Romantismul reportajului literar prin pana scriitorului Ion Elena: ”Desculț prin roua verde”

Citisem numeroase articole ale scriitorului Ion Elena, publicate de-a lungul anilor în presa locală, dar nu am avut prilejul să parcurg un grupaj al acestor remarcabile reportaje literar-artistice, publicate într-un volum de autor, până recent, când am primit din partea domniei sale un volum mai vechi intitulat ”Desculț prin roua verde”.

Parcurgerea acestui volum m-a încântat efectiv și m-a determinat să scriu câteva rânduri despre această lucrare, despre genul literar practicat de autor, despre autor precum și despre prezența sa în presa locală cu astfel de articole.

Volumul la care ne referim este prefațat de criticul literar, prof. dr. Ion Popescu-Brădiceni, care afirmă despre acesta că ‹‹Proza lui Ion Elena din ”Desculț prin roua verde” e de o intertextualitate mereu revigorantă, reinaugurală, recuperatoare de inocență, puritate, frăgezime, aflate, azi, în pericol››, iar ”Ion Elena nu face altceva decât să calce pe urmele celebre, consacrate, ale unor scriitori de asemenea gen/specie…” precum ”…Grigore Alexandrescu, Al. Odobescu, Calistrat Hogaș, Alexandru Vlahuță, Sânziana Pop, Vasile Băran, Romulus Diaconescu, Mihai pelin, Titu Rădoi, ș.a.”.

Autorul își deschide volumul printr-o drumeție, pe timp de iarnă la ”Tismana, sub cupola pădurilor ninse”, pe care o descrie cum numai el știe: literar, artistic, poetic, estetic, religios  și enumerarea cred că ar mai putea continua. Iar apoi când zăpezile de pe crestele munților Gorjului se retrag, autorul constată că ”la veranda cerului, în Cioclovina, la schit, e multă smerenie” iar ”iarna se-ntoarce la ceruri. … E multă frământare în sufletul pădurii. Dinspre soare-răsare se-aude venind primăvara!”.

Iarna e pe sfârșite, iar ”De Mărțișor”, deja ”ne face cu mâna”,  pentru că ”Zău, se aude că a venit primăvara”. Autorul face referire la tradiții, credințe și taine ale mărțișorului în acest minunat colț de rai.

Autorul ne trece prin tradițiile creștine din ”Săptămâna Luminată”, vorbindu-ne apoi  despre maestrul Liviu Dafinescu  care ”s-a retras la ceruri să se odihnească un pic ascultând un cântec de petrecut…”.

Și pentru că în inima scriitorului este primăvară, acesta ne duce într-o zonă mirifică a Plaiului Cloșanilor, respectiv la Ponoare, unde deja ”A înflorit liliacul”.

Autorul nu poate lipsi din capitala Gorjului, la sfârșit de mai, unde reporterul și scriitorul Ion Elena este prezent la Festivalul de folclor și meșteșuguri tradiționale pentru copii și tineret ”Pe fir de baladă”.

Apoi, ca un făcut, scriitorul ajunge și realizează o descriere fantastică de pe Valea Cernei, cu începere de la Cheile Corcoaiei spre amonte, Lacul Iovanu și Izvoarele tumultoase ale râului, cu referire la frumoasele legende ale locului pe care autorul acestor rânduri le-a auzit în anii copilăriei petrecuți chiar în conacul familiei de deasupra Cheilor Corcoaiei.

Locuri mirifice

Un loc aparte în șirul de reportaje ale autorului ocupă Padeșul – satul natal al autorului, cu locurile din jur, cu Piatra Cloșanilor și frumoasele văi ale Motrului Mare și Motrișorului, locuri de unde se trage și titlul acestui volum. Pe malul lacului de la Valea Mare, într-o dimineață de vară, autorul ascultă în tăcere ”cântecele Motrului”, care coboară ”Dinspre plaiul Scărișoarei” în timp ce pășește ”desculț prin covorul de iarbă verde și fragedă din poiana întinsă pe malul de lac” cu descrierea extraordinară a simțămintelor sale lăuntrice în timp ce simțea mângâierea florilor, a culorilor și a aerului ”crud și plin de viață”.

Nici alte locuri minunate nu sunt ocolite de ochii și simțămintele sufletești ale autorului, precum Transalpina, Baia de Aramă, Dumbrava Tismanei, Țara Loviștei, Cheile Sohodolului, Delta Dunării și enumerarea poate continua.

Autorul structurează înșiruirea reportajelor sale pe anotimpurile anului. Începe cu o plimbare pe timp de iarnă, trece prin primăvară, toamnă și își încheie volumul cu două reportaje deosebite din ultima lună a anului, respectiv ”În săptămâna lui Moș Ajun” cu pițărăii și colindele din Ajunul Crăciunului, precum și cu  ”Amintirile din iernile copilăriei” autorului.

O încântare să citești acest volum. De subliniat și faptul că autorul care este și un renumit reporter-fotograf, însoțește fiecare reportaj cu una sau mai multe imagini fotografice ale locurilor descrie.

De asemenea remarcăm folosirea de către autor, în descrierile sale, a cuvintelor vechi pe care le foloseau părinți, bunicii și străbunicii noștri de pe aceste locuri, ceea ce apreciez că este foarte interesant, aspect  care dă scrierilor sale și o notă aparte de tradiționalism, etnografie și cultură populară.

Mai subliniem faptul că profesorul Ion Elena este prezent constant în presa locală, în special în publicația ”Vertical”, unde are o rubrică specială și unde publică astfel de reportaje. Este o încântare să le citești. Sunt convins de faptul că autorul se va gândi să le adune, să le grupeze și să le publice în unul sau mai multe volume. Folosim prilejul pentru a adresa scriitorului prof. Ion Elena felicitări și a-i ura succes în materializarea viitoarelor sale proiecte scriitoricești.

Să-l cunoaștem mai bine

În partea finală a scrierii noastre, apreciem necesar și oportun să-l cunoaștem mai bine pe autorul volumului la care ne-am referit.

Omul de cultură, prozatorul și publicistul Ion Gh. Elena s-a născut la data de 14 sept. 1957 în localitatea Padeș, județul Gorj, avându-i ca părinți pe Gheorghe şi Maria Elena.

Învață la Școala Generală Padeș al cărei absolvent devine în vara anului 1972, după care urmează cursurile Liceului Pedagogic Târgu-Jiu (1972-1977). Totodată,  în anii de liceu, urmează și cursurile Școlii Populare de Artă din Târgu-Jiu – secția coregrafie (1973-1976).

După absolvirea liceului, tânărul învățător primește repartiție la Școala Ajutătoare Târgu-Jiu, unde lucrează  în perioada 1.09.1977 – 31.08.1985. Apoi este  transferat ca învățător la Școala Generală nr. 11 Târgu-Jiu (1 septembrie 1985 – 31 august 1996), după care este numit inspector școlar pentru învățământul primar la Inspectoratul Școlar Județean Gorj (1.09.1996-20.02.1998). Se întoarce din nou la clasă ca învățător la  Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” Târgu-Jiu (21 febr. 1998 – 31 aug. 2005). Cu începere din 1 septembrie 2005 este transferat la Inspectoratul Școlar Județean Gorj, unde îndeplinește funcțiile de inspector școlar cu activitatea educativă, inspector școlar pentru management instituțional, inspector școlar pentru educație permanentă şi mentorat până la 31 august 2012.

Cu începere din data de 1 septembrie 2012 este numit director al Centrului Județean pentru Resurse și Asistenta Educațională (CJRAE) Gorj, calitate pe care o îndeplinește până la 31 august 2016, dată după care este profesor de științe socio-umane la Palatul Copiilor Târgu-Jiu,  fiind și inspector școlar pentru învățământ particular şi alternative educaționale, învățământ special şi special integrat la Inspectoratul Școlar Județean Gorj (din 15 iunie 2020).

În perioada 2000-2004,  Ion Elena urmează cursurile Universității „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Juridice şi Administrative, profilul științe juridice, specializarea drept, continuându-și apostolatul didactic prin predarea unor ore suplimentare, în calitate de profesor de cultură civică, consiliere şi orientare vocațională în cadrul Programului „A doua șansă”, la Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu (2006-2010),  ore de educație antreprenorială, drept civil şi comercial, la Colegiul Auto „Traian Vuia” Târgu-Jiu (2011-2015) precum și ore de drept comercial, drept financiar şi fiscal, pentru învățământul postliceal, la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu (2012-2015).

Prof. Ion Elena urmează, de asemenea, cursuri de master și postuniversitare în ”management educațional”, „psihopedagogie specială” și ”psihologie”, la instituții renumite de învățământ superior.

În decursul anilor, Ion Elena  a fost membru al unor consilii de administrație, comitete consultative, sau  în cadrul unor organizații profesionale,  inclusiv membru  în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj.

De asemenea prof. Ion Elena este implicat în viața comunității sale profesionale precum și a celei jurnalistice și culturale, fiind membru sau în conducerea a mai multor instituții sau organizații, dintre care menționăm doar pe cea de membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România  și pe cea de membru fondator şi activ al Asociației Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni „Alexandru Doru Şerban”, cu sediul în Târgu-Jiu (2010);

Parcursul scriitoricesc

Debutul publicistic în presa scrisă a elevului Ion Elena a avut loc în 2 aprilie 1972, la nici 15 ani împliniți, în ziarul cotidian „Gazeta Gorjului”, iar debutul literar în presa scrisă s-a petrecut în data de 17 iunie 1976, în  revista „Cutezătorii”. Editorial a debutat în anul 2010, cu volumul de reportaj „Adio, frumoaselor zăpezi!”  apărută la Editura „Măiastra”, Târgu-Jiu.

Între anii 1972-1985 și 1990-1992, Ion Elena colaborează cu Studioul Teritorial de Radiodifuziune Craiova, având peste o mie de intervenții telefonice.

Totodată publică, în volume, la ”Gorjul literar”, ”Copiii cântă România”, ”Limbă și literatură pentru elevi”, ”Almanahul Gorjului (Editura Ager, Târgu-Jiu), ”Scriitori gorjeni – file de dicționar”.

În creația sa, Ion Elena abordează cu predilecție reportajul, dar și alte forme ale genului publicistic îi sunt la suflet. Așa se face că, de-al lungul anilor, Ion Elena semnează sute de articole pe diverse teme în numeroase publicații dintre care amintim: ”Gazeta Gorjului”, ”Scânteia tineretului”, ”Cutezătorii”, ”România literară”,  ”Contemporanul”, ”De veghe”, ”Curierul dreptății sociale”, ”Gorjul pitoresc”, ”Dimineața Gorjului”, ”Țara lui Bachus”, ”Opinia”, ”Gorjeanul”, ”Didactica”, ”Revista Învățătorimii Gorjene”, ””Caietele Columna”, ”Ager”, ”Fluidul roditor”, ”Murmurul Jilțurilor”, ”Cuget liber”, Rămurele”, ”Satul Românesc”, ”Învățătorul”, ”Jurnal 11”, ”Coloana Infinitului – Timișoara”, ”Tribuna învățământului”, ”Spicon”, „Vertical” ș.a.

De-a lungul anilor, prof.  Ion Elena a fost redactor şef/redactor, editor, ziarist, colaborator, etc. la numeroase publicații locale, regionale și naționale, în care a publicat și sub diverse pseudonime, precum: Tudor Măgureanu, Diana Lotru, Irina Codru, Denisa Godeanu, Radu Arieş, Ion Pădeşanu, Ion Padina, Carmen Torna, Dorin Motru.

Dintre volumele publicate, în calitate de unic autor sau coautor, de scriitorul Ion Elena amintim: „Adio, frumoaselor zăpezi!”, reportaj, (2010, 2013); „Desculț prin roua verde”, reportaj (2014); „Struguri cu soare în priviri” (2016); ”Scriitori gorjeni, file de dicționar”, coautor, (1998); „O șansă pentru schimbare”, coautor (2019); „Pregătirea psihologică pentru examene”, coautor (2009).

Este de subliniat și faptul că prof. Ion Elena, a fost, de-a lungul anilor, organizator sau coordonator, al mai multor evenimente culturale, științifice sau de formare, iar pentru activitatea sa profesională, jurnalistică, publicistică și scriitoricească a primit numeroase premii și însemne  de recunoaștere și apreciere.

În final menționăm și faptul că profesorul, scriitorul și jurnalistul Ion Elena este și membru activ al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” din Târgu-Jiu, cu implicare în activitatea acesteia și în apariția revistei de literatură, arte și istorie culturală ”Spicon”.

dr. Victor Troacă

Președinte, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban”

One Comment on “Romantismul reportajului literar prin pana scriitorului Ion Elena: ”Desculț prin roua verde”

  1. Sunt admirat de stilul literar si reportajele de exceptie ale lui Ion Elena, ca si de modul lui de a vorbi, de a descrie locurile, traditiile si legendele care inca respira prin judetul Gorj. Suparat ca n-am scris aceasta recenzie mai devreme, va incurajez sa cititi volumul „Descult prin roua verde” si sa va bucurati de marea cu

Comments are closed.