Zilele turismului gorjean, în curând

În dorința promovării potențialului turistic al Județului Gorj și integrarea acestuia într-un produs turistic regional, național și internațional, Consiliul Județean Gorj va organiza, în perioada 06-15.09.2013, ediția a III-a a manifestărilor”Zilele turismului gorjean”.

Zilele Turismului Gorjean vor face turul județului
Zilele Turismului Gorjean vor face turul județului

Evenimentul a debutat în anul 2011, în cadrul proiectului ”REDESCOPERĂ GORJUL”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 5, Domeniul Major de Intervenție 5.3. și a continuat și după încheierea proiectului, prin organizarea celei de a II-a ediții în perioada 24-30.09.2012.
Acțiunea face parte dintr-un program anual și multianual de promovare turistică și urmărește prezentarea celor mai importante elemente de interes turistic ale județului Gorj, principalilor actori implicați în activitatea turistică (ministere, administrații publice locale, operatoriilor din turism și nu în ultimul rând turiștilor).
Având în vedere experiența edițiilor anterioare, proiectul încearcă să se dezvolte de la an la an, identificând noi elemente de interes turistic, noi oportunități de dezvoltare turistică și de încadrare a potențialului turistic gorjean în context regional, național și internațional.
Pentru ediția din 2013, Consiliul Județean Gorj are alături Autoritatea Națională pentru Turism în calitate de coorganizator al acestui eveniment, urmând a se trece la efectuarea demersurilor pe lângă Organizația Mondială de Turism pentru înscrierea evenimentului în Calendarul Oficial de Evenimente  și promovarea acestuia să se realizeze sub egida brandului de țară.