Semnal editorial omagial: Sabin Cornoiu despre ”Teleșteni, eroi ai neamului românesc”

Cu ceva timp în urmă am primit de la distinsul domn Sabin Cornoiu – directorul Salvamont Gorj și președintele Salvamont România, ultimul său volum pe care l-a dedicat eroilor din satul său natal, intitulat ”Teleșteni, eroi ai neamului românesc”.

Această carte-album a lui Sabin Cornoiu este un omagiu pe care autorul îl aduce eroilor teleșteni care au luptat pentru glia acestei țări,  cu începere de la Războiul de Independență din anul 1877, o rememorare a înaintașilor pentru urmașii acestor eroi și pentru noi cei de azi și în același timp autorul scrie această care cu respect și recunoștință pentru sacrificiul și devotamentul față de popor și țară de care au dat dovadă înaintașii teleștenilor de azi, inclusiv înaintașii din neamul autorului.

Elaborarea acestei lucrări i-a luat autorului aproape un deceniu de documentare și muncă asiduă pe care a depus-o fără nici un  fel de reținere, în special în puținul său timp liber, atunci când nu era implicat în salvarea montană, care la rândul său presupune multiple riscuri și sacrificii.

Remarcăm faptul că această lucrare este și una monografică ce are menirea de a completa șirul lucrărilor de acest fel care au apărut în ultimele decenii în județul Gorj.

Așa cum menționează și autorul în ”Preambulul” lucrării sale, datele și informațiile prezentate în aceasta reprezintă ”o îmbinare de informații oficiale, obținute după documente  emise de către instituții ale statului și după povestiri rămase vii în memoria locuitorilor satului”. Totodată autorul ține să sublinieze în mod expres faptul că lucrarea sa nu are ”ca scop și nu are pretenția de a fi o lucrare cu caracter științific sau istoric”, dar trebuie menționat faptul că  lucrarea se bazează pe documente și fapte istorice ceea ce face din aceasta o inevitabilă sursă de documentare istorică pentru toți cei ce vor dori să se aplece asupra trecutului satului Telești (jud. Gorj).

Lucrarea beneficiază de un ”Cuvânt înainte” autorizat al istoricului  prof. dr. Gheorghe Nichifor care subliniază faptul că scrierea lui Sabin Cornoiu este una ”alcătuită cu acribie și migală”, căreia ”i-a dăruit peste un deceniu din viață”, iar ”Consătenii săi au scos cu generozitate din întunericul cuferelor moștenite de la înaintași, documente și fotografii ce i-au permis reconstituirea de chipuri eroice peste care se așternuse uitarea”, considerații asupra cărora subscriem.

De asemenea în partea de început a lucrării aceasta cuprinde și câteva opinii, aprecieri și considerații ale unor personalități și fii ai Teleștiului, respectiv prof. de istorie Grigore Mischie și colonel (r) Ion Cornoiu care și-au regăsit înaintașii în paginile acestei cărți. De asemenea lucrarea beneficiază de un ”Argument” scris de IPS Calinic Argeșeanul, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului.

Cu toate că depășește cadrul tematic al lucrării la care ne referim, așa cum susține și autorul, acesta dorește să facă loc în această carte și  prezentării succinte a unor personalități  cu origini teleștene de-a lungul vremii, fiind vorba de: Postelnicul Fota Bălăcescu – comandant de oaste al domnitorului Țării Românești, Șerban Cantacuzino; scriitorul, ziaristul, traducătorul și deputatul român Anton Bacalbașa cu origini teleștene;  și avocatul, deputatul, senatorul, ministrul de finanțe și de interne Vasile Lascăr cu origini în satul Șomănești, sat component al comunei Telești.

Autorul prezintă în lucrarea sa aspecte referitoare la ”Luptele de la Telești” , ”Luptele de pe Valea Bistriței (1916), ”Întâmplări din perioada de ocupație” din Primul Război Mondial, despre ”Pandurii din Telești” participanți la Revoluția din anul 1821 și luptele de la Telești.  Un loc aparte ocupă și informațiile despre Christian Tell – politician și general al armatei române precum și despre Alexandru Tell, tată și fiu cu origini în satul Telești.

După ce sunt prezentate câteva aspecte și imagini referitoare la începuturile învățământului public din Telești, autorul prezintă, în text și imagini, ostașii din comuna Telești participanți la Războiul de Independență (1877-1878),  iar apoi a celor participanți la Războiul din Balcani (1913).

Urmează un capitol consistent dedicat ostașilor din comuna Telești participanți la Războiul de Reîntregire a Neamului participanți la campaniile din 1916, 1917, 1919 (Basarabia) și 1919 – Ungaria cu mențiunea că fiecare ostaș este prezentat în detaliu, cu locurile unde a luptat, familia și urmașii săi, cu fotografii vechi și documente.

Urmează un grupaj cu aspecte și imagini din viața satului Telești din perioada interbelică, după care sunt prezentați ostașii din comuna Telești participanți în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Înspre finalul lucrării autorul alocă un spațiu și eroului Revoluției din anul 1989, Cătălin-Grigore Haidău, cu origini în Telești unde și-a petrecut și bună parte din copilărie la bunicii săi din partea mamei.

Apoi după prezentarea Monumentelor Eroilor din Telești, în  ”Cuvântul” său de încheiere, autorul ține să menționeze sprijinului primit în demersul său din partea distinsului și regretatului om de cultură Viorel Gârbaciu, a prof. Gorică Mischie și a familiei cărora le aduce mulțumirile sale pentru toată susținerea lor în acest demers al său.

Menționăm faptul că lucrarea la care facem referire conține un număr forte mare de fotografii vechi din arhivele personale ale teleștenilor, puse cu generozitate la dispoziția autorului pentru materializarea demersului săi.

Remarcăm de asemenea un număr foarte mare de documente identificate de autor în arhivele cercetate, documente care fac referire la persoane, instituții, fapte, acțiuni, momente importante din viața locuitorilor sau a unor persoane, etc. ceea ce aduce un plus de confirmare tuturor celor prezentate și descrise au autor.

În final dorim să prezentăm și câteva date biografice ale autorului. Sabin Cornoiu s-a născut la 27 septembrie 1964 în satul Telești, județul Gorj. După parcurgerea cursurilor generale urmează pe cele al Liceului Industrial ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu (1979-1983).

Urmează apoi studii universitare, astfel: mai întâi cursurile Facultății de Electrotehnică din cadrul Universității din Craiova (1983-1988), după care  pe cele ale Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2002-2007). De asemenea este absolvent al studiilor de ”master” în  sport și management în sport la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul  Universității Craiova (2007-2008). 

De-a lungul anilor, prof. Sabin Cornoiu parcurge mai multe cursuri de specializare, dintre care amintim: specializare în salvare montană (1986) și instructor salvamont(1991) la FRTA – Comisia Națională Salvamont; și manager situații dezastre și salvare – la World Learning Inc. USAID.

Totodată Sabin Cornoiu urmează o serie de cursuri în urma cărora obține atestatul de monitor de schi (2003),  pe cel de alpinist utilitar (2008),  de formator de activități montane (2010, obținut în Franța),  pe cel de  evaluator de furnizori de programe de formare (2013); precum și atestatul de formator (2016).

În ceea ce privește parcursul profesional, după finalizarea studiilor universitare, tânărul inginer Sabin Cornoiu  este repartizat la Termocentrala Rovinari – inginer și apoi șef  al compartimentului electric (1983-1989). Lucrează apoi la Direcția Sanitară Gorj – șef al compartimentului ”Metrologie” (1989-1996) și apoi director al Serviciului Public Salvamont Gorj.

Pasionat de voluntariat în salvare montană, din anul 1985 se dedică și acestei muncii, inițial ca voluntar și apoi ca profesionist, astfel: din anul 1985 lucrează în cadrul Serviciului Public Salvamont Gorj ca salvator voluntar și șef de echipă (1985-1993); salvator voluntar și șeful Centrului Salvamont Gorj (1993-1996), iar din 1996 ca salvator profesionist și director al Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Gorj.

Datorită rezultatelor sale în domeniu salvării montane, în anul 2016 este ales Președinte al Salvamont România – Asociația Salvatorilor Montani din România. Organizează și participă la numeroase evenimente specifice în țară și în străinătate( Franța, Italia, Bulgaria, Croația, Scoția, Polonia, Liechtenstein, Germania, SUA, Irlanda, Slovenia, Norvegia, Suedia, Austria, Serbia, Rusia, ș.a.)

În perioada 2014-2016 a fost consilier al Consiliului Județean Gorj – membru al comisiei de prognoză, dezvoltare și cooperare internațională și al comisiei de sănătate.

În calitatea sa de director al Salvamont Gorj și președinte al Salvamont România, Sabin Cornoiu are o mare vizibilitate în media locală și națională.

De-a lungul anilor, Sabin Cornoiu a scris mai multe lucrări, studii, strategii de dezvoltare și cărți, în calitate de autor sau coautor, dintre care amintim: „Județul Gorj – album”, coord., (Editura ”Măiastra”, Târgu-Jiu, 2012); „Romania – album monografic ”, coautor (Editura Foton, Brașov, 2008); „Târgu Jiu- album monografic”,coautor (Editura Foton, Brașov, 2007); ”Județul Gorj”, în colaborare cu Radu Pescaru, Radu Popescu, Doru Dădălău și Adina Andrițoiu, (Editura ”Grai”, Târgu Mureș, 2007); „Acasă la Brâncușialbum” (2013); „Turism în munții Gorjului” (2001); „Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Târgu-Jiu”, (Primăria municipiului Târgu-Jiu, 2004); „Dezvoltarea potențialului turistic al județului Gorj”, (coautor, Consiliul Județean Gorj, 2010); „Studiu pentru valorificarea potențialului turistic montan al județului Gorj” (coautor, Consiliul Județean Gorj, Târgu-Jiu, 2011); „Salvatorul montan, profesie, calificare, certificare” ( curs, 2012); ”Teleșteni, eroi ai neamului românesc” (Editura Foton, Brașov, 2020)

De asemenea Sabin Cornoiu este autor al mai multor studii și cercetări privind istoria județului Gorj,  a municipiului Târgu-Jiu și a comunei Telești. Este pasionat de istorie și colecția de arme și săgeți. În timpul liber s-a dedicat familiei și scrisului. Sabin Cornoiu este căsătorit din anul 1989 cu Daniela și împreună au doi băieți, Sabin și Codruț.

De subliniat faptul că Sabin Cornoiu este membru fondator al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu-Jiu iar această nouă apariție ne oferă prilejul de a-i transmite felicitări pentru munca sa neobosită și a-i ura succes deplin în materializarea viitoarelor sale proiecte scriitoricești și de salvare montană.

dr. Victor Troacă

Președinte, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni

”Al. Doru Șerban”