Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale: Activitatea desfăşurată în semestrul I 2016 (I)

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 instituţia noastră a desfăşurat o serie de activităţi prin care au fost valorificate documentele deţinute referitoare la istoria locală, personalităţi originare din Gorj care au avut impact la nivel naţional, răspunderea în timp util şi competent la solicitările cetăţenilor, asistenţa de specialitate la creatorii şi deţinătorii de arhive etc.

Arhiviștii gorjeni au fost implicați în Simpozionul “195 de ani de la Revoluţia de la 1821”,
Arhiviștii gorjeni au fost implicați în Simpozionul “195 de ani de la Revoluţia de la 1821”,

În cursul semestrului I al anului 2016 a fost înregistrat un număr de 1758 cereri din partea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice. Dintre acestea, 1686 de cereri sunt cu cercetarea finalizată, 703 cerei fiind soluţionate favorabil, 769 au reprezentat-o negaţiile, 3 cereri au fost redirecţionate, la 160 de cereri s-au solicitat date suplimentare, iar la 41 de cereri petenţii au renunţat după depunerea solicitărilor.
Cele mai importante categorii de solicitări au fost, ca şi în anii trecuţi cele legate de eliberarea de copii după registrele agricole, respectiv 627 de solicitări, acestea reprezentând aproximativ 35,67% din totalul cererilor şi după actele încheiate prin instanţele judecătoreşti şi notariate, respectiv 429 de solicitări, acestea reprezentând aproximativ 24,40% din totalul cererilor. S-a remarcat o creştere substanţială a cererilor pentru actele de stare civilă, respectiv 452 de solicitări depuse, reprezentând aproximativ 25,71% din totalul cererilor, dar au continuat să fie solicitate eliberarea de copii după autorizaţii de construcţii, decrete de expropriere, împroprietăriri conform legilor reformelor agrare din anii 1921 şi 1945, vechimi etc.
Pentru rezolvarea tuturor cererilor depuse au fost scoase din depozit şi rearhivate 2120 u.a.
Au fost furnizate informaţii la 1918 petenţi care s-au prezentat la ghişeul de relaţii cu publicul, iar 637 de persoane au solicitat informaţii telefonic.
Activitatea de valorificare a documentelor a fost dezvoltată prin apariţia săptămânală în presa locală, cu diferite articole de către arhiviştii instituţiei noastre, în total fiind publicate 24 de articole. Această activitate a fost completată prin organizarea mai multor simpozioane judeţene, mese rotunde, expoziţii în colaborare. Astfel, au fost organizate în colaborare:
Simpozionul “195 de ani de la Revoluţia de la 1821”, organizat în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti, Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Târgu Jiu, Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Gorj;
Simpozion “Unirea Principatelor – piatra de temelie a statului naţional 1859-2016”, organizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj ş,a.;
Simpozion “24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene”, organizat în colaborare cu Muzeul Judeţean “Alexandru Ştefulescu” Gorj;
Organizat, în calitate de partener, împreună cu Consiliul Judeţean Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Institutul Cultural Român, Universitatea Constantin Brâncuşi Târgu Jiu ş.a., împreună cu parteneri media, în perioada 18-20 februarie 2016 evenimentul “Brâncuşi – 140 de ani de la naştere”, iar în data de 19 februarie 2016, a fost organizat simpozionul ştiinţific, cu aceeaşi temă, având participare naţională şi internaţională;
“Proiect Educaţional – Constantin Brâncuşi, omul şi opera sa”, organizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială Antonie Mogoş Ceauru, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj Societateade Ştiinţe Istorice – Filiala Gorj în data de 19 februarie 2016;
Simpozionul Judeţean “Gorjul – vatră de istorie românească” – eveniment organizat în colaborare cu Societate de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”;
Expoziţia “24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene”, organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, vernisată la 22 ianuarie 2016;
Microexpoziţia fotodocumentară “Tudor Vladimirescu în arhivele gorjene”, în cadrul proiectului organizat împreună cu Primăria Municipiului Târgu Jiu, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Judeţean Gorj în săptămâna Şcoala Altfel, 18-24 aprilie 2016, cu prilejul expoziţiei “Sabia lui Tudor Vladimirescu – Acasă după 195 de ani”.
Expoziţia fotodocumentară “9 MAI ZIUA INDEPENDENŢEI DE STAT, ZIUA VICTORIEI, ZIUA EUROPEI”, organizată în colaborare cu Consiliul Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean “Alexandru Ştefulescu” Gorj, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Târgu Jiu;
Evocare istorică “Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor”, organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Gorj;
Evocarea istorică “Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor – 195 de ani de la asasinarea lui Tudor Vladimirescu”, eveniment organizat la Casa memorială “Tudor Vladimirescu”, comuna Vladimir, judeţul Gorj, în colaborare cu Consiliul Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Târgu Jiu.
În ceea ce priveşte asigurarea unor condiţii corespunzătoare de păstrare şi conservare a documentelor, activitatea laboratorului de legătorie sa concretizat în primul semestru al anului 2016 prin legarea unui număr de 57 u.a. având 1532 de file.
Având în vedere numărul mare de solicitări venit de la cetăţeni, cât şi pe cel al celor care frecventează sala de studiu a instituţiei, obiectivele pentru anul 2016 au fost stabilite în funcţie de aceste priorităţi.

Cristina-Paula Vasiloiu