe, însă în acest serial ne dorim doar o scurtă prezentare în special a familiei acestuia cât şi a câtorva din realizările sale profesionale atât de dascăl cât şi de edil al oraşului Târgu Jiu dar mai ales de cetăţean.

Ca primar, Constantin Stanciovici s-a implicat în aducerea la Târgu-Jiu a unui medic
Ca primar, Constantin Stanciovici s-a implicat în aducerea la Târgu-Jiu a unui medic

Sub acelaşi mandat de magistrat al lui Constantin Stanciovici s-a luat iniţiativa sprijinirii comenzii de foc a oraşului prin înfiinţarea a 24 de rezervoare de apă precum şi dotarea cu numeroase unelte specifice, în acelaşi timp s-a decis formarea străzilor oraşului şi „împuţinarea ascunsurilor făcătorilor de rele” iar siliştile sau locurile virane s-a hotărât să fie împrejmuite, s-a angajat în folosul Poliţiei oraşului un telal şi un „bătător de tobă”, un alt proiect pus în aplicare în perioada acestui mandat a fost înfiinţarea grădinii publice iar în cuprinsul acesteia, aflată „între ape”, s-au construit patru prăvălii din a căror chirii avea să fie întreţinută această grădină publică. S-au mai amplasat pe trotuarele noilor străzi un număr de 60 felinare pe lângă cele 39 care funcţionau iar în piaţa oraşului s-au amplasat încă un număr de 3 felinare mici şi unul mare. Locuitorii birnici ai oraşului care în mandatul de magistrat al lui Constantin Stanciovici rămăseseră restanţi din anii anteriori cu un număr de 1635 zile de muncă în folosul comunităţii au fost folosiţi la construirea şi pavarea cu piatră a străzilor nou înfiinţate.

Reformele primarului

Referitor la viaţa religioasă a orăşenilor s-a hotărât refacerea bisericii catedrale pentru care s-a refăcut acoperişul şi pictura în totalitate iar în acelaşi timp s-a luat iniţiativa construirii unei cazărmi pentru dorobanţi precum şi a unei şcoli publice. Pentru hrana locuitorilor s-a dispus ca pe răspunderea personală a magistratului Constantin Stanciovici împreună cu unul din membrii şi anume pitarul Zamfir Pârâeanu să se facă un împrumut de 1000 galbeni pentru procurarea de grâu necesar pentru hrana locuitorilor.
Din aceiaşi iniţiativă a lui Constantin Stanciovici s-a dispus solicitarea de la Minister a următoarelor lămuriri: adevărata mărime a unei ocale şi subdiviziunile acesteia cu care aveau să fie măsurate băuturile dar şi untdelemnul, modelul de oca şi toate subdiviziunile aplicate pe balanţă, cântar sau cumpene mai mici, adevărata lungime a unui cot, adevărata lungime a stânjenului Şerban Vodă şi alte astfel de măsuri necesare în cântărirea şi măsurarea cât mai corectă.

Târgu-Jiul în timpul lui Stanciovici

Oraşul Târgu Jiu în perioada mandatului de magistrat a lui Constantin Stanciovici era format din mahalalele: Botorogi, Olari, Între Jieţe şi Şişeşti, din afara oraşului şi mahalalele Albastră şi Neagră din oraş. Produsele de întâia necesitate folosite de locuitori erau: carnea de vacă ce se vindea cu 32 parale ocaua, pâinea cu 20 parale ocaua, jimbla cu 28 parale ocaua şi lumânările de seu ce se vindeau cu 4 lei şi 20 parale ocaua. În oraş locuiau: 40 boieri caftanlâi, 53 fii de boieri, 5 neamuri, 7 mazili, 120 patentari, 201 birnici, 7 preoţi, un doctor, 3 felceri şi o moaşe iar ca instituţii erau o spiţerie, un spital, o şcoală publică, o grădină publică, 5 biserici şi o temniţă în care locuiau un număr de 9 arestaţi. Comanda de foc avea 3 sacale, 2 tulumbe şi 5 cai. Se mai găseau 64 felinare în oraş, o casă de poştă, o fabrică, 4 mori, un târg de săptămână, 2 bâlciuri peste an şi 4 bariere.
Fiind primul primar al oraşului Târgu Jiu, funcţie înfiinţată în baza legilor elaborate în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Constantin Stanciovici de o personalitate desăvârşită, a fost ales astfel în anul 1864 să conducă destinele urbei de pe Jiu. În această calitate şi-a adus aportul nemijlocit în modernizarea instituţiilor orăşeneşti existente dar şi la înfiinţarea altora în raport cu noile cerinţe legislative moderne. A sprijinit însă foarte mult şi populaţia nevoiaşă a oraşului alocând astfel în fiecare an sume de bani pentru ajutorarea celor năpăstuiţi de soartă care cu această ocazie erau îngrijiţi în special cu ajutoare materiale şi alimente.
Alături de consilierii locali: Ion Broşteanu, Stan Gheorghiu, Ion Popescu, Gheorghe Constantin, Dimitrie Mihail, Matei Păunovici, Ion Bălănescu şi Grigore Constantin, primarul Constantin Stanciovici a pus în aplicare numeroase iniţiative lăudabile la vremea respectivă printre care şi cea de a aduce în oraşul Târgu Jiu un medic care să îngrijească de sănătatea tuturor locuitorilor din oraş, fie că făceau parte din rândul celor bogaţi sau erau săraci. Cu foarte mare greutate s-a ajuns la realizarea acestei dorinţe, mai mult personale a primarului deoarece acesta s-a implicat foarte mult personal în găsirea, chiar şi de peste hotare şi aducerea în oraş a unui medic. (Va urma)

Daniel Cismașu