Activitate rodnică la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale (II)

Loading

Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale (SJAN Gorj) a urmărit pe parcursul anului 2015 îndeplinirea planului de activitate care a avut ca obiective, perfecţionarea evidenţei arhivistice a fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii, asistenţa de specialitate la creatorii şi deţinătorii de arhive, valorificarea fondului arhivistic naţional, dar şi perfecţionarea şi modernizarea bazei logistice. Iată reperele activităţii SJAN Gorj în 2015.

Arhiviştii gorjeni au urmărit perfecţionarea evidenţei arhivistice a fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii
Arhiviştii gorjeni au urmărit perfecţionarea evidenţei arhivistice a fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii

Au fost organizate 17 acţiuni de instruire a responsabililor cu arhiva de la unităţile creatoare şi deţinătoare de documente de pe raza judeţului, dintre care 2 instruiri colective, una realizată în colaborare cu Instituţia Prefectului-Judeţul Gorj cu responsabilii cu arhiva, secretarii şi primarii de la nivelul UAT-urilor din judeţ şi cea de-a doua organizată în urma solicitării Complexului Energetic Oltenia – Sucursala Turceni, fiind prezente în total 161 de persoane.
A fost autorizat un operator economic pentru prestarea serviciilor arhivistice de păstrare şi conservare, prelucrare arhivistică şi de utilizare a documentelor iar un al doilea operator a fost autorizat pentru serviciul arhivistic de legătorie.
În cursul anului 2015 a fost primit un număr de 2704 cereri (faţă de 2249 în cursul anului 2014, 2662 în cursul anului 2013 sau 2114 în cursul anului 2012). Dintre acestea, 1331 au fost soluţionate favorabil, 849 au reprezentat-o negaţiile, la 202 s-au solicitat date suplimentare, 8 au fost trimise altor instituţii, la 41 s-a răspuns cu indicarea altor deţinători iar la 58 s-a renunţat la solicitare.
Pentru rezolvarea tuturor cererilor depuse au fost scoase din depozit şi rearhivate 4102 u.a.

Preocupare pentru cercetarea trecutului

Pentru cei interesaţi, dornici de a cunoaşte trecutul istoric pentru al consemna în studii, monografii sau în scopuri practice, prin sala de studiu li sau pus la dispoziţia celor 195 de cercetători, dintre care 3 străini, un număr de 2493 u.a., 1 rolă de microfilm şi 80 de publicaţii. Precizăm că frecvenţa la sala de studiu a fost de 940 de cercetători. Totodată, au fost realizate 1596 de copii xerox precum şi numeroase copii digitale. Pentru asigurarea condiţiilor de acces la cercetarea documentelor solicitate de cercetătorii sălii de studiu din cadrul Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale au fost numerotate 78676 de file şi certificate 731 de u.a.
Au fost publicate în în presa locală un număr de 44 de articole şi o participare la emisiunea TV „Rădăcini”, cu tema referitoare la activitatea şi sărbătorirea zilei Arhivelor Naţionale.
S-a acordat sprijin Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu şi Primăriei Municipiului Târgu Jiu pentru reeditarea ziarului „Gorjanul” din anul 1935 când a fost inaugurat Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu din Piaţa Revoluţiei, cu ocazia organizării unei manifestări prilejuită de aniversarea a 80 de ani.
Folosirea ştiinţifică a informaţiilor din documente a fost ilustrată prin organizarea, în colaborare, a patru simpozioane, cu care ocazie au fost prezentate şi comunicări, precum şi a trei expoziţii. Instituţia noastră a fost prezentă la Evocarea istorică Ecaterina Teodoroiu realizată în colaborare cu Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”. În ceea ce priveşte publicarea de studii şi articole, au fost publicate un număr de 44 de articole în presă de către cei 5 angajaţi pe studii superioare din cadrul unităţii noastre.
Au fost efectuate depistări de documente în urma solicitării Arhivelor Naţionale în vederea realizării expoziţiei “Educaţie Fizică şi Sport” şi pentru „Imagini şi documente – 70 de ani de peisaj industrial”, documentele trimise fiind utilizate în expoziţiile prezentate.
În ceea ce priveşte asigurarea unor condiţii corespunzătoare de păstrare şi conservare a documentelor, activitatea laboratorului de legătorie sa concretizat prin legarea unui număr de 109 u.a. având 5841 de file.
Au fost încheiate 3 acorduri de parteneriat cu Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” din Băleşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Palatul Copiilor Târgu Jiu, Societatea de Ştiinţe Istorice-Filiala Gorj, Asociaţia “Şcoala Gorjeană”, Primăria şi Consiliul Local Băleşti – PROIECT EDUCATIV JUDEŢEAN “HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ”, cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” – Filiala Judeţului Gorj şi cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. Col. Dumitru Petrescu” Gorj, având ca obiectiv colaborarea pentru realizarea unor activităţi care să valorifice documentele prin realizarea în comun a unor acţiuni cu caracter informativ, educativ (expoziţii, publicarea de documente etc.).

Cristina-Paula Vasiloiu