Arderea miriștilor – pierderea subvențiilor

Loading

Fermierii care incendiază resturile vegetale pe terenurile arabie, pe miriști sau ard vegetația pajiștilor permanente vor pierde plățile de sprijin de la Uniunea Europeană.

Igienizarea prin arderea resturilor vegetale, penalizată cu tăierea plăților UE
Igienizarea prin arderea resturilor vegetale, penalizată cu tăierea plăților UE

Cerința obligatorie pentru beneficiarii plăților din cadrul schemei/măsurii de plată/sprijinului/ajutorului solicitat obligatoriu a fi respectată este GAEC 6.2 din cerințele de ecocondiționalitate aplicate în anul 2015 în România, conform art. 94 al Regulamentului (UE) nr. 1306 /2013 al Parlamentului European şi al Con-siliului din 17 decembrie 2013 – „Statele membre se asigură că toate terenurile agricole, în special cele care nu mai sunt exploatate în scopul producţiei, sunt menţinute în bune condiţii agricole şi de mediu.” Cu alte cuvinte, cine dă foc vegetației pierde plățile de la APIA, pentru că nu respectă normele de mediu.
În județul Gorj, în perioada 20.03.-20.04.2015, au fost înregistrate un număr de 8 informări primite de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj referitoare la 11 localități cu terenuri agricole afectate de incendii (Motru, Aninoasa, Scoarța, Turceni, Cătunele, Albeni, Bumbești Jiu, Hurezani, Novaci, Plopșoru, Căpreni), pentru o suprafață totală de 148.3 ha. Numărul fermierilor cu parcele aflate în zonele afectate de incendii este de 30.
Ecocondiţionalitatea este un mecanism de legătură între acordarea plăţilor de sprijin din cadrul Pilonului I şi a anumitor plăţi din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală (Pilonul al II-lea) şi respectarea de către agricultori a unor norme obligatorii în domeniul mediului, al sănătăţii şi al bunăstării animalelor pe întregul teren al fermei pentru care se solicită plata.