Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari

Loading

colegiul-gheorghe-tatarescu-rovinari colegiul-gheorghe-tatarescu-rovinari-2 colegiul-gheorghe-tatarescu-rovinari-3 colegiul-gheorghe-tatarescu-rovinari-4 colegiul-gheorghe-tatarescu-rovinari-5Dragi elevi din clasa a VIII-a ai judeţului Gorj, alegeţi Colegiul “Gheorghe Tătărescu” fiind convinşi că veţi beneficia de un act instructiv – educativ competent, actualizat la cerinţele educaţiei europene.
Succes!

Prezentarea unităţii
Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari are structură şi forme de învăţământ diverse, aducându-şi o însemnată contribuţie la viaţa economică şi social-culturală a zonei.
Se poate spune pe bună dreptate că este un lăcaş de învătământ cu o bogată tradiţie.
Astfel în anii 1960-1977, în colonia Poiana a funcţionat Liceul Teoretic Rovinari.
Începând cu anul 1974 şcoala îşi schimbă profilul şi denumirea în Liceul de Mecanică Rovinari (HCM nr. 354 / 05.04.1974), apoi prin acte normative succesive (Decrete ale Consiliului de Stat) poartă denumirea de Grup Şcolar Minier Rovinari (1977), persoană juridică cu sediul în satul Rovinari, iar prin DCS nr 365-08.12.1981, anexa nr. 3, devine Grupul Şcolar Industrial Minier, cu sediul în Oraşul Rovinari, jud.Gorj.
Unitatea îşi păstrează această titulatură până în anul 2011, când prin Ordinul MECTS nr. 4720/03.08.2011 devine Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari.
Conducerea Colegiului ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari este asigurată de prof. Fârţă Dumitru – director şi prof. Pătrulescu Corina – director adjunct.
Cei peste 800 de elevi ai unităţii noastre urmează formele de învăţământ: liceu zi (ştiinţe ale naturii şi profil tehnic), liceu seral (profil tehnic), învăţământ profesional (profil tehnic), învăţământ postliceal (şcoală postliceală în domeniul protecţiei mediului şi profil tehnic) şi şcoală de maiştri (profil tehnic). În anul şcolar 2013-2014 în unitatea noastră îşi desfăşoară activitatea 55 de cadre didactice, 7 personal didactic auxiliar şi 9 personal nedidactic.

Adresa:
Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari
Strada Jiului , nr 1
Telefon/Fax: 0253/371323
E-mail: licrov@yahoo.com
Rovinari/ Gorj

Coordonatori redactare: Bănete Maria, Rujoiu Silvia

Baza materială

1 corp clădire şcoală
1 corp clădire ateliere
18 săli de clasă
3 laboratoare informatică
1 laborator biologie
1 laborator chimie
1 laborator fizică
1 laborator mecatronică
6 ateliere şcolare
1 amfiteatru
centru de documentare şi informare
bază sportivă
sală de sport
cabinet psihopedagogie
cabinet medical
centrală termică proprie
conectare la internet şi televiziune prin cablu

 

Oferta Educaţională Pentru anul şcolar 2014/2015

Clasa a IX-a
Liceu – forma de învăţământ zi
Profil Real
Specializarea: Ştiinţe ale naturii (1 clasă)
Profil tehnic
Specializarea:
Electronică şi automatizări (1 clasă)
Electric (1 clasă)
Electromecanică (1 clasă)
CLASA a-IX-a
Învăţamânt profesional cu durata de 3 ani
Domeniul de formare: Mecanică (1 clasă)
CLASA a-X-a
Învăţamânt profesional cu durata de 2 ani
Domeniul de formare:
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale (1 clasă)
Şcoală Postliceală (Nivel 3 avansat)
Domeniul de formare: Protecţia mediului
Specializarea: Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului (1 clasă)
Domeniul de formare: Mecanică
Specializarea:
Tehnician operator maşini cu comandă numerică (1 clasă)
Maiştri
Domeniul de formare: Electric
Specializarea: Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări (1 clasă)