Activitatea Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale (II)

În semestrul I al anului 2015, Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale a urmărit îndeplinirea planului de activitate care avea ca obiective perfecţionarea evidenţei arhivistice a fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii, asistenţa de specialitate la creatorii şi deţinătorii de arhive, valorificarea fondului arhivistic naţional, continua perfecţionare profesională a întregului personal ce‑şi desfăşoară activitatea în instituţia noastră, răspunderea cât mai promptă la solicitările persoanelor fizice şi juridice.

Arhivele gorjene dețin un important tezaur documentar
Arhivele gorjene dețin un important tezaur documentar

Totodată, cu ocazia controalelor au fost efectuate şi instruiri ale persoanelor de la compartimente sau cu personalul care răspunde de arhivă, fiind avizat un responsabil cu arhiva şi un altul avizat parţial. Tot la acest capitol trebuie precizat că au fost primite, în conformitate cu prevederile Legii 138/2013 un număr de 7 notificări de la lichidatori sau societăţi care prestează activităţi arhivistice. De asemenea, au fost înaintate de lichidatorii şi de prestatorii de servicii arhivistice informări referitoare la locul de depozitare şi situaţia arhivei unor societăţi comerciale desfiinţate, care au funcţionat pe raza judeţului Gorj.
În ceea ce priveşte asigurarea unor condiţii corespunzătoare de păstrare şi conservare a documentelor, activitatea laboratorului de legătorie s‑a concretizat prin legarea unui număr de 81 u.a. având 2682 de file.
Primirea de cereri şi eliberarea de certificate, copii şi extrase este principala activitate de valorificare a documentelor. În primul semestru al anului 2015 a fost primit un număr de 1445 cereri. Dintre acestea, 661 au fost soluţionate favorabil, 330 au reprezentat-o negaţiile, la 104 s-au solicitat date suplimentare, 9 au fost trimise altor instituţii iar la 58 s-a renunţat la solicitare. Deşi numărul cererilor cu răspuns favorabil este destul de mare, cel al negaţiilor şi al solicitărilor care au necesitat date suplimentare, ne îndreptăţeşte să considerăm că în ultimii ani a crescut numărul petenţilor care depun cereri pentru depistarea unor acte fără a avea destule date pentru a putea identifica actul necesar (petenţii necunoscând instituţia unde a fost încheiat actul respectiv, înstrăinătorul sau anul încheierii actului, elemente fără de care este aproape imposibil identificarea actului solicitat).
Pentru rezolvarea tuturor cererilor depuse au fost scoase din depozit şi rearhivate 2289 u.a.
Pentru cei interesaţi, dornici de a cunoaşte trecutul istoric pentru a‑l consemna în studii, monografii sau în scopuri practice, prin sala de studiu li s‑au pus la dispoziţia celor 284 de cercetători, un număr de 1689 u.a./role de microfil şi 53 de publicaţii. Precizăm că frecvenţa la sala de studiu a fost de 610 cercetători. Totodată, au fost realizate 1204 de copii xerox precum şi numeroase copii digitale.
Au fost publicate un număr de 22 de articole în presa scrisă de către arhiviştii instituţiei noastre, urmărindu-se valorificarea informaţiilor deţinute.
De asemenea, au fost organizate în colaborare, trei simpozioane, precum şi 3 expoziţii, dintre care expoziţia 24 ianuarie 1859 UNIREA PRINCIPATELOR DUNĂRENE , desfăşurată în colaborare cu Consiliul Judeţean Gorj, Colegiul Naţionale “Spiru Haret” Târgu Jiu, Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, Expoziţia temporară fotodocumentară 9 Mai Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei realizată în colaborare cu Consiliul Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Târgu Jiu. În contextul participării la simpozionul de istorie Unirea Principatelor Române desfăşurat în colaborare cu Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj, Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” din Băleşti, Asociaţia Cultul Eroilor Regina Maria – Filiala Gorj, a fost încheiat un acord de parteneriat intitulat PROIECT EDUCATIV JUDEŢEAN “HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ”, obiectivul acestui parteneriat fiind de a colabora pentru realizarea unor activităţi care să valorifice documentele aflate în fondurile arhivistice prin realizarea în comun a unor acţiuni cu caracter informativ, educativ etc.

Cristina Paula Vasiloiu, Şef serviciu Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale