Primăria Târgu Jiu: ANUNȚ IMPORTANT!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Aducem la cunoștință cetățenilor, deținători de terenuri situate în municipiul Târgu Jiu, tarlalele 225, 226 și 227, județul Gorj – sectorul cadastral 121, că la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Târgu Jiu sunt demarate lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, având ca scop înregistrarea gratuită a acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, lucrările sunt finanțate din bugetul propriu al UAT Municipiul Târgu Jiu, iar în perioada 24 aprilie 2024 – 25 aprilie 2024 va avea loc identificarea și măsurarea terenurilor astfel:

– în data de 24 aprilie 2024 ora 10.00 – terenurile situate tarlalele 225, 226 și 227, respectiv zona punctelor toponimice ”La Drăgoiescu”, ”Rampa Monești”, ”Fântâna lui Cimpu”, ”Carabatescu”, ”Rampa lui Monu”, ”Cărămășescu” și ”Huduroi”;

– în data de 25 aprilie 2024 ora 10.00 – terenurile situate în tarlalele 225, 226 și 227, respectiv zona punctelor toponimice ”În Ogoare”, ”Cimitir Bucureasa” și ” Zona Aeroport Bucureasa”.

S-a organizat un punct de informare și de colectare a documentelor juridice, unde cetăţenii, instituțiile publice, societățile comerciale, alte persoane interesate pot aduce documentele de proprietate asupra imobilelor pe care le dețin și unde pot solicita explicaţii suplimentare necesare realizării lucrărilor de cadastru este la sediul Serviciului Registrul agricol, cadastru situat în municipiul Târgu Jiu, str.Iosif Keber, nr.1, județul Gorj în perioada 24.04.2024 – 24.05.2024 program: marți în intervalul orar 08.30 – 10.00 și joi în intervalul orar 12.30 – 16.30.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor este importantă colaborarea dumneavoastră cu reprezentanții primăriei și ai firmei executante, S.C. PRIMUL MERIDIAN SRL, în scopul:

 permiterii accesului în proprietăți pentru realizarea măsurătorilor topografice;

 identificării limitelor imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate;

 prezentării și colectării actelor juridice referitoare la imobile.

Vă invităm să vă prezentați la Punctul de informare cu documentele care să ateste dreptul de proprietate, după caz:

 Titlu de Proprietate, copie;

 Extras de carte funciară, copie;

 Certificat de moștenitor, copie legalizată;

 Contract de vânzare-cumpărare, copie legalizată;

 Acte de donație, partaj, hotărâre judecătorească definitivă, etc, copie legalizată;

 Acte de proprietate asupra construcțiilor, copie legalizată;

 Acte de identitate (CI/BI în termen de valabilitate), copie;

 Cetificat de deces, copie legalizată;

 Certificat de căsătorie, copie legalizată.

În situația în care eventuali proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai terenurilor nu pot fi identificați, conform Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea UAT Târgu Jiu.” este anunțul Primăriei Târgu Jiu.