Situaţia cetăţenilor de origine etnică bulgară din oraşul Tg-Jiu (II)

Situaţia cetăţenilor de origine etnică bulgară din oraşul Tg-Jiu în anul 1940 se regăseşte în fondul arhivistic Primăria oraşului Târgu-Jiu deţinut la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj. Această situaţie devine pe parcursul anului 1940 una extrem de tensionată, realităţile politice atât interne cât şi externe fiind unele extrem de nefavorabile acestora la nivelul întregii ţări. Este vorba în primul rând despre Tratatul de la Craiova semnat la 7 septembrie 1940 între România şi Bulgaria. Conform prevederilor acestuia, România a cedat Bulgariei Cadrilaterul şi şi-a dat acordul în realizarea unor schimburi de populaţie. Astfel, au fost vizaţi toţi cei de origine etnică bulgară aflaţi pe teritoriul României inclusiv cei stabiliţi în Târgu-Jiu.

Fotografie aeriană a Lagărului de la Târgu-Jiu (1940),  aflată în fondurile S.J.A.N. Gorj
Fotografie aeriană a Lagărului de la Târgu-Jiu (1940), aflată în fondurile S.J.A.N. Gorj

Dintre cei menţionaţi în lista cetăţenilor de origine etnică bulgară din oraşul Tg-Jiu la acea dată, fac parte un număr de 46 de persoane şi anume : Milcu Pleacof – str. Sf Nicolae, nu posedă avere, 5 membrii familie; Moşt. Eft.Ilie – str. Unirea, posedă 2 corpuri de casă şi 2 prăvălii în valoare de 500.000, 6 membrii familie; Moşt. Anghel Ilie – 1 corp case cu 2 apart. şi încă 2 corpuri în valoare de 350.000; Leon Dumitrescu – str Victoria, nu posedă avere, 4 membrii familie; Simion Tănase- str.G.Dragalina, 2 corpuri de casă si 2 ha teren arabil valoare 200.000, 3 membrii familie; Sava Dumitraf – str.Panduri, 1 casă, posedă ½ ha teren grădină valoare 70.000, 2 membrii familie; Manole Gancef- str.Victoria,posedă ½ ha teren grădină valoare 50.000, 1 membru familie; Şt.Dalgacef -str.Unirea, nu posedă avere, 3 membrii familie; Stanca Iordanof-str. G.Dragalina, nu posedă avere; Maria Pârvanof- str.Tudor Vladimirescu, nu posedă avere; Gh.Bogdan -str. Victoria, posedă 2 corpuri case cu etaj şi 2 corpuri case cu parter valoare 4.000.000,5 membrii familie; Moşt. Naum Nedan Pleacof- str. Unirea, posedă 2 corpuri casă şi 1 prăvălie valoare 200.000, 5 membrii familie; Ţareva Simion- nu posedă avere, 3 membrii familie; Şt.Sezonof- nu posedă avere, 1 membru familie şi Cristea Bogomil- nu posedă avere.
Cei trecuţi în lista cetăţenilor din oraşul Tg-Jiu de origine etnică bulgară care ocupă funcţiuni la diferite autorităţi sunt următorii : Gh.Pleacof- Reg.7 Inf.Ploeşti, încetăţenit; Dumitru Pleacof- Banca Naţională Bucureşti, încetăţenit; Petre Pleacof- C.F.R, încetăţenit; Ilie Eftomie Ilie- C.F.R; Ecaterina Eft.Ilie- asigurări sociale; Dumitru Il.Calfof- medic Circ.Alimpeşti; Ştefania A. Ilie- profesoară; Vasile A.Ilie- C.F.R; Dospina Ilie- C.F.R; Ana A.Ilie- asigurări sociale; Sezonof Ştefan- C.F.R Inspecţia IV2 S; Cristea Bogomil- C.F.R Inspecţia IV2 S; Simion Adrian- C.F.R Inspecţia IV2 S şi Siomion Gheorghe- C.F.R Inspecţia IV2 S.
De asemenea toate instituţiile aveau obligaţia să înainteze primăriilor o situaţie numerică a bulgarilor aflaţi în oraşul Tg-Jiu precum şi a averii imobiliare de care dispun, situaţie care urma să fie înaintată Ministerului având ca dată fixă ziua de 10 octombrie, termen reglementat în respectivul ordin.
Totodată s-a constatat în urma identificării cetăţenilor de origine bulgară că majoritatea dintre aceştia susţin că sunt români din Macedonia, cei mai mulţi dintre aceştia fiind înscrişi ca membrii ai Societăţii de cultură macedoneană din Bucureşti şi pe baza diplomelor numitei societăţi au cerut şi obţinut încetăţenirea, ,,socotindu-se macedoneni din momentul obţinerii înscrierii în Societatea Macedo-Română”. Aceştia au prezentat acte de la acea societate, invocând pe baza acestora motivul că ar fi români macedoneni. Astfel această societate înscrie şi dă certificate că sunt români macedoneni la numeroase persoane, printre care şi : Dr.Haralambie Ilie-Calfof, Vasile A.Ilie, Ştefania Ilie, Ana Ilie şi Despina Ilie, toţi fii ai defunctului Anghel zis Vanghelie Ilie. În astfel de situaţii Ministerul de Justiţie dispunea verificarea acelor acte pe baza cărora s-au acordat naturalizările respective întrucât exista posibilitatea strecurării anumitor erori.

Nicoleta Bianca Bărbuceanu