„Moștenirea trecutului, temelie pentru viitor”

În perioada 1 august 2013-31 iulie 2015, Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești a implementat cu parteneri din Polonia, Turcia și Spania Proiectul Comenius Multilateral ”Heritage of the past-foundation for the future”. Pe lângă alte reușite derivate din obiectivele realizate ale proiectului amintit, activitățile derulate în comun sau separat dar pe aceleași coordonate au permis să se construiască o legătură foarte strânsă între parteneri. Proiectul a avut ca scop marcarea Anului European al Cetățenilor prin activități organizate în școli, moment care să dezvolte gradul de conștientizare a tinerilor în ceea ce privește impactul pe care trecutul îl are pentru viitorul vieții lor.

Când se vorbește de tradiții și obiceiuri, Muzeul din Curtișoara rămâne un reper
Când se vorbește de tradiții și obiceiuri, Muzeul din Curtișoara rămâne un reper

Proiectul Comenius Multilateral ”Heritage of the past-foundation for the future” a presupus patru întâlniri de lucru între parteneri și o vizită introductivă de organizare desfășurată în România, țara coordonatoare. Cele mai importante obiective ale proiectului au fost legate de a dezvolta motivația elevilor de a învăța prin atragerea acestora în învățarea de tip non-formal, întărirea relațiilor între generații care să evite obișnuitele ”conflicte”, dezvoltarea spiritului de toleranță și respect reciproc între parteneri, acceptarea diferențelor culturale și a modului de trai ce derivă din acestea, construirea de punți între elevii și profesorii din cele patru țări. S-a avut în vedere și creearea unui parteneriat de susținere a integrării sociale a elevilor.

Un proiect curajos

Potrivit profesorului Cornel Șomâcu, coordonatorul Proiectului ”Moștenirea trecutului-temelie pentru viitor”, acesta a avut două părți punctate foarte bine de organizatori. Astfel, în prima parte, s-a urmărit descoperirea propriilor ”rădăcini” împărtășite în context european, identificarea unor asemănări de la o țară la alta. Una dintre cele mai importante s-a referit la cultura prelucrării lemnului, elevii și profesorii de la Bălești având ca patron spiritual pe Antonie Mogoș, un artist al lemnului recunoscut internațional. Dar ca toți gorjenii, și cei din Bălești se revendică de la moștenirea marelui Constantin Brâncuși, inegalabilul sculptor care este cunoscut și apreciat în țările partenere și a devenit și mai cunoscut după ce partenerii noștrii au vizitat Gorjul.Participanții la proiect au reușit să rememoreze trecutul din punct de vedere istoric(fotografii vechi, vizite la muzee și monumente, legende și povestiri ale așezărilor și locurilor din zonă) și cultural(artă populară, meșteșuguri, muzică veche, legende, jocurile copilăriei, tradiții culinare, obiceiuri de sărbători, marcarea unor evenimente speciale din viața omului ca nunta sau botezul).
Cea de-a doua parte a Proiectului a fost dedicată moștenirii pe care tânăra generație actuală o va lăsa, la rândul ei, urmașilor. Pentru prezent sunt două mari dileme din perspectiva viitorului: Ce aș vrea să arăt copiilor mei-adică tradiții străvechi, locuri naturale, obiceiuri pentru o viață sănătoasă-și –Ce nu aș vrea să arăt copiilor mei-adică poluare, droguri, obezitate, alcool ș.a. Practic elevi și profesori au lucrat la toate acestea, produsele finite-în format electronic și în limba engleză-putând servi pentru informare și dezbatere și elevilor din alte școli nu doar din cele partenere în proiect.

Metoda ”photo-voice”

Profesorii și elevii din Bălești vorbesc despre metoda ”photo-voice” ca principală în derularea activităților proiectului. Dacă apelăm la Wikipedia, aflăm că ”photo-voice” este o metodă care combină fotografia cu acțiunile sociale ale oamenilor. Astfel,participanților li se solicită să reprezinte comunitatea lor sau punctul lor de vedere prin fotografii pe care să le discute împreună,să dezvolte narațiunea(povestirile despre ele). Acest lucru se face cu intenția de a da o profunzime, de a arăta concepția participanților în legătură cu înțelegerea circumstanțelor legate de acestă temă și speranțele lor pentru viitor.
Elevii din proiect, din toate cele patru țări participante, au făcut fotografii interesante, au găsit fotografii vechi pe care le-au pus în valoare, au elaborat diverse texte despre ele. Aceste lucrări au fost expuse deja în expoziții la Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” și Biblioteca Județeană ”Christian Tell” și se vor regăsi în perioada următoare și pe website-ul proiectului www.comeniusheritage.com.

Temele proiectului

Cornel Șomâcu, directorul Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești, spune că s-a lucrat foarte mult în echipă-români,polonezi, turci și spanioli-experiență favorizată și de existența rețelelor de socializare. ”În mod practic-spune Cornel Șomâcu-elevii au lucrat, s-au consultat și au abordat aceleași tematici. Întâlnirile din fiecare țară nu au fost decât începuturile unor relații profesionale și amicale care s-au dezvoltat în timp. Ca profesor de istorie m-am bucurat că s-a pus foarte mult accentul pe interferențele cultural-istorice, pe obiceiurile și tradițiile fiecărui popor, acolo unde am constatat foarte multe asemănări. Bineînțeles, asemănările și deosebirile, diversitatea într-un cuvânt, caracterizează Uniunea Europeană și sunt un motiv de mândrie și de apartenență la marea familie europeană”.