Castelul de apă din Grădina publică a Târgu Jiului

Loading

În mediul urban există un tip de structură numită „castel de apă” sau „turn de apă” care adesea oprește privirile trecătorilor. Astfel de turnuri de apă există peste tot în lume, unele fie încă mai sunt funcţionale, fie sunt transformate, schimbându-li-se destinaţia.

Primul castel de apă din Târgu Jiu a fost construit în Grădina publică, în anul 1909. Pe plăcuța fondatoare a construcţiei  este inscripționat textul: „Construită în MCMIX. Primar find Al. Pojogeanu-Sache. Architeckt: Eugeniu Drăgoescu. Antreprenori: T. Costescu, P. Pontussi”.

Din documentele de arhivă create de Primăria Oraşului Târgu Jiu, aflate spre păstrare permanentă la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, găsim informaţii relevante privind construirea castelului de apă din Grădina publică.

În anul 1907, pentru a pune în funcţiune fântâna ţâşnitoare construită în Grădina publică în anul anterior, după studiul şi corespondenţa ţinută de autorităţile vremii cu mai multe case speciale de pompe din străinătate, arhitectul Eugen Drăgoescu a supus cunoştinţei domnului primar, două mijloace prin care fântâna s-ar putea alimenta cu apă şi anume:

Primul proiect prevedea ridicarea rezervorului domnului Ştefan Dobruneanu care alimenta fântâna-monument instalată tot în Grădina publică, transformându-l într-un castel de apă care să fie alimentat cu o pompă cu motor electric, aşezată sub castel şi în acest mod s-ar putea alimenta ambele fântâni, dar având inconvenientul că, pe lângă cantitatea insuficientă de apă, nu se putea obţine nici intensitatea cerută pentru toate artificiile fântânii, la artificiul superior apa va ţâşni foarte slab, defect ce s-ar putea înlătura numai dacă rezervorul s-ar ridica la 14 metri şi ar fi mutat în imediata apropriere de Jiu spre a obţine debitul necesar de apă suficientă ambelor fântâni, ceea ce ar necesita costuri foarte mari sau modificarea modului de ieşire a apei, mai întâi prin orificiul superior.

Al doilea proiect era să se alimenteze direct numai fântâna ţâşnitoare a Primăriei, printr-o pompă centrifugală cu un electro-motor de cinci cai putere, instalată lângă Jiu pentru a avea debitul necesar de apă să se poată alimenta fântâna şi al cărei cost ar fi mult mai preferabil celui dintâi.

În anul 1908, la solicitarea primarului Al. Pojogeanu-Sache, arhitectul Eugen Drăgoescu a făcut un nou studiu privind alimentarea fântânii cu apă din rezervorul domnului Ştefan Dobruneanu, în cazul când s-ar înlocui fântâna de fontă. Pentru a se face economie faţă de proiectul din anul 1907, se propunea să se ridice pe loc actualul rezervor pe o bază de zidărie înaltă de 2 metri spre a putea înălţa rezervorul la 6 m de la pământ până la baza cazanului, ca astfel să se poată avea o ţâşnitură de 3 metri prin orificiile ce se vor pune în locul fântânii de fontă.

În anul 1909, autorităţile au hotărât să construiască un castel de apă de 19 m înălţime şi debitul instalaţiei de 300 litri apă pe minut, care să alimenteze cu apă fântâna ţâşnitoare şi fântâna-monument a doamnei E. Şt. Dobruneanu, precum şi pentru udarea grădinii publice. În plus, în castel urmau să se facă şi trei camere pentru oamenii de serviciu ai grădinii, pentru conservarea uneltelor şi uscarea seminţelor.

Lucrările construcţiei castelului de apă au fost executate de Antreprenor  Toma D. Costescu din Târgu Jiu, în anul 1909.

Construirea schelei pentru ridicarea cazanului de la castelul de apă, a fost executată de Antreprenor Petre Pontuzzi.

Prin  contractul încheiat în data de 11 mai 1909 cu Primăria Oraşului Târgu Jiu, Societatea Vereinigte Electricitäts Actiengesellschaft din Viena  reprezentată prin ing. I. Singer, se angaja să furnizeze o  pompă cu motor electric şi accesorii, necesară la Castelul de apă din Grădina publică a oraşului Târgu Jiu.

Pe data de 15 noiembrie 1909, a fost efectuată recepţia provizorie a lucrărilor executate la acest castel, urmând ca pe data de 21 decembrie 1910 să se procedeze la recepţia definitivă a lucrărilor.

De-a lungul timpului, nevoia de apă fiind din ce în ce mai mare, datorită dezvoltării oraşului, în anul 1945 a fost pus în funcţiune noul Castel de apă, construit de inginerul Emil Prager, vehiul castel de apă rămânând piesă de muzeu.

Dan Băluţoiu