Revistele şcolare şi copiii talentaţi premiaţi la faza judeţeană

În perioada 19-20 mai 2012 s-a desfăşurat la Tismana o nouă ediţie a fazei judeţene pentru Concursul Naţional al Revistelor Şcolare şi pentru Concursul Naţional de Creaţie al Elevilor „Tinere Condeie”. Un juriu exigent a avut de analizat contribuţiile a peste 300 de elevi din şcolile Gorjului. În prima jumătate a lunii iunie 2012 urmează faza naţională a acestor competiţii.

O parte a membrilor juriului de la Tismana în plină activitate
O parte a membrilor juriului de la Tismana în plină activitate

Obiectivele principale ale Concursului Naţional al Revistelor Şcolare sunt: cunoaşterea şi popularizarea la nivel naţional a revistelor concepute şi conduse de elevi, evaluarea şi verificarea experienţei în domeniul publicisticii şcolare, polarizarea unui număr cât mai mare şi cât mai variat de talente în jurul revistei şcolii, cultivarea respectului pentru cuvântul scris, pentru exprimarea corectă şi expresivă în limba română, educarea tinerilor în spiritul respectului pentru adevăr prin aplicarea principiilor deontologice ale profesiei de jurnalist, sporirea nivelului de însuşire a tehnicilor clasice şi moderne de redactare, tehnoredactare, documentare, investigare, multiplicare şi difuzare a unei publicaţii şcolare. Concursul este organizat anual de Direcţia Generală a Învăţământului Preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, împreună cu inspectoratele şcolare şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România.

Revistele premiate
La nivelul învăţământului liceal vor reprezenta Gorjul în faza naţională: Secţiunea REVISTĂ LITERARĂ: „Studium”, C.N.E.T. şi „Interval”, C.N.S.H.; Secţiunea CALEIDOSCOP: „Cuget liber”, C.T.G. G. M.; Secţiunea DIVERTISMENT: „Recreaţia Mare”, G.S.I. Tismana; Secţiunea ŞTIINŢIFICĂ: „Historia”, C.N.E.T.; Secţiunea REVISTĂ REPREZENTATIVĂ: „Ecou”, C.C.V.M; Secţiunea REVISTĂ CULTURAL – ARTISTICĂ: „Murmurul Jilţului”, Colegiul Tehnic Mătăsari.
Pentru învăţământul gimnazial, rezultatele sunt următoarele: Secţiunea REVISTĂ LITERAR-ARTISTICĂ: „Arcade”, Şc. Gen. “Al. Ştefulescu”; Secţiunea CALEIDOSCOP: „Jurnal 11”, Şc. Gen. P. Marcea;  Secţiunea DIVERTISMENT:  „Izvorul Sâmboteanu”, Şc. Gen. “Sf. Nicolae” ; Secţiunea ŞTIINŢIFICĂ:”Urmaşii Magherilor”, Şc. Gen. Nr. 1 Albeni; Secţiunea REVISTĂ REPREZENTATIVĂ;  „Graiul Apelor”, Şc. Gen. Ceauru – Băleşti; Secţiunea REVISTĂ CULTURAL – ARTISTICĂ: „Metamorfoze”, Şc. Gen. “N. Costescu” Bolboşi.

Câştigătorii „Tinere condeie”
Cu o participare record, Concursul Naţional „Tinere Condeie” este deschis următorilor elevi din Gorj după câştigarea fazei judeţene:  Secţiunea VOLUM POEZIE: Andreea Denisa Vlădulescu (C.N. „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, clasa a X-a); Secţiunea POEZIE:
Diandra Hoară (C.N. „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, clasa a IX-a); Oana Florea (C.N. „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, clasa a XI-a); Alice Andreea Mareşi (C.N. „Spiru Haret” Târgu-Jiu, clasa a XI-a); Robert-Cristian Onescu (C.T. „General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, clasa a XI-a); Roxana-Maria Nicolovici (C.C. „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu, clasa a XI-a); Secţiunea PROZĂ SCURTĂ: Diana Andreea Ungureanu (C.N. „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, clasa a XI-a); Secţiunea REPORTAJ: Andreea Denisa Vlădulescu (C.N. „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, clasa a X-a); Secţiunea NUVELĂ: Sorin Popescu (C.T. „General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, clasa a X-a).