Standarde internaţionale de raportare financiară

Loading

Începând cu 1 ianuarie 2015, standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) vor deveni obligatorii pentru toate societăţile de asigurări/ reasigurări autorizate în România şi pentru cele care activează în baza dreptului de liberă stabilire, şi se referă la standardele adoptate conform procedurii prevăzute la art. 6 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate în Uniunea Europeană.

UNSAR se aliniază la UE
UNSAR se aliniază la UE

IFRS reprezintă un set de standarde contabile care vizează întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare într-un mod transparent, care să permită comparabilitatea informaţiilor la nivel internaţional. În acest context, în perioada septembrie-octombrie, KPMG a derulat, la iniţiativa UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România şi împreună cu asociaţia, un program de pregătire dedicat membrilor acesteia, privind implementarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. Cele trei serii de cursuri au inclus prezentări pe tema implicaţiilor tranziţiei la IFRS ca bază a contabilităţii – aspecte tehnice actuariale privind contabilizarea contractelor de asigurare, instrumente financiare şi alte standarde relevante pentru asigurători, precum şi implicaţiile fiscale ce decurg din implementarea noului sistem de raportare. La aceste cursuri au participat, alături de reprezentanţii societăţilor de asigurare membre UNSAR, şi reprezentanţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). De asemenea, în ultimii doi ani, cu asistenţă din partea KPMG, s-a desfăşurat un proiect pilot care a implicat un număr de 10 companii de asigurare membre UNSAR. Societăţile de asigurare implicate în proiect au aplicat standardele IFRS în paralel cu reglementările contabile conforme cu directivele europene. Rezultatele obţinute în urma chestionarelor cantitative şi calitative aplicate în cadrul proiectului au reprezentat un suport la realizarea proiectului de Normă pe care ASF l-a înaintat Ministerului Finanţelor Publice spre aprobare. Este vorba despre proiectul de „Normă pentru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare”. Norma prevede că „începând cu exerciţiul financiar al anului 2015, societăţile de asigurări/ reasigurări vor întocmi şi vor publica situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate în conformitate cu IFRS, în moneda naţională şi în limba română”.