Târgu Jiu: Fără diferenţe între centru şi periferie

Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu  informează publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană şi realizării primei versiuni a acestuia, afişat spre consultare şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tg-Jiu, www.targujiu.ro. Scopul acestui plan este diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială între zona centrală şi zonele urbane degradate din Municipiului Tg-Jiu.

Autorităţile vor să facă periferia  să arate ca centrul oraşului
Autorităţile vor să facă periferia să arate ca centrul oraşului

Modernizare de străzi
În prima etapă, sunt prevăzute pentru modernizare, conform planului iniţiat de Consiliul Local, următoarele străzi: Slobozia, Bârseşti – Ursaţi, Preajba Mare,  Aviatorilor – Ciocârlău, Ana Ipătescu,  Mărgăritarului. În etapa a doua de modernizare sunt incluse străzile: Cartier Tismana, Cartier Bicaz, Cartier Panduraş, Cartier Preajba, Cartier Narciselor, Str. Calea Bucureşti, Str. Calea Severinului.

Modernizare de spaţii publice  în zona Bicaz
Zona Bicaz se află şi e în planul de modernizare iniţiat de autorităţile din Târgu Jiu. Printre lucrările prevăzute se află: reabilitarea străzii Bicaz şi străzii Hidrocentralei, alimentarea zonei cu apă (str. Bicaz şi zona adiacentă), realizarea analizării menajere  (str. Lotrului, Hidrocentralei, Bicaz, V.Alecsandri, zona adiacentă), canalizare pluvială (str. Bicaz şi zona adiacentă).

Sistem de supraveghere în şcoli
Pentru mai multă siguranţă a elevilor, se intenţionează, de asemenea, introducerea sistemelor de supraveghere video şi a sistemelor de alarmă la unităţi de învăţământ din cadrul zonei de acţiune a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (Grup Şcolar Bârseşti, Colegiul Comercial “Virgil Madgearu”, Şcoala Primară Drăgoieni, Grădiniţa Drăgoieni, Şc. Gen. “Voievod  Litovoi”, Grup Şcolar Transporturi Auto “Traian Vuia”, Grădiniţa Bârseşti).

Consultare publică
Această primă versiune a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană poate fi consultat la sediul Primăriei Tg-Jiu, bd. C.Brâncuşi nr. 19, cam. 32, de luni până vineri, între orele 8,30 şi 14,30. Eventualele sugestii şi comentarii pot fi făcute în scris, la adresa poştală a Primăriei Tg-Jiu, bd. C.Brâncuşi nr. 19, cod poştal 210192 sau adresa de poştă electronică primaria.targujiu@xnet.ro sau depuse la Centrul de Informare a Cetăţenilor (la parterul sediului Primăriei Tg-Jiu).