Un tămăduitor al cuvântului, hărăzit ne-uitării

Loading

În anul 1993, cunoscutul medic şi poet Doru V. Fometescu se gândea „Cum să-l ajut pe Dumnezeu” (poezie şi eseuri), astăzi 27 mai 2014, Dumnezeu îi restituie ajutorul, înnobilându-l cu cei 65 de ani, vârsta de aur, cea care aduce pensionarea, ca o răsplată a omului ce s-a străduit să însănătoşească societatea timp de 41 de ani în slujba lui Hypocrat.

doru-fometescu
Cunoscutul medic şi poet Doru V. Fometescu, la momentul bilanțului

La mulţi ani, domnule doctor!

De la 5,2 kg (greutatea avută la naşterea sa), prin metamorfoze profesionale şi culturale, dr. Doru V. Fometescu înnobilează existenţa gorjeană cu materie stelară, densă, a cărei greutate spirituală depăşeşte fruntariile. „Acel copil – smerit de odinioară, încă nu s-a prăpădit în vâltoarea unor evenimente din viaţa mea…” „Mie mi s-a dat porunca tăcută şi creştină de a fi continuatorul unei nobile visări, de a orienta Neamul nostru într-o curgere naturală spre valori externe ale Fiinţei, respectând fiorul obârşiei strămoşeşti şi ţinând acea armonie între generaţii, care provine din contraste, dezbateri, diferenţe, bunăvoire, stări sufleteşti în libertate şi spirit clasic insurgent”.

Activități extraprofesionale

Medicul Doru V. Fometescu este un mare OM de cultură care a desfăşurat şi desfăşoară activităţi extraprofesionale „dăruite” binelui public: Preşedintele Societăţii Culturale „Alexandru Ştefulescu” şi al Cenaclului „Sănătatea„ (1985 – 1989); Director al publicaţiei culturale „Ager” (1992 – 1994); Fondator al revistelor de echilibru spiritual „Fluidul roditor” şi „Prosens”, adresate cu precădere tinerilor creatori (1994 – 1997); Membru al Societăţii medicilor scriitori şi publicişti din România (SMSPR), începând din anul 1997; Preşedintele Fundaţiei culturale „Dăruie Vieţii Farmec”, prin care editează câteva cărţi: „Reînvieri”, „Ecouri”, „Ramuri de rod”, „Lumină răsfrântă-n vânt”, „Obsesia nopţii” etc.; 23 aprilie 1997, organizează, cu un grup de prieteni, prima ediţie a unei manifestări interdisciplinare „Logodna vinului cu ulcica”; iniţiază primele forme de sensibilizare a comunităţii natale la proiectul ambiental religios spiritual (ARS) „Calea zorilor – Focuri peste zăpezi” din zona Ciuperceni – Văicinu (începând cu 1 februarie 1993).

Distincții

Pentru meritele sale în domeniul activităţii spirituale, Doru V. Fometescu a beneficiat de premii, nominalizări şi includeri: primeşte Marele Premiu la Festivalul Naţional de creaţie literară „Tudor Arghezi” (1992); este inclus în „Istoria presei gorjene” semnată de Ion Tarbac şi în „Dicţionarul scriitorilor gorjeni” – autor Al. Doru Şerban (1995 – 1996); i se conferă „Ordinul de merit” al Fundaţiei culturale „Ghe. Magheru”, Târgu-Jiu şi al revistei „Cuget liber” (1998); i se acordă titlul de „Om internaţional al mileniului” de către Centrul de biografii internaţionale – Cambridge, Anglia şi este inclus în „Dicţionarul celor mai deosebite personalităţi ale secolului XX”, I.B.C. Anglia (2000); în decembrie 2001, devine membru invitat fondator al grupului de inovaţie, reflecţie şi decizie în „Academia diplomatică Londoneză”; este „Cetăţean de onoare” al comunei Ciuperceni, Gorj (18 aprilie 2001). (datele au fost extrase din lucrarea „Oameni şi întâmplări din Gorj” autor ing. Titu Pânişoară).

Publicații

Eruditul scriitor dr. Doru V. Fometescu scrie frenetic şi publică: SENTIMENTUL – PUNCT DE SPRIJIN (poezie, editura Spicon, Târgu-Jiu, 1993); CUM SĂ-L AJUT PE DUMNEZEU ?! (eseuri şi poezie, Editura Ager, Târgu-Jiu, 1993); CUGET PRIN SUFLET (poeme, Editura Centrului Judeţean de Creaţie Gorj, Târgu-Jiu, 1996); SENSURI şi STRĂDANII SPIRITUALE (coautor eseuri, Editura Dăruie Vieţii Farmec, Târgu-Jiu 2005); DĂRUIND VISULUI FORME (poezie, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2006); NAIV ÎN COLŢII LIBERTĂŢII PENTRU DUIOASELE TĂCERI (poezie, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2008); FOCURI PESTE ZĂPEZI (poezie, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2009); DEZMĂRGINIRI – IEŞIREA DIN PARADIS (poezie, Editura Semănătorul, Tismana 2013).

Un scriitor veritabil

Ceea ce-i conferă statură şi prestigiu domnului dr. Doru V. Fometescu este şi faptul că, dincolo de anvergura sa de scriitor excepţional, ni se arată ca un remarcabil mânuitor al limbii române. Expresivitatea limbajului, formularea, recursul la metaforă, proprietatea adecvată a termenilor, jocul de cuvinte, sunt calităţi ale unui scriitor veritabil.
Altruist, modest şi simplu, medicul Doru V. Fometescu afirmă: „îmi place să cred, azi la 65 de ani ai existenţei, marcată de scrieri precum «Cuget prin suflet» sau «Dăruind visului forme» că nu m-am înstrăinat de modelul ţărănesc al spiritului creştin şi conserv încă proaspete energii creative”.

Jurist Florian Văideianu