Școala din Ceauru va fi reabilitată de CNI

 4,401 total views

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a aprobat la sfârșitul lunii noiembrie 2020  completarea listei-sinteză a obiectivelor care vor fi finanțate prin subprogramul ,,Unități și instituții de învățământ de stat” cu alte circa 20 de noi obiective de investiții.

În urma completării, numărul de obiective din lista-sinteză este de 327. Proiectele vor fi derulate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), prin Compania Națională de Investiții (CNI). Printre cele 327 investiții se află și șase obiective din județul Gorj.

Este vorba despre următoarele proiecte: Construire grupuri sanitare și rețele exterioare Școala Gimnazială Nr. 1, sat Albeni, comuna Albeni; Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială ,,Ion Popescu Voitești”, sat Voiteștii din Vale, comuna Bălănești; Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Școala Scrada, sat Scrada, comuna Berlești; Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Școala Gimnazială Nr. 1, sat Mușetești, comuna Mușetești; Amenajarea și dotarea Centrului Multifuncțional al Liceului Tehnologic Țicleni, strada Petroliștilor, nr. 710, oraș Țicleni. Acestor 5 investiții, s-a alăturat la sfârșitul lunii trecute, în urma completării listei-sinteză a obiectivelor și proiectul de ,,Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Antonie Mogoș – satul Ceauru, comuna Bălești”. În cadrul acestui subprogram se consolidează, reabilitează sau modernizează sedii ale unor instituții de învățământ de stat sau se construiesc obiective care să deservească unități și instituții de învățământ de stat cu scopul susținerii sistemului educațional. Subprogramul a fost introdus prin modificările aduse Ordonanței 25/2001 de către Ordonanța 16/2014. Beneficiarii programului sunt statul, prin autoritățile administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale, dar și alte instituții publice.

Profesorul Cornel Șomîcu, directorul Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești, ne-a declarat în exclusivitate: ”Ne bucurăm că școala din Ceauru, o clădire cu vechime de peste 50 de ani, va beneficia de lucrări ample de reabilitare. Ținem să mulțumim și pe această cale domnului primar Mădălin Ion Ungureanu, celui care a făcut posibil acest proiect și manifestă o atenție constantă pentru toate școlile din comună”.