Comunicat de presă

Craiova, 29.08.2012
Lansare proiect Managementul intregrat al ariei naturale protejate de importanţă comunitară Nordul Gorjului de Est ROSCI0128
SC Butterfly Effect SRL în calitate de beneficiar demarează implementarea proiectului “Managementul integrat al ariei naturale protejate de importanță comunitară Nordul Gorjului de Est ROSCI0128”.
Proiectul, având codul SMIS-CSNR 37816, este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Bugetul de Stat, prin Programul Operațional Sectorial  “Mediu”, Axa Prioritară 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 4.974.575 lei, din care 3.979.660 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și 994.915 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din  bugetul de stat. Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului la realizarea acestui proiect fiind de 1.063.665 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în protecţia şi conservarea biodiversităţii din aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, prin elaborarea unui plan de management integrat concret şi complet, care să răspundă cerinţelor reţelei ecologice europene Natura 2000.
Obiectivele specifice ale proiectului constau in îmbunătăţirea măsurilor de conservare a speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de importanţă comunitară Nordul Gorjului de Est ROSCI0128 și creșterea gradului de conştientizare a grupurilor ţintă privind importanţa conservării biodiversităţii pe teritoriul acestei arii naturale protejate.
Partenerii beneficiarului în implementarea acestui proiect sunt: Consiliul Judetean Gorj, Muzeul Judetean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Universitatea Constantin Brâncuși Târgu Jiu, Muzeul Olteniei, Secția de Știintele Naturii și Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta.
Grupurile ţintă vizate de proiect sunt vizitatorii, comunităţile locale ce pot dezvolta activităţi tradiţionale în sit, autorităţile locale, copiii preşcolari, elevii, studenţii, asociațiile de proprietari şi alţi factori interesaţi. Elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ din zonă vor avea parte de o atenţie deosebită prin acţiuni de educaţie ecologică, amfiteatre în aer liber şi participarea la diverse acţiuni de informare în perimetrul ariei naturale protejate.
Principalele activităţi ale proiectului constau în: elaborarea planului de management integrat pentru aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, desfășurarea a 23 de activităţi de consultare, conştientizare și informare a membrilor grupului ţintă, organizarea a 2 sesiuni de consultare publică aferente aprobării Planului de Management Integrat și derularea activităţilor de management al proiectului.
Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni și se va desfășura în Regiunea Sud-Vest Oltenia în localitățile: Baia de Fier, Bumbeşti-Jiu, Crasna, Muşeteşti, Polovragi, Novaci (Judeţul Gorj), Mălaia, Vaideeni (Judeţul Vâlcea) si in Regiunea Vest in localitatea Petrosani (Judeţul Hunedoara).
Rezultatele principale ale proiectului sunt: un plan de management integrat, aprobat de Autoritatea Competentă, elaborat pe baza studiilor de inventariere a habitatelor și speciilor, cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi un plan de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare elaborat, un website funcțional realizat și 4 filme documentare tip reclamă, material de constientizare realizate si distribuite si creşterea cu cel puţin 30% a procentului persoanelor din grupurile ţintă informate asupra importanţei conservării biodiversităţii din aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0128 Nordul Gorjului.
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Informaţii suplimentare se pot obţine de la SC Butterfly Effect SRL.
Persoană de contact: Victoria Ilea, reprezentant PR
Telefon și Fax: 0351.43.40.45
E-mail: office@btf.ro; www.btf.ro