Proiect Comenius Regio la Școala Generală „Alexandru Ștefulescu”

În anul 2011, în a treia zi a lunii lui Florar, Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu”, Tg-Jiu a obţinut titlul de „Şcoală europeană”. Acest titlu a fost rezultatul eforturilor susţinute ale  echipelor de profesori care au muncit la elaborarea a peste 30 de  proiecte europene. Unele s-au finalizate, altele sunt în curs de derulare iar anul acesta au fost depuse şi înaintate spre evaluare  încă trei alte aplicaţii.

În săptămâna 21-25 mai 2012 Școala Generală ”Alexandru Ștefulescu” marchează cei 180 de ani de existență
În săptămâna 21-25 mai 2012 Școala Generală ”Alexandru Ștefulescu” marchează cei 180 de ani de existență

Aceste proiecte au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperării transnaţionale între şcoli, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice şi tehnicile informaţionale, dezvoltarea cunoaşterii si înţelegerii diversităţii  culturale si lingvistice europene în rândul profesorilor si elevilor, sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională si cetăţenie activă.
La acest moment, în Şcoala Generală ”Alexandru Ştefulescu” se desfășoară 35 de proiecte eTwinning,  parteneriate ce se desfăşoară on-line având o mare importanţă în viata scolii, pentru că stabilesc relaţii şi legături de prietenie între scoli diferite din Uniunea Europeană, permit, de asemenea, cunoaşterea unor culturi si obiceiuri din ţări diferite, dar care au în comun folosirea unei limbi de circulaţie internaţională. Multe dintre aceste proiecte au obţinut certificat de calitate.

Două proiecte Comenius multilaterale.
„EUROPEAN CHILDREN CELEBRATE”, primul proiect Comenius multilateral cu parteneri din 5 ţări europene,( România – coordonator, Polonia, Turcia, Lituania, Letonia şi Bulgaria) a debutat în august 2010. Obiectivul major al acestui proiect a fost sporirea cunoştinţelor despre obiceiurile şi tradiţiile şcolilor participante, promovarea valorilor regionale prin schimbul de produse finale. Prima reuniune a profesorilor implicaţi a avut loc în România, în octombrie 2010. Toate cadrele didactice din şcoală s-au implicat în aceeaşi măsură la buna desfăşurare a întâlnirii, oaspeţii plecând nu doar cu amintiri de neuitat dar şi cu experienţe dobândite pe parcursul activităţilor la care au participat în şcoala românească. Standardul ridicat, conform aprecierii oaspeţilor,  în desfăşurarea acestei reuniuni a fost menţinut, de asemenea,  şi în timpul celorlalte reuniuni din Polonia, Turcia, Bulgaria şi Lituania din care prezentăm câteva aspecte. Proiectul se va finaliza anul acesta impactul său asupra elevilor şi profesorilor va fi cu siguranţă unul de durată.
„OUR AMAZING TREASURE-NATURE”, cel de-al doilea proiect multilateral, este în curs de derulare, a început în august 2011 şi se va finaliza în august 2013. În acest proiect sunt implicate 9 ţări, România – coordonator, Spania, Portugalia, Franţa, Bulgaria, Lituania, Polonia, Turcia şi  Slovacia. Tema acestui proiect este identificarea plantelor endemice şi contribuirea la ocrotirea acestora şi a naturii în general. Prima reuniune a profesorilor a avut loc tot în România, în perioada 31 octombrie – 4 noiembrie 2011. Profesorii din şcolile partenere au participat, alături de elevii şi profesorii şcolii „Alexandru Ştefulescu” la diferite activităţi legate de tema proiectului. Alte reuniuni de proiect au avut loc în Franţa,(9- 13 ianuarie 2012) şi în Polonia (6-11 mai 2012).

Un proiect Comenius Regio
„Active citizenship in European Context” este un Proiect Comenius Regio care  se desfăşoară,  în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Gorj, Asociaţia Părinţilor elevilor Şcolii ,,Alexandru Ştefulescu”, Consiliul Municipal din Dve Mogili precum şi două grădiniţe din Bulgaria, în perioada septembrie 2011-august 2013,
Proiectul se axează pe cetăţenie activă, multiculturalitate, toleranţă, educaţie interculturala, conştientizarea propriei valori, educaţie permanentă, promovarea egalităţii între sexe, lupta împotriva rasismului si xenofobiei.
În cadrul acestui proiect s-au desfăşurat activităţi împreună cu organizaţiile de cercetaşi pentru promovarea cercetăşiei ca metodă de educaţie formală, campanii de voluntariat precum şi campanii de ecologizare în mai multe zone ale municipiului . Astfel elevii îşi vor dezvolta multiple abilităţi sociale, cum ar fi lucrul în echipă, comunicarea, adaptarea la situaţii noi şi neprevăzute, abilităţi care îi vor ajuta în activitatea şcolară.
Prima reuniune de proiect a avut loc în România, în perioada 21-25 noiembrie 2011. Profesorii din şcolile partenere, precum şi reprezentanţi ai consiliului municipal Dve Mogili au participat la activităţile desfăşurate in şcoala noastră, la Casa Corpului Didactic şi la Primăria Municipiului Târgu Jiu.
A doua reuniune de proiect s-a desfăşurat în oraşul Dve Mogili din Bulgaria (2-6 aprilie) şi au participat  15 persoane din Târgu Jiu, profesori, reprezentanţi ai părinţilor elevilor precum şi membrii ai CCD Gorj. În cadrul reuniunii  s-au desfăşurat activităţi legate de temele proiectului, cetăţenia activă şi voluntariat.