Uniunea Europeană dă bani românilor pentru proiecte de infrastructură, afaceri și conservarea patrimoniului

Noul Program Operațional Regional (POR) 2014-2020 va fi în curând funcțional. Reprezentanții Comitetului de Monitorizare (CMPOR) au luat decizii importante în cursul primei reuniuni care a avut loc joi, 10 septembrie 2015, la București.  Întâlnirea a fost prezidată de Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Bani europeni pentru administrații publice, ONG-uri și mediul de afaceri
Bani europeni pentru administrații publice, ONG-uri și mediul de afaceri

„Astăzi, împreună, facem deschiderea oficială a Programului Operaţional Regional 2014-2020. Cred că ne aşteaptă o perioadă frumoasă până în 2020, sunt multe provocări pentru toate regiunile, în special pentru autorităţile locale, ONG-uri, mediul privat, toţi partenerii noştri, astfel încât acest program să fie un program de succes. Spre deosebire de 2007-2013, actualul Program Operaţional Regional are o contribuţie de 6,7 miliarde de euro din partea Comisiei Europene. Împreună cu bugetul de stat, cofinanţarea naţională şi finanţarea beneficiarilor ajungem la 8,2 miliarde de euro, ceea ce pentru noi reprezintă o valoare importantă. Așteptăm de la acest program să aducă mai multă coeziune în teritoriu, dezvoltarea regiunilor noastre, dezvoltarea localităţilor şi o dezvoltare echilibrată a ţării.” (Sevil Shhaideh)
În cadrul reuniunii au fost dezbătute şi aprobate alocările orientative la nivel regional pentru POR 2014-2020, în special pentru categoria „regiuni mai puțin dezvoltate”, respectiv pentru cele 7 regiuni: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, având în vedere că alocarea pentru Regiunea Bucuresti Ilfov (categoria „regiuni mai dezvoltate”) este stabilită la nivelul Uniunii Europene.
În prezent se află în consultare publică patru ghiduri specifice, pentru care au fost analizate criteriile de eligibilitate şi grilele privind evaluarea tehnică a proiectelor. Este vorba despre:
• Prioritatea de investiții  2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Operațiunea Microîntreprinderi;
• Prioritatea de investiții  3.1.  „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” – Operațiunea A – clădiri rezidențiale;
• Prioritatea de investiții 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”
• Prioritatea de investiții  6.1. „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”
Pe lângă aceste decizii, CMPOR a discutat despre regulamentul de organizare şi funcţionare,stadiul pregătirii României la Inițiativa pentru IMM-uri (România va participa la instrumentul financiar de tip garanție în cadrul Inițiativei pentru IMM-uri cu 100 de milioane de euro, din alocarea Programului Operațional Regional 2014-2020) și Strategia generală de comunicarepentru fondurile europene nerambursabile alocate României în perioada 2014-2020.
Programul Operațional Regional (POR) este unul dintre cele 7 programe operaționale cofinanțate din fonduri europene implementate în România în perioada 2014-2020 și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management.
Alocarea Uniunii Europene, dedicată Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), este de 6,70 miliarde de euro (din care 6.289,90 milioane euro alocare netă din FEDR și 410,10 milioane euro, rezerva de performanță), la care se va adăuga cofinanțarea publică națională de aproximativ 1,55 miliarde de euro.
Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2020 (CMPOR) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2014-2020. CMPOR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului.
Membrii CMPOR sunt reprezentanţi ai ministerelor care gestionează domenii conexe, ai consiliilor de dezvoltare regională şi ai regiunilor de dezvoltare ale României, iar observatori în CMPOR sunt reprezentanţii agenţiilor de dezvoltare regională, ai instituţiilor din administraţia publică centrală cu rol în implementarea programului şi ai structurilor asociative reprezentative pentru administraţia publică locală.
CMPOR urmărește implementarea programului şi progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor, examinează toate aspectele care afectează evoluţia programului şi aprobă documentele strategice, de planificare sau de raportare: metodologia şi criteriile de selectare a operaţiunilor programului, planul de evaluare, strategia de comunicare, rapoartele de implementare anuale şi finale şi orice propunere de modificare a programului înaintată de Autoritatea de Management a POR 2014-2020.
POR 2014-2020 va finanța proiecte care contribuie la dezvoltarea regională a României din 11 domenii (11 axe prioritare), la care se adaugă axa Asistență Tehnică, destinată bunei funcționări a programului.

Biroul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice