Școala Generală „Alexandru Ștefulescu” la 180 de ani de existență

Loading

În săptămâna 21-25 mai 2012 Școala Generală ”Alexandru Ștefulescu” marchează cei 180 de ani de existență
În săptămâna 21-25 mai 2012 Școala Generală ”Alexandru Ștefulescu” marchează cei 180 de ani de existență

În inima Târgu-Jiului, pe aleea pe care marele Brâncuși și-a așezat la picioarele lui Dumnezeu talentul creator, ca simbol al iluminării contopit cu credința și talentul, se ridică mândră în toată simplitatea ei, o școală plină de istorie, de înțelepciune și mai ales de tinerețe. Cu un nume răsunător, primit în dar de la părintele istoriei gorjene românești, Alexandru Ștefulescu, serbează zilele acestea o minunată vârstă de existență, 180 de ani. Ani care s-au scurs de-a lungul timpului cu mare folos și-au trecut peste inimile, sufletul și frunțile multor oameni de seamă ce au pătruns în tainele învățăturii pășind pragul acestui lăcaș de cultură.
Străjuită de castani semeți și învecinată cu istoria (Muzeul de istorie cu același nume), Școala Generală ”Alexandru Ștefulescu” a îmbrăcat haine   primăvăratice de sărbătoare. Cu miresme de pomi înfloriți, cu copii poznași, dar isteți, talentați și ospitalieri, cu dascăli pe măsura marelui lor strămoș- Ștefulescu- gata mereu să-și dăruiască energia, pasiunea și inteligența an de an, cu răbdare tinerelor vlăstare ale Gorjului și cu părinți ce fac cinste fiilor lor prin atitudine, înțelepciune și susținere școala își deschide porțile pentru a primi cu bucurie oaspeți care vin să ne vadă acum pentru întâia dată  sau persoane dragi care vin să revadă cu nostalgie locul de unde au furat sau dăruit cândva lumină pentru minte ori suflet.
Dascăli, elevi și părinți de azi, deopotrivă, s-au contopit în idei și acțiuni și au pregătit lăcașul școlii de o minunată sărbătoare, care să bucure inimile tuturor – elevi și profesori, care au fost, care sunt și care sperăm că vor fi și în generațiile viitoare. Și am convingerea că așa va fi pentru că a intrat deja în tradiția școlii un anumit mod de receptare a evenimentelor culturale, astfel încât acestea au devenit un prilej de implicare benevolă a celor mai talentați elevi, dornici să se afirme și să confirme, prin aportul lor deliberat, modul creator în care pasiunile personale se pot armoniza cu activitățile școlare. Activitatea școlară a elevilor și a cadrelor didactice se împletește foarte bine cu cea extrașcolară, fiind reflectată în concursurile și programele sportive sau cultural-artistice realizate, precum și în aspectul mereu nou, atrăgător și prietenos al localului școlii. Printre activitățile de acest gen pot enumera: marcarea sărbătorilor  culturale și religioase, excursii, activități privind educarea tinerei generații în combaterea violenței, a consumului de stupefiante și a distrugerii constante a naturii, precum și participarea la diferite programe europene pe teme de educație interculturală.
Simona Mocioi