Comuna Crasna, o localitate gorjeană în continuă modernizare

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  vă prezint raportul cu privire la starea economico-socială şi de mediu a localităţii, raport care constituie momentul bilanţului obiectivelor atinse în anul anterior, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu şi cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii, în interesul comunităţii locale,  pe principiul autonomiei locale.

Din fonduri europene, guvernamentale și din bugetul local, autoritățile din Crasna continuă să facă investiții
Din fonduri europene, guvernamentale și din bugetul local, autoritățile din Crasna continuă să facă investiții

Pornind, la începutul anului 2011, cu un buget prevăzut în sumă de 13.748.000 lei, ajungându-se, urmare a rectificărilor, la data de 31.12.2011, la un buget de 21.569.000 lei,  s-a reuşit, parţial, acoperirea necesităţilor financiare la nivelul Primăriei comunei Crasna.
În cursul anului 2011 s-au efectuat încasări în sumă de 14688943,68 lei şi s-au realizat cheltuieli în sumă de 10064014,98  lei.

Agricultură
O activitate complexă s-a desfăşurat la nivelul primăriei, în domeniul agricultură şi cadastru, unde principalul obiectiv a fost reprezentat de retrocedarea pădurilor, conform legilor nr.18/1991, nr.1/2000 şi nr. 247/2005.
De asemenea, Comisia Locală s-a întrunit într-un număr de 20 şedinţe de lucru, unde au fost analizate toate problemele legate de fondul funciar, cu propuneri ce au fost susţinute în comisia Judeţeană, în mare parte.
Au fost susţinute  documentaţii în Comisia Judeţeană cu propunerile Comisiei Locale privind validarea/invalidarea reconstituirii dreptului de proprietate.
S-au întocmit 4 documentaţii pentru eliberarea titlurilor de proprietate.
Toate documentaţiile întocmite la nivelul Comisiei L.F.F. Crasna sunt depuse  la O.C.P.I. Gorj pentru acordare viză, fiind obligatorie întocmirea acestora şi pe suport electronic.
Au fost depuse mai multe documentaţii la O.C.P.I. Gorj, însă din păcate acestea au fost returnate pentru întocmirea tuturor planurilor  cadastrale pe tarlale, tarlalele având suprafeţe foarte mari (sute de hectare).
Alte documente eliberate în cadrul Biroului Cadastru Agricultură:  2000 adeverinţe privind datele înscrise în Registrul agricol,  pentru simplificare s-a cumulat într-o singură adeverinţă componenţa familiei şi veniturile; s-au eliberat 100 adeverinţe privind cadastrul funciar, 50 adeverinţe de înstrăinare, 120 certificate producător agricol, s-a întocmit documentaţia pentru 15 deschideri succesiuni, 40 procese verbale de constatare la faţa locului.
De asemenea, s-au operat peste 270 modificări la registrul agricol (mod de folosire a terenului, corelări suprafeţe agricole, efective de animale).
S-au întocmit documentaţii necesare pentru Direcţia de Statistică Gorj şi Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Gorj .
S-au introdus în calculator datele din registrele agricole pentru trei sate în totalitate, operaţiunea fiind în desfăşurare şi pentru celelalte sate.
S-au actualizat datele înscrise în registrele agricole pe anul 2011 – 2900 poziţii (9 sate + Străinaşi – 58  registre agricole, din care 10 registre pentru Străinaşi).

Urbanism

Meșterul popular Nicolae Rotaru perpetuează tradiția cioplitului în lemn
Meșterul popular Nicolae Rotaru perpetuează tradiția cioplitului în lemn

Pe linie de urbanism şi amenajarea teritoriului, s-a impus o verificare amănunţită a construcţiilor efectuate pe raza comunei Crasna, fiind întreprinse un număr de 110 controale, aplicându-se 5 sancţiuni contravenţionale.
S-au efectuat un număr de 180 cercetări la faţa locului urmare a sesizărilor cetăţenilor.
S-au eliberat un număr de 50 certificate urbanism şi 31 autorizaţii de construcţii, atât pentru locuinţe, cât şi pentru anexe gospodăreşti.
S-au întocmit 20 certificate de atestare a edificării construcţiilor în vederea înscrierii în cartea funciară.
S-au emis un număr de 4 certificate de nomenclatură stradală.
Toate acestea au fost întreprinse în conformitate cu legislaţia în domeniu – Legea nr.50/1991, republicată.
S-a avut în vedere menţinerea pe tot parcursul anului a circulaţiei pe toate drumurile din interiorul comunei, atât cele comunale, cât şi cele care duc spre proprietăţi.

Activități de protecție a mediului
Importanţa cuvenită a fost acordată şi activităţilor pe linie de mediu, astfel: s-au efectuat controale privind respectarea legislaţiei mediului în toate satele comunei, aplicându-se mai multe avertismente; a fost monitorizată permanent  calitatea apei de  la aducţiunile din comună, prin ducerea probelor recoltate la SANEPID Gorj;  au fost întreprinse acţiuni de salubrizare, împreună cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, capabili de muncă  în satele: Crasna, Dumbrăveni, Buzeşti, Drăgoieşti, Aniniş Deal, Aniniş Vale şi Cărpiniş; s-a raportat trimestrial situaţia ecarisării păsărilor de pe raza localităţii; s-a monitorizat modul de funcţionare a serviciului privind colectarea deşeurilor menajere de către SC SACOMED SRL la nivelul localităţii Crasna;  s-a încercat conştientizarea cetăţenilor  asupra importanţei creşterii calităţii mediului; s-a participat la numeroase sesizări şi reclamaţii ale cetăţenilor cu privire la nerespectarea legislaţiei pe linie de mediu (un număr de  20  de astfel de reclamaţii, autorizaţii de mediu);  s-au efectuat numeroase documentaţii cu privire la autorizarea aducţiunilor cu apă de pe raza comunei (autorizaţii de gospodărire a apei şi autorizaţii de mediu).

Grupurile folclorice din Crasna au rolul de a păstra vie tradițiile locale, transmițându-le din generație în generație
Grupurile folclorice din Crasna au rolul de a păstra vie tradițiile locale, transmițându-le din generație în generație

Activități cultural- artistice
În anul 2011, a fost continuata activitatea cultural-artistică la nivelul comunei, cu implicarea celor două ansambluri folclorice ,,Ciobănaşul” condus de dl. Lianu Ion si ,,Aninișeanca” condus de dl. Vodoiu Ion, cu implicarea bibliotecii comunale si cu participarea elevilor si cadrelor didactice din școlile de pe raza comunei Crasna. Ansamblul Ciobănașul, pe lângă activitatea culturală desfășurată pe plan local, a participat, ca invitat, la multe manifestări în afara localității noastre și anume: la Festivalul interjudețean de folclor pastoral ,,Urcatul oilor la munte” Novaci, ediția a 44-a, (22 mai 2011); la sărbătoarea organizată de Sf. Ilie la Polovragi- (20 iulie 2011); la ,,Festivalul cântecului, jocului și portului popular gorjenesc”- Tismana (14-15 august 2011); la ,,Festivalul Toamnei la Rânca, ediția a- II- a (2-4 septembrie 2011); la Festivalul interjudețean de folclor pastoral ,,Coborâtul oilor de la munte” Baia de Fier, ediția a-19-a.
Pe plan local, cele două ansambluri au fost protagonistele principale ale activităților cultural artistice împreună cu elevii școlilor.
În luna februarie, comuna Crasna a fost gazda emisiunii ,,Bună vreme, gospodari” realizată de cunoscuta interpretă de muzică populară Emilia Bubulac, emisiune care a fost difuzată la postul TV Favorit. Filmările au fost făcute într- un feeric decor de iarnă, protagoniste  fiind cele două ansambluri folclorice ,,Ciobănașul” și ,,Aninișeanca” precum și gospodarii comunei alături de reprezentanții autorităților locale și județene.
De 1 Martie, ziua mărți­șorului, la biblioteca comunală a fost inaugurat programul ,,Biblionet”, eveniment la care au participat reprezentanți ai Bibliotecii Județene Gorj și ai Consiliului Județean Gorj. Cu această ocazie, ansamblul ,,Ciobanașul” a susținut un bogat program artistic; de 8 Martie – program artistic, recital de poezie; 11- 12 iunie de Rusalii a avut loc a- II- a ediția a Festivalului interjudețean de folclor ,,Răsună munții sub Parâng, la Crasna” – manifestare la care au participat formații artistice atât din județ cât și din județele limitrofe; 24 iunie – ,,Dragaica” – sărbătoare etnofolclorică în satul Radoș; 20- 21 august, cu ocazia ,,Zilelor Comunei Crasna” pe stadionul Crasna din satul Radoș s-a organizat Cupa Federației la Oină si Turneul Internațional Oina- Sore, la care au participat echipe din Serbia și Romania. Cu aceeași ocazie s-a organizat un program artistic susținut de ansamblul ,,Ciobănașul”, ansamblul ,,Aninișeanca” și ansamblul profesionist ,,Doina Gorjului”. În luna decembrie au avut loc manifestări prilejuite de sărbătorirea zilei naționale a României, desfășurându-se ceremonii solemne în toate școlile de pe raza comunei, fiind depuse coroane de flori la monumentele eroilor din satele Aniniș, Cărpiniș și Drăgoiești, urmate de programe artistice susținute de elevi.
Cu  ocazia sărbătorilor de iarnă, elevii școlilor din comună au susținut programe artistice la Centrul Cultural Crasna, la sala de sport Radoș și la căminul cultural Cărpiniș, primind cadouri de la Moș Crăciun.
În anul 2011, Biblioteca comunală Crasna și Consiliul Local au participat, în calitate de partener al editurii ,,Dacia XXI” din Cluj, la publicarea unei cărți a autorului Dumitru Bălăeț și a unei cărți a autorului Darie Novăceanu în proiectul cultural intitulat ,,Scriitorii la ei acasă”. Pe lângă activitatea de împrumut între bibliotecă și utilizatori, biblioteca comunală a venit în sprijinul comunității cu programul ,,Biblionet”, iar împreună cu școlile a organizat o serie de activități cultural artistice și anume: 15 Ianuarie ,,Zilele Eminescu” – expoziție de pictură și recital de poezie; 8 martie – spectacole artistice dedicate zilei femeii; miniexpoziție de carte intitulată ,,Brâncușiana” dedicate marelui sculptor Constantin Brâncuși și o miniexpoziție de sculpturi pe aceeași temă a meșterului popular Nicolae Rotaru din Buzești; 11 noiembrie- comemorarea scriitorului Dumitru Balaeț.
Plecând de la faptul că  școlile primare din comună nu beneficiază de biblioteci proprii, odată cu începerea anului școlar 2011- 2012, biblioteca comunală a inițiat un serviciu nou în parteneriat cu școlile primare Crasna Deal și Drăgoiești sub denumirea ,,Minunatele povești ale copilăriei vin în școala mea”. Acest serviciu constă în aducerea unui număr de cărți  adecvate programei școlare de la biblioteca comunală la școlile primare după un program stabilit cu cadrele didactice. De acest serviciu beneficiază în prezent un număr de 52 școlari și 30 preșcolari, care este unic la nivel local și deja se bucură de succes.
O importanţă deosebită s-a acordat unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Crasna, realizându-se: igienizarea tuturor unităţilor de învăţământ; construire grup social modern Şcoala Generală Radoş; renovare interior Şcoala Generală Radoş; deratizarea şi dezinsecţia la toate unităţile de învăţământ; aprovizionarea cu combustibil pentru sezonul rece a tuturor unităţilor şcolare; izolarea termică în sălile de clasă la Şcoala Generală Cărpiniş.

Aurel Vamvu
„În anul 2012, cu toate greutățile date de criză, investițiile vor continua”

Sport și sănătate
Atenţia cuvenită a fost acordată sportului, tineretul fiind angrenat în diverse forme de întreceri, concursuri, campionate la: fotbal, handbal, oină, la nivel de şcoli existând o bună bază sportivă, care va fi pe viitor îmbunătăţită. S-a desfăşurat în luna august 2011,  competiţia de oină „Cupa Federaţiei”.
O preocupare intensă a fost acordată domeniului sănătăţii la nivel de comună, astfel: au fost igienizate şi aprovizionate cu material lemnos pentru sezonul rece cele două dispensare de la nivelul localităţii; s-au dotat şcolile cu puncte sanitare conform legislaţiei în vigoare; au fost întreprinse măsuri de clorinare a fântânilor publice şi a bazinelor de apă, precum şi repararea unor fântâni.

Realizări în 2011
Acordând o importanţă majoră imaginii comunei şi bunăstării locuitorilor acesteia s-a reuşit: s-au continuat lucrările la aducţiunea cu apă a satelor Radoşi şi Cărpiniş, finanţată din fonduri guvernamentale (OG nr.7/2007), precum şi la aducţiunea cu apă a satului Drăgoieşti; s-au executat lucrările la modernizarea drumurilor comunale, prin SAPARD Programul 322 (Modernizare Drumuri, Canalizare Menajeră şi Dotări pentru Centrul Cultural Crasna, comuna Crasna, judeţul Gorj); au fost realizate balastări uşoare pe drumurile comunale/stradale/vicinale din comună (Uliţa lui Făsui, teren sport Crasna Deal, Gărgăleu, Aniniş –Vale, spre Canton, Buzeşti, Dumbrăveni – pod Gaiţă); s-au demarat lucrările de modernizare a drumurilor forestiere Sunătoarea şi Valea Aninişului prin SAPARD Programul 125b; au fost efectuate lucrări de întreţinere a drumului forestier, în special al celui din satul Radoşi; au început lucrările de modernizare a stadionului de fotbal din satul Radoş; au început lucrările la aducţiunea de apă a satului Drăgoieşti; s-a amenajat drumurile de tarla din satul Cărpiniş  şi Crasna Deal; s-au acordat materiale de construcţie pentru toate bisericile din localitate; au continuat lucrările de modernizare a şcolilor şi dispensarelor din localitate. au fost întreţinute toate aducţiunile de apă din Comuna Crasna, cele  realizate pe fonduri europene şi guvernamentale fiind autorizate (autorizaţie mediu, autorizaţie D.S.P.); s-a balastat aproximativ 6 km drumuri comunale şi stradale în satele din comuna Crasna;

Dezvoltarea infrastructurii locale- perspective
În anul 2012, autoritățile publice locale din Crasna au în program multiple lucrări de dezvoltare a infrastructuri: finalizarea Programului pe Măsura 322 – Modernizare  Drumuri, Canalizare Menajeră şi Extindere Reţea Alimentare cu Apă Comuna Crasna, Judeţul Gorj”: dotări centru cultural, canalizare –  2,75 km, extinderea reţea apă, asfaltare – 17 km; continuarea Programului cu finanţare europeană pe Măsura 125 b – Modernizare drumuri forestiere  (Sunătoarea şi Valea Aninişului) – 12,5 Km; finalizarea lucrărilor la aducţiunea cu apă a satului Drăgoieşti; construirea unei punţi „La Gulie”, sat Cărpiniş; demararea acţiunilor de implementare a unui proiect pe fondul de mediu privind încălzirea Centrului Cultural Crasna; întreţinerea drumului forestier Cărpiniş I  – Cărpiniş II şi prelungire Păiuş Capra; întreţinerea drumurilor comunale/stradale/vicinale/tarla; continuare extindere program „gestionarea selectivă a deşeurilor”; continuarea lucrărilor la aducţiunea cu apă a satelor Radoşi şi Cărpiniş finanţată din fonduri guvernamentale (OG nr.7/2007); implementarea Programului SAPARD Măsura 313 „Centru de informare turistică”

Proiecte pentru învăţământ – cultură – sănătate – sport
De asemenea, anul 2012 este un an de bun augur pentru învățământ, cultură, sănătate și sport în comuna Crasna, lucrările și activitățile planificate fiind următoarele: continuarea lucrărilor de modernizare a şcolilor  generale : Radoşi, Dumbrăveni şi a şcolii primare Drăgoieşti, în limita fondurilor primite; reabilitare totală atelier Şcoală Generală Cărpiniş (acoperiş, tavan, tencuieli interioare şi exterioare); construcţie grup sanitar la Grădiniţa  Dumbrăveni; finalizarea lucrărilor de modernizare la Dispensarul Radoşi (grup sanitar, apă curentă, izolaţie termică exterior, rigolă scurgere apă); desfăşurarea  Campionatului de fotbal sătesc ediţia a – VI-a – mai 2012; organizarea festivalului de folclor „Răsună Munţii sub Parâng, la Crasna”, Ediţia a III-a; organizarea Ediţiei a VII-a a Zilelor Comunei Crasna, mai 2012; finalizarea lucrărilor de modernizare a Dispensarului Dumbrăveni.

Alte obiective
Transparența, respectarea cetățeanului și atragerea de investitori, precum și alte obiective se află în vizorul administrației publice locale din Crasna, în acest an: urmărirea respectării deontologiei profesionale la nivelul instituţiei; urmărirea modului cum salariaţii din aparatul propriu îşi realizează sarcinile de serviciu şi cum se ocupă de soluţionarea promptă a problemelor cetăţenilor; sprijinirea activităţii de aducere la cunoştinţă publică a actelor normative şi hotărârilor consiliului local; asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public; atragerea de investitori, autohtoni sau externi, pentru realizarea unor obiective economico –  sociale pe teritoriul localităţii; implementarea programelor guvernamentale de restructurare şi reorganizare a aparatului propriu al Primarului.
Este de subliniat faptul că îndeplinirea măsurilor şi obiectivelor mai sus menţionate este condiţionată de  resursele financiare existente.
Pe parcursul anului 2011, s-a încercat atingerea tuturor obiectivelor propuse a se realiza, putându-se observa că, în mare parte, acestea au fost realizate, acordându-se în viitor o atenţie deosebită obiectivelor propuse şi nerealizate.
Disfuncţiile care se mai manifestă încă în administraţia locală se datorează, de multe ori, deselor schimbări care se produc în legislaţia specifică  şi supraaglomerării cu sarcini de tot felul a compartimentelor de specialitate şi activităţii individuale a funcţionarilor publici.

PRIMAR, Prof. Aurel Vamvu

One Comment on “Comuna Crasna, o localitate gorjeană în continuă modernizare”

  1. In satul dragoiesti,cand o sa asfaltati,de la drumul principal mai sunt vreo 50 de gospodari fara asfalt si fara iluminat public,pentru ce va platim taxe si impozite??locuim de la statia de autobuz in sus spre munte,stiti despre ce e vorba banuiesc dar faceti pe prostul,sa asfaltat peste tot numai aici nu,aprobari de la regia apelor si de la mediu ,pentru barajul care sa facut pe rau pentru alimentarea cu apa a satului banuiesc ca nu aveti,proiect? doar totul sa facut de mantuiala,si da apa beneficiaza doar cei care stau la drumul principal de ceilanti care locuiesc pe deal,nu va interesat vad ei nu platesc impozite??sau nu sunt din acelasi sat?

Comments are closed.