Biserica parohială „Sf.Apostoli” din Târgu Jiu în cursul anului 1903 (II)

În Biblioteca Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale se regăseşte un Raport despre starea morală şi materială a bisericii parohiale ,,Sf.Apostoli” din Tg-Jiu din anul 1903 publicat de către preşedintele Epitropiei Icon. Ion Malaescu la Tipografia Romana Marin Predescu în anul 1904. În acest raport sunt surprinse extrem de bine şi de detaliat realităţile anului 1903 raportate la situaţia parohiei gorjene din acea perioadă.

Iată cum arăta Târgu-Jiul la începutul secolului trecut
Iată cum arăta Târgu-Jiul la începutul secolului trecut

„Până la anul 1894, dată memorabilă în istoria bisericii române, prin înzestrarea bisericii noastre cu o lege organică, care i-a asigurat poziţiunea sa şi a clerului în stat, prin fixarea numărului parohiilor şi îmbunătăţirea stării materiale a clerului român care până aici trăia din mila poporului. Atât biserica Sf.Apostoli cât şi biserica Sf.Nicolae au trăit separat una de alta, administrându-se fiecare de câte o epitropie, compusă din preotul care servea la ele şi din câte doi epitropi laici. De la această dată, prin determinarea numărului parohiilor, o legătură s-a stabilit între aceste două biserici prin faptul că au fost unite şi au format o singură parohie sub numirea de parohia Sf.Apostoli administrându-se de o singură Epitropie compusă potrivit legii clerului mirean.
Numărul familiilor ce compun enoria bisericii Sf.Nicolae fiind din ce în ce mai mare, ar fi de dorit ca şi această biserică să se decreteze ca biserică parohială, separându-se de biserica Sf.Apostoli ca să îndeplinească şi serviciile religioase ale enoriaşilor ce compun enoria bisericii Sf.Nicolae.
Încă de cu vreme, ambele biserici au fost înzestrate prin danii despre care nu ne-au fost cu putinţă a le afla actele. Şi pentru că ne-am propus a face o dare de seamă anuală mai detaliată, poate că unică în felul acesta în ceea ce priveşte această parohie şi credem lucu bun a arăta aici şi bunurile ce le posedă ambele biserici, sumele cu cari sunt arendate şi persoanele ce le ţin în arendă aşa după cum s-au adjudecat la licitaţia publică.
Biserica parohială Sf. Apostoli are următoarele bunuri, ca avere nemişcătoare:
Ograda bisericii ca la 2400 m.p. în care se află chiria bisericii cu două camere, dintre care una serveşte pentru cancelaria parohii
O silişte de casă în dosul curţii bisericii spre răsărit, închiriată D.luiV Ionescu cu 16 lei anual, suprafaţă cam 179 m.p.
O bucată pământ livadie peste râul Amaradia, peste lunca oraşului, arendată d.lui V.Ionicioiu din oraş cu suma de lei 25 anual
O bucată pământ arabil şi fâneţe, la Cuculeşti arendată d.lui N.Bâlteanu şi dăruită bisericii de râposata d.a Uţa Bicănoaia, al cărei act de danie nu s-a putut găsi
O bucată pământ arabil în dosul gării oraşului, dăruită de râposta d.a Uţa Măldăreasca ambele arendate d.lui N.Bâlteanu pe suma de lei 20 anual, al cărei act de danie nu se ştie
Două curele pământ arabil, fâneţe, cu pădure, vie, pruni care s-a nimicit a 54 stj. Latul la capătul despre răsărit, iar la capătul despre apus îngustându-se, în hotarele cătunei Ursăţei, comuna Slobozia, Ocol,Gorj, arendată d.lui I.C.Popenagă cu suma de lei 75 anual
Biserica filială Sf.Nicolae posedă următoarele bunuri ca avere nemişcătoare:
– ograda bisericii ca la vreo 400 m.p. pe care se află chilia bisericii cu două camere. Pentru locuinţa paracliserului şi a cântăreţului bisericii
– proprietatea bisericii cam vreo 16 pogoane care se întinde până la marginea oraşului, închisă între vechea albie a Jiului şi calea Transilvaniei pe a cărei margine se află 20 de case învoite de Epitropie care plătesc chiriile anuale între 10-20 lei şi care este arendată d.lui Laioş Tătaru cu arendă anuală de 240 lei, plus impozitul financiar.
In partea de sud se mai află o bucată de pământ, pe care sunt aşezate cu casele vreo 4-5 familii plătind felurite chirii, după învoială. Această proprietate este dăruită de răposatul Simion Medelniceru Peştenarul, dar actul nu l-am putut afla.
Veniturile proprii ale bisericii Sf.Apostoli, aşa cum s-au trecut în buget pe exerciţiul în curs ating cifra de lei 352, iar ale bisericii Sf.Nicolae se urcă la suma de lei 644, bani 50. După o dispoziţiune luată la începutul anului financiar, de comun acord cu Onor.Administraţie a casei bisericii şi cu Onor.Primărie, aceste venituri aveau a se încasa de către Onor.Primărie, care în schimb trebuia să ordonanţeze toate cheltuielile prevăzute în bugete. Asupra acestei dispoziţiuni revenindu-se, urmând a se încasa de Epitropie, cu toate că mulţi ani de-a rândul veniturile s-au încasat de către Onor.Primărie.” (Va urma)

Nicoleta-Bianca Bărbuceanu