Apariție editorială: ”Pe cărări spirituale”, autor – prof. Constantin E. Ungureanu

Hărnicia și talentul domnului prof. Constantin E. Ungureanu din Țiclenii Gorjului ne aduc în atenție ultimul său volum intitulat ”Pe cărări spirituale. Evocări”, recent apărut la Editura ”Măiastra” din Târgu-Jiu, pe care autorul acestor rânduri l-a primit cu  o frumoasă dedicație din partea autorului și pentru care îi adresez, și pe această cale, mulțumirile cuvenite.

Volumul cuprinde mai multe studii ale autorului, pe care le dedică unor remarcabile personalități ale nației române și ale Gorjului său natal.

În primul capitol intitulat  ”Din când în când să-i aducem în lumea din care au plecat”, sub două motto-uri celebre ale lui Panait Cerna care spunea că ”Poate că morții nu au altă viață decât aceea  pe care le-o dăruiesc viii” și cel al lui I. L. Caragiale  care  concluziona faptul că ”Celebru este unul care începe să trăiască după ce a murit”,  autorul ne aduce în prezent mai multe celebrități ale istoriei și culturii naționale.

Prima personalitate pe care autorul ne-o aduce în atenție este Domnul Tudor într-un studiu realizat în anul bicentenarului  Revoluției de la  1821, studiu început cu faimoasele cuvinte ale marelui pandur: ”Patria este norodul, iar nu tagma jefuitorilor”. Autorul realizează o interesantă sinteză a modului de reflectare în literatură și folclor a personalității lui Tudor Vladimirescu, a faptelor și a eroismului său în slujba neamului său precum și o prezentare a unor monumente dedicate eroului.

Apoi, autorul face o trecere de la Tudor Vladimirescu la un mare învățat și inventatorul tocului rezervor și în același timp un ”susținător”  al lui Tudor, respectiv Petrache Poenaru –  unul dintre ctitorii învățământului românesc, cu trecerea în revistă a acțiunilor sale majore în interesul neamului. Reținem de asemenea faptul că Petrache Poenaru a fost ”primul român care a primit un brevet de invenție și primul român care a mers cu trenul”.

Apoi urmează  ”O trecere în revistă a  vieții lui Ioan Maiorescu”, tatăl cunoscutului și renumitului scriitor și politician Titu Maiorescu, pentru ca apoi să aflăm interesante informații despre ”Junimea” Iașului și relația cu această societate literară a mai multor  personalități scriitoricești  precum Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, I. L. Caragiale ș.a.

Interesante sunt și studiile referitoare la ”Vasile Alecsandri – un exemplu de mare patriot”, la ”Controversele privind data nașterii lui Vasile Alecsandri” sau ”Iosif Vulcan și Mihai Eminescu”  precum și cel referitor la ”Decizia lui I. L. Caragiale de a pleca din țară  într-un exil voluntar”.

De remarcat studiul documentar despre Ion C. Brătianu scris la bicentenarul nașterii sale, coroborat cu cel referitor la ”Dinastia Brătienilor – adevărați bărbați de stat și oameni patrioți” și rolul lor în evoluția istorică a poporului român.

În paginile următoare, autorul dedică interesante studii profesorului oltean Theodor Costescu ca eminent profesor și pedagog; marcării a 140 de ani de la apariția revistei ”Contemporanul”, pentru ca apoi să se oprească asupra muzicalității și geniilor muzicale românești Ciprian Porumbescu și ”patriotului înnăscut” George Enescu care spunea că ”Nu mi-am servit țara decât cu armele mele: pana, vioara și bagheta”.

Urmează studiile dedicate ”Voievodului culturii române” – Carol al II-lea și  răspunsului lui  Lucian Blaga  la acuzațiile lui Mihai Beniuc  din romanul ”Pe muchie de cuțit”.

Deși anterior am mai scris despre cele două ediții ale volumului ”Pe Vârful cu Dor de Țară”, mărturisesc că abia acum, citind materialul publicat de autor în volumul la care ne referim în acest material, am înțeles care au fost motivațiile ce l-au determinat să dea acel titlu cărții domniei sale.

În cel de-al doilea capitol al lucrării sale, intitulat ‹‹Itineranți prin ”Patria de cuvinte”›› autorul ne aduce în privirea ochilor și a minții câțiva oameni de cultură,  personalități ale comunităților locale, dar nu numai, profesori, poeți, oameni de litere, etc. precum: poetul gorjean Nicolae Dragoș; prof. Marin I. Arcuș din Rădineștii Gorjului; publicistul și poetul Gheorghe Dascălu, fost coleg de Școală Pedagogică la Târgu-Jiu cu autorul volumului la care facem referire; medicul chirurg  Ștefan Marinescu și cardiologul Cornel Munteanu – slujitori ai lui Hipocrate în Spitalul Târgu-Cărbunești, și în același timp ”literați cu har”; gorjeanul – prof. dr. Dumitru Cauc – ”un intelectual select, performant, un veritabil cercetător de istorie locală și națională”.

Capitolul următor intitulat ”Lumini din veșnicia întunericului” este dedicat unor personalități locale trecute în lumea de dincolo, de unde ne privesc și poate ne călăuzesc pașii unora dintre noi, autorul oprindu-se la medicul stomatolog Silviu Diaconescu, distinsa și regretata profesoară de limba și literatura română a Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, Elena Roată, regretata profesoară de matematică   Iuliana Ungureanu și învățătorul Gheorghe I. Ungureanu.

Ultimul capitol al lucrării este intitulat sugestiv ”Limba română e patria noastră”,  în care autorul prezintă câteva considerații referitoare la  ”Scrisoarea lui Neacșul din Câmpulung (1521)”, la  ”Problemele limbii române în concepția lui Vasile Alecsandri”, la unele aspecte ale limbii române în accepțiunea lui Alexandru I. Odobescu, pentru ca în final să ofere cititorului un ”buchet liric dedicat Limbii Române de către doi poeți basarabeni. Alexei Mateevici și Grigore Vieru” și două  ode dedicate limbii române de către Petre Ghelmez și  Victor Eftimiu.

Un volum interesant care captivează cititorul, oferind acestuia o multitudine de interesante informații cu accent pe frumoasa noastră limbă română.

În partea finală a acestei scrieri, vom relua câteva repere biografice ale distinsului autor, chiar dacă le-am mai prezentat și cu prilejul altor scrieri anterioare, dar apreciem ca benefic  acest demers pentru o mai bună cunoaștere a acestuia.

D-l prof. Constantin E. Ungureanu s-a născut la data de 27 martie 1938, în localitatea Țicleni, județul Gorj, și este fiul Elisabetei și a lui Eugen Ungureanu. Urmează Școala Primară și Gimnazială din Țicleni după care, în anul 1956 devine absolvent al Școlii Pedagogice Mixte din Craiova. Urmează, apoi, cursurile Facultății de Limbă și Literatură Română din cadrul Universității București. După absolvirea facultății se dedică cu trup și suflet apostolatului de a fi dascăl. Timp de peste patru decenii a predat Limba si literatura română în învățământul preuniversitar. A fost director al Școlii Generale nr. 1 din Țicleni, a condus cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română arondați Centrului Bâlteni, precum și catedra de științe umaniste de la Liceul Țicleni, județul Gorj, peste treizeci de ani. Iubitor al muncii și dedicat menirii sale, este un neobositor cercetător și scriitor. Astfel scrie și publică numeroase articole, eseuri, recenzii, cronici literare și reportaje cotidiene în diferite reviste locale și naționale pe teme diverse: culturale, istorico-literare, lingvistice, psihopedagogice. Printre publicațiile care îl găzduiesc, de-a lungul anilor, pe prof. Constantin E. Ungureanu amintim: Gazeta Gorjului, Gorjeanul, Adevărul, Tribuna școlii, Tribuna învățământului, Școala românească, Portal-Măiastra, Interfluvii, Caietele Columna, Literaria, Constelații diamantine, Didactica Nova, Ateneu, și enumerarea mai poate continua.

De asemenea, prof. Constantin E. Ungureanu elaborează și publică, în calitate de unic autor sau coautor, mai multe volume: ,,Monografia Grupului Școlar Industrial de Petrol Țicleni”( Editura Ager, Târgu Jiu, 2006); ,,Limba română. Valori stilistice și modalități de predare-învățare” (Editura Akademos, București, 2008); ,,Corespondența lui Vasile Alecsandri”  (Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2009); ,,Limba română. Valori stilistice la nivel lexical, fonetic și gramatical” (Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2010); ,,Interferențe” (Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2013); ,,Itinerare spirituale” (Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2015); ,,Antroponime și patronime în localitatea Țicleni, județul Gorj” (Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2017); ,,Pe Vârful cu Dor de Țară”, ediția I-a (2018), și ediția a II-a (2020) apărute la Editura Măiastra, Târgu Jiu, iar acum lucrarea la care ne referim.

Dorim să remarcăm și să apreciem numeroasele articole  scrise și publicate de-a lungul timpului și mai ales în ultima perioadă, de distinsul prof. Constantin E. Ungureanu, în paginile cotidianului ”Gorjeanul”.

Pentru contribuțiile aduse sistemului educațional Prof. Constantin E. Ungureanu primește mai multe distincții din partea Ministerului Educației, iar comunitatea pe care a servit-o cu devotament și credință îi conferă titlul de Cetățean de Onoare al orașului Țicleni. O viață dedicată școlii, limbii și literaturii române, comunității și familiei.

În final menționăm faptul că prof. Constantin E. Ungureanu este membru al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban”, iar această nouă apariție ne oferă prilejul de a-i transmite felicitări pentru munca sa neobosită și a-i ura sănătate și succes deplin în materializarea viitoarelor sale proiecte scriitoricești.

dr. Victor Troacă

*Președinte, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni

”Al. Doru Șerban”