Fermierii, așteptați la APIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că a început campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2015. În urma solicitărilor adresate Comisiei Europene de mai multe state membre, comisarul european Phil Hogan a propus posibilitatea prelungirii termenului final de depunere a cererilor unice de plată, până la data de 15 iunie 2015, fără penalizări.

Fermierii vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.
Fermierii vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Cererile unice de plată se depun la centrele judeţene ale APIA pentru fermierii care solicită o suprafaţă de peste 50 hectare teren agricol şi la centrele locale ale APIA pentru fermierii care solicită o suprafaţă de până la 50 hectare teren agricol, indiferent de numărul de animale pe care le dețin.
Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor/măsurilor de plată, fermierii trebuie să depună anual la APIA cererea unică de plată şi să îndeplinească condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale. Aceștia vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.
Pentru a utiliza timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea cererilor, este necesar ca fermierii să se prezinte la data la care sunt programați, deoarece termenul limită de depunere a cererii de plată este 15 iunie 2015, inclusiv. APIA recomandă ca solicitanții să se conformeze programărilor, pentru a evita aglomerarea din ultimile zile de depunere.

Indicații

În campania 2015, completarea declarației de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Solicitanții pot accesa această aplicaţie folosind contul de utilizator— ID-ul unic de înregistrare şi parola—codul numeric personal la prima logare în sistem. Aceste date sunt confidenţiale şi de aceea utilizatorii sunt rugați să nu le înstrăineze.
Finalizarea cererii unice de plată pe suprafaţă în IPA Online trebuie să se facă în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii. De asemenea, solicitanții nu trebuie să uite să solicite sprijinul aferent schemei de plată/măsurii de sprijin dorite şi să semneze toate paginile cererii unice de plată.

Opțiuni

Pentru Măsurile 10 şi 11, trebuie semnată şi partea „V.3.1- Angajamente şi declaraţii*) – M10 – Agro-mediu şi climă şi/sau V.3.2/3.3 – Angajamente şi declaraţii*) – M11- Agricultură ecologică.
Pentru angajamentele în desfăşurare din Măsura 214, pentru care fermierii sunt de acord cu adaptarea la noul cadru juridic, trebuie semnat punctul B1 şi/sau B2 din Declaraţia privind adaptarea/neadapatarea angajamentelor asumate în cadrul Măsurii 214 a PNDR 2007-2013 şi aflate în desfășurare în campania 2015 la cerinţele din noul cadru juridic aferent perioadei de programare PNDR 2014-2020 şi angajamentele aferente declaraţiei. În cazul în care fermierii nu sunt de acord cu adaptarea angajamentelor la noul cadru juridic, vor semna punctul A) din declaraţie.

Numărul de înregistrarea, esențial

Cine nu are un număr de înregistrare de la APIA, înseamnă că nu a depus cerere şi nu beneficiază de sprijin. Pentru a nu se ajunge în asemenea situație, fermierii trebuie să solicite responsabilului de dosar numărul de înregistrare. Acesta este dovada că au depus o cerere unică de plată pe suprafaţă pentru campania curentă.
Pentru respectarea programării şi pentru evitarea deplasărilor repetate la sediul APIA, este necesar ca solicitanții să se asigure că deţin şi prezentă la centrele APIA, la depunerea cererii, documentele menţionate în invitaţiile transmise de către APIA.