Componenţa Plasei Târgu-Logreşti în 1948

Pretura Plasei Târgu-Logreşti, structură administrativă din judeţul Gorj, a fost înfiinţată în anul 1945. La înfiinţare, pretura a fost formată din comunele: Bârzeiu de Pădure, Colţeşti, Cordeşti, Hurezani, Logreşti-Moşteni, Negreni, Piscoiu, Pojaru, Poiana Seciuri, Rădineşti, Roşia de Amaradia, Scrada şi Tg-Logreşti.

Iată cum arăta harta României la momentul desfiinţării judeţelor după model sovietic
Iată cum arăta harta României la momentul desfiinţării judeţelor după model sovietic

Pentru o rearondare a unităţilor administrative locale, pe baze economice viabile, ca o etapă premergătoare a punerii în aplicare a viitoarei reforme administrative, în conformitate cu dispoziţiile ordinului circular nr. 110156 din 20 februarie 1948 al Ministerului de Interne – Oficiul de Documentare şi Studii Administrative, prefecturile trebuiau să întocmească o lucrare de rearondare a comunelor şi plăşilor din judeţ.
În arhiva creată de Pretura Plasei Târgu-Logreşti aflată în păstrarea şi administrarea Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale se păstrează şi adresa întocmită în data de 16 martie 1948 cu date referitoare la comunele şi satele care făceau parte din Plasa Târgu-Logreşti, date solicitate de Prefectura Judeţului Gorj pentru întocmirea lucrării de rearondare a comunelor şi plăşilor din judeţul Gorj.

Plasa Târgu-Logreşti

În adresa respectivă se preciza că Plasa Târgu-Logreşti era formată din 13 comune cu o populaţie de 23.850 locuitori şi cu 49 de sate componente, veniturile comunelor ridicându-se la suma de 1.322.000 lei.
Redăm în continuare datele pentru fiecare comună în parte:
1. Com. Bârzeiu de Pădure formată din 6 sate cu o populaţie de 2100 loc. Satele componente: Bârzeiu cu 397 loc., Pârâu Viu cu 164 loc., Glăvani cu 236 loc., Scurtu cu 343 loc., Paschi cu 389 loc. şi Lihuleşti cu 571 loc. Întinderea com. 9 km. Distanţa între reşedinţa com. şi cel mai depărtat sat 7 km. Veniturile ordinare ale com. 60.985 lei.
2. Com. Colţeşti formată din 2 sate cu o populaţie de 1102 loc. Satele componente: Colţeşti cu 638 loc. şi Busuioci cu 464 loc. Întinderea com. 4 km. Distanţa între reşedinţa com. şi cel mai depărtat sat 2 km. Veniturile ordinare ale com. 51.800 lei.
3. Com. Cordeşti formată din 4 sate cu o populaţie de 2877 loc. Satele componente: Cordeşti cu 766 loc., Hurezani cu 916 loc., Băceşti cu 1028 loc. şi Dealul Leului cu 167. Întinderea com. 8 km. Distanţa între reşedinţa com. şi cel mai depărtat sat 7 km. Veniturile ordinare ale com. 165.000 lei.
4. Com. Hurezani formată din 4 sate cu o populaţie de 1791 loc. Satele componentă: Hurezani cu 711 loc., Pegeni cu 550 loc., Plopu cu 315 loc. şi Totea cu 215 loc. Întinderea com. 7 km. Distanţa între reşedinţa com. şi cel mai depărtat sat 6 km. Veniturile ordinare ale com. 152.575 lei.
5. Com. Logreşti-Moşteni formată din 6 sate cu o populaţie de 2169 loc. Satele componente: Moşteni cu 497 loc., Popeşti cu 496 loc., Tereujani cu 255 loc., Vierăşti cu 100 loc., Măru cu 410 loc. şi Seaca cu 481 loc. Întinderea com. 8 km. Distanţa între reşedinţa com. şi cel mai depărtat sat 7 km. Veniturile ordinare ale com. 124.500 lei.
6. Com. Negreni formată din 2 sate cu o populaţie de 1377 loc. Satele componente: Negreni cu 830 loc. şi Giurcu cu 547 loc. Întinderea com. 6 km. Distanţa între reşedinţa com. şi cel mai depărtat sat 3 km. Veniturile ordinare ale com. 134.000 lei.
7. Com. Piscoiu formată din 2 sate cu o populaţie de 1450 loc. Satele componente: Piscoiu cu 1178 loc. şi Păpeşti cu 272 loc. Întinderea com. 8 km. Distanţa între reşedinţa com. şi cel mai depărtat sat 4 km. Veniturile ordinare ale com. 89.800 lei.
8. Com. Pojaru formată din 7 sate cu o populaţie de 2335 loc. Satele componente: Pojaru cu 466 loc., Strâmba cu 538 loc., Cionţi cu 106 loc., Motorgi cu 158 loc., Nămete cu 161 loc., Zăvelceşti cu 368 loc. şi Bustuchini cu 553 loc. Întinderea com. 9 km. Distanţa între reşedinţa com. şi cel mai depărtat sat 3 km. Veniturile ordinare ale com. 116.000 lei.
9. Com. Poiana Seciuri formată din 4 sate cu o populaţie de 1470 loc. Satele componente: Poiana cu 655 loc., Poeniţa cu 268 loc., Seciuri cu 458 loc. şi Stejaru cu 89 loc. Întinderea com. 8 km. Distanţa între reşedinţa com. şi cel mai depărtat sat 6 km. Veniturile ordinare ale com. 55.900 lei.
10. Com. Rădineşti formată din 3 sate cu o populaţie de 2005 loc. Satele componente: Rădineşti cu 874 loc., Bibuleşti cu 455 loc. şi Obârşia cu 676 loc. Întinderea com. 10 km. Distanţa între reşedinţa com. şi cel mai depărtat sat 6 km. Veniturile ordinare ale com. 118.700 lei.
11. Com. Roşia de Amaradia formată din 4 sate cu o populaţie de 1712 loc. Satele componente: Roşia de Jos cu 311 loc., Roşia de Sus cu 729 loc., Rugetu cu 426 loc. şi Sitoaia cu 246 loc. Întinderea com. 8 km. Distanţa între reşedinţa com. şi cel mai depărtat sat 6 km. Veniturile ordinare ale com. 82.200 lei.
12. Com. Scrada formată din 3 sate cu o populaţie de 1624 loc. Satele componente: Scrada cu 571 loc., Berleşti cu 666 loc. şi Gâlceşti cu 387 loc. Întinderea com. 12 km. Distanţa între reşedinţa com. şi cel mai depărtat sat 3 km. Veniturile ordinare ale com. 70.500 lei.
13. Com. Tg-Logreşti formată din 2 sate cu o populaţie de 1838 loc. Satele componente: Tg-Logreşti cu 1092 loc. şi Tăndăleşti cu 746 loc. Întinderea com. 6 km. Distanţa între reşedinţa com. şi cel mai depărtat sat 1 km. Veniturile ordinare ale com. 100.000 lei.
Prin Legea nr. 5 din anul 1950, plasele au fost desfiinţate, teritoriul României fiind organizat în regiuni, raioane, oraşe şi comune.

Dan Băluţoiu