„Suntem elevi activi într-o Europă fără frontiere”

Casa Corpului Didactic Gorj în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu, Asociaţia Părinţilor elevilor Şcolii „Alexandru Ştefulescu”, Consiliul Municipal din Dve Mogili şi două grădiniţe din Bulgaria desfăşoară, în perioada septembrie 2011-august 2013, Proiectul Comenius Regio „Active citizenship in European Context” (Cetăţenie activă în context european).

Proiectul REGIO a însemnat nu doar implicarea elevilor cât şi a cadrelor didactice
Proiectul REGIO a însemnat nu doar implicarea elevilor cât şi a cadrelor didactice

Proiectul urmăreşte să-i formeze pe elevi ca cetăţeni activi şi implicaţi în definirea şi abordarea problemelor comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Membrii echipelor de proiect din toate instituţiile partenere s-au întâlnit de mai multe ori în cadrul unor reuniuni de lucru în România şi Bulgaria, prilej cu care au fost discutate aspecte privind modul în care comunitatea locală sprijină implicarea activă a părinţilor şi elevilor în luarea deciziilor pe plan local în activităţi de autoconducere şi voluntariat.
Au fost expuse de către toţi participanţii exemple de bune practici, s-au împărtăşit experienţe personale şi s-au căutat metode şi mijloace de a încuraja manifestarea propriilor opinii, interesul faţă de problemele comunităţii.

„Nouă ne pasă”

Sub deviza “Nouă ne pasă”, elevii Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ştefulescu” au desfăşurat acţiuni de voluntariat la nivelul comunităţii gorjene. Enumerăm câteva dintre acestea, cu precizarea că toate activităţile au presupus iniţiativă, suflet, generozitate, spirit civic şi bucuria de a-i ajuta pe cei aflaţi la nevoie şi a te simţi util. Acţiunile de voluntariat din cadrul proiectului interjudeţean „Voluntari pentru un turism ecologic în Munţii Parâng” s-au desfăşurat în perioada aprilie – august 2012 în parteneriat cu Primăria Novaci, Consiliul Judeţean Gorj, Prefectura Gorj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj şi cinci şcoli din judeţele Alba, Hunedoara, Sibiu şi Vâlcea. Elevii şcolii au participat la activitatea desfăşurată la nivel naţional „Let’s do it!”, ce a avut ca scop ecologizarea unor zone poluate din municipiul Târgu-Jiu şi din împrejurimi şi la multe acţiuni de voluntariat în parteneriat cu cele două organizaţii de cercetaşi de la nivelul judeţului Gorj şi Asociaţia Hai-Hui.
Elevii, părinţii şi cadrele didactice au organizat acţiuni de strângere de fonduri băneşti, jucării, haine şi alimente. Din banii colectaţi s-au cumpărat alimente care au fost donate la patru centre de asistenţă socială din judeţ, unde sunt internate persoane aflate în dificultate. Elevii însoţiţi de cadre didactice s-au deplasat la Centrul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu Cărbuneşti, unde au donat pachete cu alimente şi jucării pentru copiii internaţi. În aceeaşi zi, o altă echipă a mers la Complexul de Servicii Alternative, la Protecţia Rezidenţială Târgu-Jiu şi la Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni unde au donat pachete cu alimente, jucării şi haine.
În prezent activităţile continuă prin organizarea de către Casa Corpului Didactic Gorj şi Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ştefulescu” a unui seminar cu tema “Drepturile şi obligaţiile membrilor U.E.” la care participă cu referate şi comunicări elevii şcolii noastre şi ai altor şcoli din municipiu.
La nivelul şcolii, în vederea educării tinerilor în privinţa implicării în viaţa şcolii, în luarea deciziilor care privesc educaţia lor, s-au creat mai multe comisii a căror activitate o coordonează Consiliul Şcolar al Elevilor precum: Comisia pentru stabilirea CDŞ, Comisia pentru prevenirea absenteismului.
Printr-un protocol de colaborare încheiat cu Prefectura Judeţului Gorj s-a creat la nivelul şcolii “Prefectura Copiilor” care va organiza o serie de activităţi în perioada următoare, cu sprijinul unor instituţii judeţene, precum: simularea unor situaţii de urgenţă cu sprijinul I.S.U Gorj, verificarea accesului în şcoală, mobilizarea părinţilor pentru participarea la vot, etc.
Toate aceste activităţi sunt menite să-i determine pe elevii din cele două regiuni de dezvoltare partenere, Tg-Jiu şi Dve Mogili, să-şi dezvolte propriile organizaţii, să devină cetăţeni activi, responsabili faţă de viitorul lor şi al comunităţii în care trăiesc.
Prof. Aurel Popescu
Prof. Alina Petrică