Monografia lui Petre Ciureanu dedicată lui ”Eminescu”, tradusă în română și lansată la Târgu Jiu, după  aproape opt decenii

Recent la Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Târgu Jiu, în sala ”MansArta” a avut loc prezentarea și lansarea monografiei  ”Eminescu” scrisă de Petre Ciureanu,  publicat în anul 1946 în Italia și tradusă acum, pentru prima oară, în limba română de Carmen Teodora Făgețeanu.

Această monografie a fost scrisă de Petre Ciureanu în anii în care se afla în Italia ca bursier al Școlii Române din Roma. Scrierea acestei cărți se încadra în efortul autorului de a face cunoscută cultura română în Italia pe înțelesul unui public larg dornic de cunoaștere.

Lucrarea a fost publicată în limba italiană de către Societa Editrice Internationale di Torino (1946), dar abia acum a fost tradusă în limba română.

O imagine care conține text, scrisoare, cerneală, scris de mână
Descriere generată automatVolumul la care ne referim a fost lansat inițial în luna ianuarie a acestui an la Craiova și în data de 6 martie a.c.  la Târgu Jiu, în prezența traducătoarei acestuia, prof. Carmen Teodora Făgețeanu. Lucrarea cuprinde o ”Prefață” a traducătoarei în care  este prezentat profilul intelectual al lui Petre Ciureanu, monografia propriu-zisă ”Eminescu” cu o bogată bibliografie și o ”Addendă” în care sunt consemnate amintirile despre Petre Ciureanu ale lui Osvaldo Chiareno și ale lui George De Piagi.

Evenimentul de lansare a fost moderat de către scriitorul Viorel Surdoiu, iar celor prezenți și s-au adresat  cu mesaje de întâmpinare doamna manager a instituției gazdă, Luiza Maria Sandu și poetul Spiridon Popescu, iar doamnele  prof. Georgeta Popescu, prof. dr.  Maria Rocselana Verdeș  și prof. dr. Marinela Pîrvulescu au prezentat eseuri cu adevărat științifice despre eveniment și lucrarea lansată.

De subliniat faptul că evenimentul a fost unul de înaltă ținută, fiind presărat cu intervențiile de muzică folk ale interpreților Bianca Hodolean și Emilian Ionici.

Reținem, în cele ce urmează, câteva date biografice despre autorul și traducătoarea volumului la care ne referim.

Petre Ciureanu s-a născut la 29 iunie 1912, în Ferești, județul Vaslui. Se știe că este un produs al școlii ieșene de filologie, unde și-a început și viitoarea sa carieră strălucită, în preajma lui G. Ibrăileanu, Al. Philippide și Iorgu Iordan, făcând parte dintre studenții care aveau rolul de secretari  ai acestora. În a doua jumătate a anilor ”30 ai secolului trecut, Petre Ciureanu, ca doctorand în filologie, a beneficiat de o bursă de studii la Ėcole Practique des Hautes Ėtudes (1935-1936), iar apoi la Accademia di Romania (1937-1939), instituție cultural-științifică înființată la propunerea lui Nicolae Iorga. În anii ”30-”40 ai secolului trecut Petre Ciureanu a avut apariții publicistice frecvente în mai multe reviste românești prestigioase ale vremii respective precum ”Viața românească”, ”Convorbiri literare”, ”Însemnări Ieșene”, ”Opinia” și în Revista Fundațiilor Regale.

În anul 1943, Ciureanu și-a luat doctoratul  la Universitatea Sapienza din Roma, an în care și-a început și cariera didactică, ca lector de limba română la Facultatea de Economie și Comerț din Genova. A fost, în aceeași perioadă și corespondent permanent al ziarului ”Vremea” cu rubrica ”Note din Italia”. În perioada 1945-1946, Petre Ciureanu preda atât limba franceză cât și limba română la  Școala Superioară de Comerț  din Genova, ceea ce i-a permis ca după desființarea,  de către statul român a lectoratelor din străinătate, Petre Ciureanu să rămână în continuare cadru didactic la aceasta. În acea perioadă, Petre Ciureanu a scris și monografia ”Eminescu”, la care ne referim.

În anul 1956 obține ”libera docenza” și începe să predea la Facultatea de Litere și Filosofie, unde devine profesor în anul 1970.

Ca profesor la catedra de  limbi romanice a Facultății de Filologie de la Genova, Petre Ciureanu s-a ocupat, în principal, de limba și literatura franceză, dar a cultivat în permanență și studiile românești, în principal prin cursurile de română, pe care le-a ținut vreme de cinci decenii.

Departe de țară, încă din anii ”40 ai secolului trecut, Petre Ciureanu s-a dedicat promovării literaturii române în Italia, pe de o parte  prin traducerea a mai multor cărți ale unor autori români (G. Ibrăileanu, Gh. Brătianu, Vasile Alecsandri, Elena Ghika,  B.P. Hașdeu),iar pe de altă parte prin scrierea unor volume dedicate scriitorilor români, în categoria cărora întră și monografia ”Eminescu”.

Petre Ciureanu a fost o personalitate culturală recunoscută în Italia, ca lingvist, critic și istoric literar. A încetat din viață, la Geneva, pe 8 octombrie 1992.

Traducătoarea monografiei dedicată de Petre Ciureanu lui Mihai Eminescu, Carmen Teodora Făgețeanu, este doctorand al Universității din Craiova, este cronicar și traducător literar, precum și colaborator constant al revistelor craiovene „Mozaicul” și „Ramuri”. De asemenea este un observator atent al evoluțiilor vieții literare românești, fiind permanent preocupată de cultivarea raporturilor culturale româno-italiene. A publicat numeroase traduceri din creațiile unor cunoscuți scriitori italieni contemporani, precum Marco Vitale, Marino Magliani, Angela di Maso, Alessandro Pertosa sau Valentina di Cesare. A colaborat la Dicționarul italian-român de terminologie biblică, apărut la Editura Didactică și Pedagogică în 2008 (reeditat în 2018). În prezent predă limba și literatura română la liceul Teoretic „Henri Coandă” și limba și literatura italiană la Liceul Teologic Adventist din Craiova.

De subliniat faptul că demersul de recuperare a monografiei ”Eminescu” a lui Petre Ciureanu aparține doamnei prof. univ. dr. Mihaela Albu, un neobosit cercetător al exilului românesc, materializat prin efortul prof. Carmen Teodora Făgețeanu, cărora le transmitem toate aprecierile noastre, ale cititorilor.

dr. Victor Troacă

Președinte, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban”