Un istoric al Liceului „Tudor Vladimirescu” la 15 ani de la înfiinţare (VIII)

Loading

Aşa cum s-a văzut în materialul prezentat anterior orice început este mai dificil, iar situaţia din învăţământul românesc pare să nu se fi schimbat ni după mai bine de o sută de ani, scandaluri, lipsă de personal şi o continuă stare de incertitudine, toate cu efecte negative asupra celor ce ar trebui să fie viitorul de nădejde al unei naţiuni ce se vrea în „lumea bună”. Continuăm să prezentăm raportul din anul 1905 pentru a vedea ce se mai întâmplă.

Elevii vor fi transferaţi în clădirea liceului mai înainte ca această clădire să fie terminată
Elevii vor fi transferaţi în clădirea liceului mai înainte ca această clădire să fie terminată

Începuturi dificile

Prin înfiinţarea clasei I B starea materială  a unora din profesori se îmbunătăţeşte, astfel: d-lui. C. Ştefulescu Rucă i se dă 3 ore de L. Română cl. I B şi 3 de geografie cl. Cu un spor de 80 lei diurna la leafă; d-lui. N. D. Frumuşanu i se adaogă 40 lei pentru 3 ore L. Franceză cl. I B, alţi 80 lei d-lui. Şt. Bobancu pentru 3 ore L. Germană, 3 de geografie şi 3 de istorie cl. I B; d-lui Nicolau i se dă matematica şi cu Şc. Fizico Naturale cl. I B adăogându-i-se  80 lei; d-lui Bran desemn 3 ore cl. I B cu diurna de 30 lei şi în fine D-lor Şt. Bobancu şi A. Nicolau nu li se face reţinerea de 30% ca suplinitori.(Vezi  Ord. Nr. 53548 B din 4 Septembrie 1898) Această repartizare nu rămâne neschimbată deoarece Ministerul aprobă intervenirea făcută de director cu înţelegere cu profesori şi prin care caligrafia la cl. I B se trece maestrului de gimnastică, ştiinţele naturale din cl I B se dau d-lui I. Moisil, geografia din aceeaşi clasă d-lui. Nicolau iar germana cl. I A d-lui Bobancu. (Vezi  Ord. Nr. 55518 B din 25 Septembrie 1898)
La începutul lui septembrie se face o nouă schimbare în personal, numindu-se maestru de muzică d-l. G. S. Cernicanu, care mai funcţionase la acest gimnaziu.
Începutul acestui an este caracterizat prin mulţimea ordinelor ce se dau relativ la înscrierea în cl. I. Aşa şcoala nici nu începuse, la finele lui August, şi sub formă de scrisoare D-l. Ministru cere ca personal să i se comunice telegrafic numărul înscrişilor, tot telegrafic se cere ca imperios să se aplice unele articole ale noului regulament. Prin alte două telegrame se impută directorului că nu s-au clasificat cei înscrişi în gupele prevăzute de regulament ş se admite înfiinţarea cl. I B a cărei funcţionare urma să aibă loc în gimnaziu înainte deci cu o lună de se muta şi celelalte clase. În fine prin a cincea telegramă dată de d-l.  Inspector Ştefan Ion, directorul este invitat a se duce la Craiova în ziua de 8 Septembrie cu dosarul cererilor de înscriere. Se vede însă că Ministerul în acest an a fost asaltat cu diferite reclamaţiuni pentru înscrieri deoarece la direcţiune mai sosesc alte patru telegrame cu diferite dispoziţiuni. În fine o ultimă telegramă relativă la înscrierea unui elev încheie lungul şir al acestor comunicări oficiale.
Crearea Divizionarei şi modul ei de funcţionare dându-se o sală din noul local, care nu era recepţionat, a dat loc la multe dificultăţi. Direcţiunea nu se îngrijeşte să ia măsuri urgente şi abia după două telegrame, dintre care în una Directorul este ameninţat cu destituirea, clas Divizionară îşi ia fiinţă şi începe a funcţiona.

Scandalurile continuă

Scandalurile din anii trecuţi nu sunt întrerupte nici în anul acesta. Profesorul Nicolau este iarăşi acuzat de librarul Miloşescu că impune elevilor a-şi procura cărţile de la cealaltă librărie; în altă zi un cetăţean Turceanu insultă în curtea şcoalei pe profesori numindu-i pungaşi ceea ce fac pe profesori să hotărască cu proces verbal darea în judecată a insultătorului (Vezi  adresa. Nr. 37 din 2Octombrie 1898 către Trib. Gorj); fostul maestru Hristache insulta în toate părţile pe foştii lui colegi. În fine se află că un elev chiar al gimnaziului, Popescu Constantin a înjurat pe profesori şi a blestemat pământul pe care este gimnazul ceea ce atrase eliminarea elevului pe 6 luni de zile.
Neînţelegerile şi scandalurile devin din ce în ce mai acute. Directorul reclamă Ministrului pe profesorul Nicolau, iar pe de altă parte cere ca postul de secretar ce-l ocupa D-l. Bobancu să fie încredinţat d-lui Anghel Nicolescu. Vrăjmăşia dintre profesori devine tot mai acută deoarece profesorul Al. Nicolau este susţinut de colegul său d. Rucă Ştefulescu. Maestrul G. Hristache pe de altă parte este dat în judecata consiliului permanent de d-l. inspector C. Miculescu. În acest timp unul din profesori, d-l. C. Ştefulescu Rucă intrând în magistratură demisionează şi în locu-i pe ziua de 1 Decembrie se numeşte d-l. P. Papahagi(Vezi  Ord. Nr.78240 B din 25 Noembrie 1898) iar d-lui Al Nicolau i se dă un concediu de 4 luni de zile care a fost prelungit până la finele anului întrerupându-se astfel scandalurile de odinioară.(Va urma)
Ion Hobeanu