Strategia de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027

În scopul informării periodice a opiniei publice, referitor la stadiul elaborării Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027, Consiliul Județean Gorj face următoare precizări:

Până cel târziu în luna august 2021, Strategia de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 va fi supusă procesului de dezbatere publică și aprobată, în paralel cu elaborarea Planul Teritorial pentru Tranziție Justă (PTTJ), document obligatoriu pentru accesarea Fondului pentru o Tranziție Justă.

Ținând cont de faptul că strategia de dezvoltare județeană trebuie să fie complementară și să existe o sinergie cu toate documentele de planificare existente la nivelul județului Gorj, se impune ca aceasta să integreze și obiectivele PTTJ, document care are ca dată orientativă de finalizare – iunie 2021, termen care însă poate fi respectat doar în condițiile aprobării planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia.

Consiliul Județean Gorj a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 11147 pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional a fost semnat în data de 26.08.2020, în urma finalizării procedurii „licitație deschisă”: defalcată pe 2 loturi, respectiv:

– Lot 1. – Servicii elaborare –  Strategia de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional EPSO;

– Lot 2. – Servicii organizare cursuri de formare în domeniul managementului strategic EPSO, cod SMIS: 125603.

Contractul menționat mai sus se derulează în cadrul proiectului „Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional” în baza contractului de finanțare nr. 310 din 21.01.2019, având o durată de 12 luni, începând cu data de 26.08.2020, până la 26.08.2021.

Valoarea estimată a achiziției publice, asigurată din bugetul proiectului, a fost de 501.840,00 lei fără TVA, din care:

 • Lot.1. – Servicii elaborare – Strategia de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional EPSO – 386.840,00 lei fără TVA;
 • Lot. 2. – Servicii organizare cursuri de formare în domeniul managementului strategic EPSO – 115.000,00 lei fără TVA.

În cadrul procedurii de achiziție servicii Elaborare Strategie de dezvoltare județeană 2021-2027 și Plan Strategic Instituțional EPSO pentru Lotul 1 – Servicii elaborare Strategie de dezvoltare județeană 2021-2027 și Plan Strategic Instituțional EPSO au fost depuse un număr de 10 oferte. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului nr. 11147/26.08.2020 este de 169.000 lei fără TVA.

Etapele principale de lucru în cadrul elaborării strategiei:

 1. consultarea a 2.000 de actori locali din instituții publice, sectorul privat și societatea civilă;
 2. analiza situației existente prin prelucrarea datelor și formularea concluziilor relevante în urma consultării celor 2.000 de actori locali;
 3. organizare Atelier de lucru 1 în cadrul căruia se vor stabili principalele obiective strategice având ca bază concluziile consultării participative;
 4. organizare Atelier de lucru 2 în cadrul căruia se vor stabili principalele obiective strategice având ca bază concluziile consultării participative;
 5. organizare Atelier de lucru 3 în cadrul căruia se vor stabili principalele obiective strategice având ca bază concluziile consultării participative;
 6. elaborarea Strategiei de dezvoltare județeană 2021-2027 a județului Gorj;
 7. procesul de consultare publică;
 8. aprobarea Strategiei de dezvoltare județeană 2021-2027 a județului Gorj, prin Hotărâre a Consiliului Județean Gorj.

În cadrul contractului de servicii nr. 11147/26.08.2020 a fost realizată consultarea a 2.000 de actori locali din instituții publice, sectorul privat și societatea civilă, prin deplasări la sediile actorilor locali din județul Gorj pentru distribuirea/completarea chestionarelor, transmiterea chestionarelor prin poștă/curier către actorii locali, transmiterea de adrese prin e-mail către actorii cheie locali cu privire la completarea chestionarelor.

Au fost distribuite un număr de 2232 chestionare și au fost completate un număr de 2085 chestionare, fiind finalizată activitatea de analiză a situației existente prin prelucrarea datelor și formularea concluziilor relevante, în urma consultării actorilor locali. A fost realizată analiza diagnostic a stării actuale de dezvoltare a județului Gorj, într-o abordare comparativă, a datelor statistice, a documentelor elaborate la nivelul instituțiilor și autorităților locale, informații colectate din diverse surse de date oficiale, pentru fiecare domeniu de analiză. Având în vedere contextul evoluției situației epidemiologice pe teritoriul României și a măsurilor adoptate la nivelul întregii țări generate de evoluția pandemiei de Covid-19, măsurile dispuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, măsurile dispuse la nivelul instituțiilor și autorităților publice din județul Gorj pe durata stării de alertă, precum și restricțiile impuse, facem următoarele precizări:

 • Atelierele de lucru nr.1 și nr. 2 au fost organizate în 6 serii a câte 20 persoane/serie, pe durata a 3 zile, în perioada 27-29 ianuarie 2021, respectiv 4 serii, a câte 20 persoane, pe durata a două zile, în perioada 17-18 februarie 2021. În cadrul acestora au fost stabilite principalele obiective strategice având ca bază concluziile consultării participative.
 • Atelierele de lucru nr. 3 urmează a fi organizat în cursul lunii mai 2021.

Facem, de asemenea, precizarea că portofoliul de proiecte aferent Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027, trebuie să aibă identificate sursele de finanțare din fonduri nerambursabile, în cadrul programelor operaționale care la această dată nu sunt definitivate și nu există în momentul de față un termen asumat pentru aprobarea acestora.