Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” rămâne un brand

Loading

Iniţiativele lăudabile sunt primite ca şi oaspeţii – cu prietenie şi cu sentimentul celui onorat să ia parte la materializarea unor sclipiri ale spiritului. Astfel aş aprecia cartea de vizită a unei şcolii de referinţă în învăţământul gorjean. Peste 60 de invitaţi (directori, consilieri cu munca educativă, inspectori şi directori de şcoli din Sanliurfa, Turcia – partenerii şcolii în proiecte europene) au participat la activităţile derulate în cadrul Cercului metodic al directorilor, Cercului metodic al consilierilor educativi, Conferinţei cu tema „Îmbunătăţirea calităţii managementului şcolar”. Invitaţii au putut urmări desfăşurarea unor lecţii demonstrative, prezentarea exemplelor de bună practică în realizarea şi derularea proiectelor europene, toate acestea completate de prezentarea referatelor având ca temă „promovarea imaginii şcolii”.

Elevii şi profesorii sunt garanţia că în această şcoală se lucrează după model european
Elevii şi profesorii sunt garanţia că în această şcoală se lucrează după model european

Aşa cum ne-a obişnuit întotdeauna şi, mai ales, dezavuând orice încercare de a ştirbi un prestigiu câştigat prin muncă, Şcoala Gimnazială “Alexandru Ştefulescu” a desfăşurat în săptămâna care a trecut o serie de activităţi menite să demonstreze încă o dată înalta ţinută a acestei instituţii de renume. Peste 60 de invitaţi (directori, consilieri cu munca educativă, inspectori şi directori de şcoli din Sanliurfa, Turcia – partenerii şcolii în proiecte europene) au participat la activităţile derulate în cadrul Cercului metodic al directorilor, Cercului metodic al consilierilor educativi, Conferinţei cu tema „Îmbunătăţirea calităţii managementului şcolar”. Invitaţii au putut urmări desfăşurarea unor lecţii demonstrative, prezentarea exemplelor de bună practică în realizarea şi derularea proiectelor europene, toate acestea completate de prezentarea referatelor având ca temă „promovarea imaginii şcolii”.

În altă ordine de idei, nu putem să nu amintim că Şcoala Gimnazială “Alexandru Ştefulescu” a obţinut al doilea Certificat de Şcoală europeană, fiind deja deţinătoarea unui certificat de Excelenţă, a unui Certificat de Şcoală Eco şi a unui Atestat de acreditare susţinut cu 23 de calificative FB din 24 de indicatori evaluaţi.
Aceste rezultate meritorii sunt justificate şi prin încadrarea de excepţie a şcolii, atât la învăţământul primar, cât şi la cel gimnazial. Majoritatea cadrelor didactice din Şcoala Gimnazială “Alexandru Ştefulescu” au gradul didactic I şi au obţinut gradaţie de merit.
Mai mult, şcoala are în spate o istorie de 182 de ani atestată documentar, iar în clasele ei descoperă astăzi tainele învăţăturii cel mai mare efectiv de elevi din judeţ.
Baza materială a şcolii reprezintă un alt aspect care propulsează instituţia în top. Găsim aici cea mai bună dotare cu mijloace de învăţământ şi material didactic ) amintim doar câteva elemente: 70 de calculatoare, dintre care 35 de ultimă generaţie; săli de clasă dotate cu table magnetice, table inteligente, videoproiectoare, internet, etc.)
Şi, pentru că simţul estetic ne guvernează întotdeauna privirea, să punctăm şi faptul că Şcoala Gimnazială “Alexandru Ştefulescu” impresionează prin curăţenie, aspectul prietenos, elementele de pavoazare de pe holuri şi din sălile de clasă.
Este admirabilă impresia funcţionării instituţiei ca „un ceas elveţian”. Totul este pus la punct în detaliu: de la intrarea şi până la ieşirea din şcoală, de la documente la calitatea orelor asistate. Totul îţi încântă ochiul făcându-te să te simţi ca acasă.
Toate acestea reprezintă meritul unei echipe extraordinare, formate din personalul didactic şi cel auxiliar şi nedidactic, bine coordonat de conducerea şcolii. Remarcabilă este şi solidaritatea, mobilizarea tuturor atunci când şcoala se implică în derularea unor activităţi şi nu numai.
Şcoala Gimnazială “Alexandru Ştefulescu” arde la foc continuu, derulând concursuri şi activităţi extraşcolare, proiecte europene, conferinţe, seminarii, simpozioane…
Şcoala Gimnazială “Alexandru Ştefulescu” rămâne un brand!

Prof. Camelia Dinuţă