Cariere în Serviciul Român de Informaţii

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează studii universitare de licenţă, cu durata de trei ani, în specializările „Psihologie-Informaţii” (12 locuri pentru băieţi şi 3 locuri pentru fete), „Studii de securitate şi informaţii” (6 locuri pentru băieţi şi 4 locuri pentru fete), cursuri universitare de masterat cu durata de patru semestre, „Intelligence şi securitate naţională” (8 locuri pentru bărbaţi şi 2 locuri pentru femei) şi „Analiză de Intelligence” (6 locuri pentru bărbaţi şi 4 locuri pentru femei), absolvenţii acestui program de învăţământ urmând a fi încadraţi în Serviciul Român de Informaţii ca ofiţeri de informaţii operativi, respectiv ofiţeri de informaţii analişti.
Opţiunea de a participa la concursul de admitere se face prin completarea unei cereri-tip, adresate comandantului (rectorului) Academiei. Formularul se obţine şi se completează la secretariatul Facultăţii de Informaţii din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” (Şoseaua Odăi nr. 20, sect. 1, telefon 021.410.65.50 int. 1382 sau 021.310.47.50 (de luni până vineri între orele 800 – 1400) sau, după caz, la sediile direcţiilor judeţene de informaţii (pentru candidaţii din judeţul Gorj, înscrierile se fac la sediul Direcţiei Judeţene de Informaţii Gorj, strada Traian, nr. 2). Înscrierile vor avea loc în perioada 09.01 – 15.02.2012. Ulterior depunerii dosarelor de înscriere, atât candidaţii pentru concursul de licenţă, cât şi cei pentru concursul de masterat, vor fi planificaţi pentru susţinerea următoarelor probe cu caracter eliminatoriu: interviuri de selecţie; evaluarea psihologică preliminară; examinarea cunoştinţelor şi a deprinderilor privind utilizarea calculatorului (pentru examenele de masterat); evaluarea psihologică complexă / test de inteligenţă şi examinarea medicală.
Probele de concurs pentru cursurile de licenţă se vor susţine la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, în perioada 16-20 iulie 2012, astfel:
probe eliminatorii: proba pentru stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine (engleză, franceză, germană, rusă) – test grilă, determinarea aptitudinilor fizice şi proba de creativitate.
probe scrise:
Pentru specializarea Psihologie – informaţii: Psihologie (prima probă) şi Limba şi literatura română (a doua probă).
Pentru specializarea Studii de Securitate și Informaţii: Limba şi literatura română (prima probă) şi Istoria României (a doua probă).
Probele de concurs pentru cursurile de masterat se vor susţine la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, în perioada 08 – 09 septembrie 2012, astfel:
proba pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine (la alegere);
proba pentru evaluarea nivelului de cultură generală.
Pentru informaţii suplimentare, puteţi accesa pagina oficială a Serviciului Român de Informaţii (www.sri.ro) sau consulta în integralitate Oferta Publică de Şcolarizare, afişată la sediul Direcţiei Judeţene de Informaţii Gorj.