ARHIVE Primul congres internațional referitor la predarea limbilor moderne

Prima sesiune a acestui congres a avut loc la Paris, capitala Republicii Franceze, în perioada 24-28 iulie 1900 conform programului desfășurării acestuia anunțat încă de la 1 iunie 1899. Programul Congresului precum și invitația de participare a fost trimisă și Colegiului Național Tudor Vladimirescu din Tg-Jiu, găsindu-se astfel în fondul arhivistic ,,Colegiul Național Tudor Vladimirescu” deținut de către Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, documentul fiind redat în limba franceză.

,,Avem onoarea de a vă informa că un Congres international pentru a analiza unele aspecte referitoare la predarea limbilor moderne se va reuni pentru prima dată sub patronajul guvernului francez în data de 24 iulie 1900 la Paris, la Palatul Congresului Expoziției universale.

Acest congres internațional la care vom fi încântați să vă vedem participând va fi structurat în trei părți: Prima parte – ,,metodele de  predare”, a doua parte ,, predarea tehnică și comercială a limbilor moderne. Curs pentru adulți” și partea a treia ,,Modalități proprii de a răspândi cunoștința limbilor moderne și de a facilita relațiile internaționale.

În prima parte se vor dezbate următoarele aspecte: 1. Principiile pedagogice după care limbile moderne trebuie să fie învățate; 2. Partea care trebuie atribuită predării orale și celei scrise; folosirea cărții 3. Predarea intuitivă, exerciții generale, etc 4. Predarea gramaticii; 5. Cultura literară; 6. Principii după care limbile moderne ar trebui învățate, schimbarea metodei în funcție de acestea, vârsta și puterea elevilor.

A doua parte va analiza tot ceea ce presupune predarea tehnică și comercială a limbilor moderne: 1.Metodele speciale ale predării. 2. Sesiuni de conversație, conferințe, serate literare și muzicale, reprezentații teatrale, etc. 3. Săli de lectură, biblioteci, cercuri poligote.

În partea a treia se vor aborda modalitățile de a facilita relațiile internaționale: 1. Burse de călătorie și burse de sejur în străinătate. 2. Schimbul de elevi între instituții sau familii din diferite țări. 3. Crearea bibliotecilor mobile, schimbul de jurnale și reviste. 4. Corespondența internațională. 5. Utilitatea unei limbi internaționale. 6. Modalități de propagandă.

Durata Congresului va fi de cinci zile. Prezența femeilor la Congres este acceptată. Cotizația este de cinci franci de participant.”

Membrii urmau a primi în schimbul înscrierii acestora, o carte care le permitea să participe la toate pregătirile Congresului, precum și regulamentul Congresului, o listă a subiectelor netrecute în ordinea de zi, etc.

,,Comisia organizatoare speră că veți lua parte la acest Congres.

Vă trimitem în acest plic un buletin de aderare pe care vă rugăm să ni-l înapoiați cu indicațiile oferite. Vă rugăm să ni le returnați cât mai curând posibil.

Vă asigurăm de înalta noastră considerație.”                                  Paris, 1 iunie 1899

Pentru Comisia organizatoare:

Președinte,                                                                     Secretar general,

BOSSERT.                         Trezorier,                            J.-B. RAUBER

Elisee HERBERT

Comitetul de conducere

al Congresului internațional al limbilor moderne

 

Franța

 

Președinții de onoare

Ministrul Comerțului, Industriei, al Poștelor și Telegrafelor.

Ministrul Instrucțiunii Publice și Artelor.

Prefectul de la Sena.

Președintele Consiliului General de la Sena.

Președintele Consiliului Municipal din Paris.

Greard (O.), vice-rector al Academiei din Paris, membru al Academiei franceze.

Legrand, președintele Tribunalului Comerțului de la Sena.

Levasseur (Emile), membru al Institutului, pofesor la Colegiul din Franța .

Masson (Georges), președinte al Camerei Comerțului din Paris.

Membrii de onoare

Bayet, director al Învățământului primar, Ministerul Instrucțiunii publice.

Bedorez, director al Învățământului primar la Prefectura de la Sena.

Bellan, membru al Consiliului general de la Sena.

Beurdeley, președinte al Asociației membrilor presei și învățământului.

Bouquet, director de personal, al învățământului tehnic și contabilității la Ministerul Comerțului.

Bourgeois (Leon), deputat, fost președinte al Consiliului de Miniștri.

Bountmy, membru al Institutului, director al Școlii de Științe Politice.

Brouardel, membru al Institutului, etc.

Germania

Dr. Martin Hartmann, profesor la liceul roial din Leipzig, vice-președinte al Asociației neofilologice.

Dr. L. Morsbach, profesor titular la Universitatea din Goettingue.

Dr. Suchier, profesor titular la Universitatea din Halle.

Dr. Victor Wilhem, profesor la Universitatea din Marburg.

Anglia

Sir John Eldon Gorst, vice-președinte al Comitetului Consiliului Educației.

Sir George Kekewich, secretar al Departamentului de Educație.

  1. Georges Petilleau (M.J.L), președinte al Societății Naționale al Afacerilor Străine în Anglia, etc.

Austria

  1. Adolphe Mussafia, doctor în litere, consilier aulic, profesor la Universitatea din Viena.

Guillaume Meyer Lubke, doctor în litere, profesor la Universitatea din Viena.

Bulgaria

  1. Gheorghoff, rector al Școlii superioare din Sofia.

 

 

Danemarca

Kristoffer Nyrop, doctor în filozofie, profesor de limbi și literaturi romane la Universitatea din Copenhaga.

Grecia

Bikels, scriitor.

Olanda

Dr. Kern, profesor de la Universitatea din Leyde, președinte al Academiei regale din Amsterdam , corespondent al Institutului Fraței, membru în diverse societăți savante.

Mexic

Francisco Del Paso y Troncoso, profesor de antropologie, director al Muzeului Național din Mexic.

Nicaragua

Crionto-Madina, ministru plenipotențiar.

România

  1. Bardaron, profesor, deputat în Parlamentul român.
  2. Jonesco Gion, inspector general al învățământului secundar.

Elveția

  1. Bernard Bouvier, profesor la Universitatea din Geneva .

Gobat, consilier internațional, șef al departamentului Instrucțiunii publice din Berna.

Henri Morf, profesor la Universitatea din Bale.

Gustave Soldan, profesor la Universitatea din Zurich.

 

 

Bianca Bărbuceanu