Scrisoare deschisă către reprezentanţii aleşi la nivel regional şi local

Loading

Stimate domn/Stimată doamnă,
Alegerile europene din 2009 reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente democratice din lume, dat fiind că implică 375 de milioane de cetăţeni, care vor fi chemaţi la vot în perioada 4-7 iunie. 375 de milioane de femei şi bărbaţi – dintre care 36 de milioane se vor prezenta la urne pentru prima dată – îşi vor alege reprezentantul în Parlamentul European, conferindu-i astfel acestuia greutate şi legitimitate în cadrul Uniunii Europene.
Cetăţenii trebuie să conştientizeze faptul că votul lor este decisiv, dat fiind că prin vot ei devin stăpânii propriului lor destin european. Reprezentanţii aleşi de la nivel local, regional, naţional sau european au răspunderea de a sensibiliza cetăţenii în acest sens, de a-i informa şi de a-i mobiliza, astfel încât rata de participare să fie cât mai mare cu putinţă. Ne revine de asemenea răspunderea comună de a le explica modul în care Parlamentul European îşi utilizează concret puterea legislativă, influenţând astfel în mod direct între 60% şi 80% din legislaţiile statelor membre în interesul cetăţenelor şi cetăţenilor.
Trăim în prezent într-o Uniune Europeană care a adus cu sine pacea, libertatea, stabilitatea şi prosperitatea pe continentul nostru şi care a făcut ca ideea unui război să devină de neconceput pentru membrii săi. În această perioadă de criză financiară şi economică, Uniunea Europeană a ştiut să se arate eficientă şi capabilă să reacţioneze, alături de statele membre, în apărarea intereselor cetăţenelor şi cetăţenilor săi. Ca răspuns la problema schimbărilor climatice, adoptarea de către Europa a unui plan de acţiune obligatoriu şi curajos, care ne va permite să reducem emisiile de CO2 cu 20% până în anul 2020, reprezintă un exemplu pentru întreaga lume. Această Uniune Europeană capabilă de acţiune are nevoie de un Parlament European puternic.
Începând cu Tratatul de la Maastricht, toţi cetăţenii Uniunii Europene pot să voteze sau să fie aleşi în alegerile europene şi locale, oricare ar fi statul european de reşedinţă. În virtutea acestui principiu, la ultimele alegeri europene din 2004, nu mai puţin de 12% dintre participanţii la vot şi-au putut exprima alegerea într-o ţară diferită de ţara lor de origine. Având în vedere că mobilitatea profesională se intensifică tot mai mult, cetăţenii noştri trebuie să fie informaţi în legătură cu drepturile lor – drepturi pe care, adesea, le ignoră.
Vă invităm să acţionăm împreună astfel încât această ocazie să devină un moment privilegiat pentru a dezbate teme europene şi să ne unim forţele pentru ca cetăţenele şi cetăţenii să ia destinul Europei în propriile mâini. Şi democraţia, şi îndemnul adresat cetăţeanului încep la nivelul oraşelor şi regiunilor: vă invit să ne angajăm într-un efort comun de a mobiliza cetăţenii pentru aceste alegeri!
Să fim practici: punem la dispoziţia autorităţilor locale şi regionale şi a asociaţiilor de reprezentare ale acestora numeroase instrumente de comunicare şi de informare. Este suficient să luaţi legătura în acest scop cu reprezentanţa Parlamentului European sau cu cea a Comisiei Europene din ţara dumneavoastră sau să vă adresaţi unui deputat european sau unuia dintre membrii care reprezintă regiunea dumneavoastră în cadrul Comitetului Regiunilor.
Să fim concreţi – vă propunem următoarele:
– organizarea în comuna dumneavoastră a unei sesiuni de informare privind alegerile europene şi, în sens mai larg, privind activitatea Uniunii Europene;
– trimiterea unei scrisori către concetăţenele şi concetăţenii dumneavoastră pentru a-i chema la urne cu ocazia acestor alegeri europene;
– utilizarea materialelor informative pe care le puteţi obţine de la Birourile de informare ale Parlamentului European (www.europarl.ro) şi ale Comisiei Europene (www.ec.europa.eu/romania) din ţara dumneavoastră;
– deschiderea pe site-ul web al entităţii teritoriale în care vă găsiţi a unui portal referitor la alegerile europene şi asigurarea unei legături electronice cu site-ul Parlamentului European (www.europarl.eu) şi cu cel al Comitetului Regiunilor (www.cor.eu);
– găzduirea candidaţilor la alegerile europene în cadrul activităţilor de informare din campania lor electorală.
Suntem convinşi că, împreună cu dumneavoastră, vom reuşi să facem cunoscută dezbaterea cu privire la Europa în fiecare oraş şi în fiecare comună, pentru ca cetăţenii noştri să răspundă prezent în momentul scrutinului.

Hans-Gert PÖTTERING, Preşedintele Parlamentului European
Luc VAN DEN BRANDE, Preşedintele Comitetului Regiunilor