Roşia de Amaradia, localitate cu speranţe de viitor

Deşi comuna Roşia de Amaradia este considerată cea mai oropsită din judeţ, aici aflându-se cea mai mare suprafaţă de teren cu alunecări active, nu înseasmnă că trebuie să stăm cu mâinile în sân- Mai ales acum, când suprafaţa localităţii a crescut, iar la Bustuchin se deschide o nouă excavaţie minieră.

„Oamenii afectaţi de aunecările de teren nu trebuie să sufere din lipsa infrastructurii”
„Oamenii afectaţi de aunecările de teren nu trebuie să sufere din lipsa infrastructurii”

Grăniţuirea a adus un plus de teren comunei Roşia de Amaradia.
Această acţiune planificată de judeţ are loc o dată la zece ani , iar în urma unor negocieri pe tema graniţuirii cu conducerea localităţilor vecine, s-a reuşit redimensionarea suprafeţei comunei cu circa 40 de ha, cea mai mare suprafaţă de 20 de ha a fost arondată localităţii, de la comuna Alimpeşti. Merită evidenţiat aspectul că în urma negocierilor cu localităţile vecine, localitatea Roşia de Amaradia nu a pierdut nimic din suprafaţă, mai mult decat atât, a reusit să adauge suprafeţe noi, de la fiecare din localităţile vecine.

Subvenţii pentru fermieri
Referitor la acordarea de subvenţii pentru micii fermieri, se poate spune că localitatea Roşia de Amaradia şi, implicit, cetăţenii, au avut de suferit, motivul fiind lipsa de profesionalism din partea reprezentanţilor APIA Novaci, care nu au închis ca şi parcele eligibile terenurile fermierilor. Prima măsură de reparare a fost aceea de a ne aronda la altă structură APIA din judeţ, mişcare care s-a şi făcut, acum fiind arondaţi de APIA Tg-Cărbunesti şi astfel, încet dar sigur, s-a remediat aprope în totalitate, fiecare fermier fiind acum identificat şi parcelat corespunzator. Cel mai concludent exemplu îl constituie faptul că Primăria Roşia de Amaradia va primi subvenţie în sumă de 14256,54 ron pentru suprafeţe de izlazuri comunale scăpând definitiv de sanţtiunile multianuale din anii anteriori.

Soluţii

Deşi satul Poiana- Seciuri a trecut în 2006 prin calvarul alunecărilor de teren, viaţa a revenit aproape lşa normal
Deşi satul Poiana- Seciuri a trecut în 2006 prin calvarul alunecărilor de teren, viaţa a revenit aproape lşa normal

Roşia de Amaradia rămâne identificată ca fiind localitatea greu incercata de alunecarile de teren , monitorizata la nivel de judet ca fiind comuna cu cel mai mare grad de afectare şi supusă fenomenelor de alunecări de teren active. Însă aceste impedimente nu trebuie să umbrească dezvoltarea localităţii, trebuind identificate soluţii, oportunităţi, planuri  strategice care să vizeze strategia de dezvoltare a localităţii prin : reabilitarea infrastucturii de drumuri; extinderea alimentării cu apă în satele unde nu există aceasta utilitate; realizarea canalizării localităţii cu prioritate în satele din centrul civic, acolo unde există deja sistem centralizat de alimentare cu apa; dezvoltarea infrastructurii educaţionale în contextual în care s-a început şi se continuă reforma în sistemul educaţional; prevenirea riscurilor naturale prin consolidarea zonelor expuse fenomenelor de alunecare teren; dezvoltarea economică a localităţii prin valorificarea resusrselor minerale, asigurând şi continuitatea locurilor de muncă, luându-se în calcul chiar crearea de noi locuri de muncă; dezvoltarea capacităţii administrative în paralel cu cultivarea spiritului civic şi implicarea cetăţenilor ca persoane participative prin grupuri de iniţiativă.

Pentru a opri alunecarea de teren ce punea în pericol primăria, s-a construit un zid de sprijin pe care se lucrează la tribuna stadionului din localitate.
Pentru a opri alunecarea de teren ce punea în pericol primăria, s-a construit un zid de sprijin pe care se lucrează la tribuna stadionului din localitate.

Realizări
Ca şi realizări se pot exemplifica urmatoarele : finalizarea creării unui spaţiu nou (local de gradiniţă) în satul Şitoaia prin reabilitarea interioară şi exterioară a fostului magazin sătesc; finalizarea suprafeţei de joc a terenului sintetic din centrul comunei, iar în prezent se lucrează la sistematizarea curţii şcolii; s-au finalizat lucrările la zidul de sprijin din centrul civic al comunei, în prezent lucrându-se şi la investiţia secundară-construirea unei săli de festivităţi; s-au finalizat şi lucrările la terenul de fotbal de la şcoala Rugetu, prin lucrările executate aici, s-a consolidat şi şcoala Rugetu; se lucrează în continuare la realizarea unei baze sportive (stadion comunal) în zona Grui; s-a reparat drumul ce fusese  afectat grav de alunecările de teren în zona ,, La Drăganul ,, sat Rugetu , executând o rigolă betonată de circa 120 de metri aferentă drumului; s-au executat lucrări de redare în circulaţie a unei porţiuni de drum afectată de alunecările de teren în Dealul Roşu; s-a extins alimentarea cu apă în satul Seciuri, anul acesta dorindu-se finalizarea lucrărilor; s-au început lucrările de alimentare cu apă în satul Rugetu, în prima jumatate a anului se doreşte finalizarea investiţiei; s-a continuat activitatea de pietruire a drumurilor comunale şi sătesti ce nu fac obiectul modernizării prin asfaltare prin programul P.N.D.I.; s-au început lucrările la localul Primăriei şi în funcţie de finanţare vor fi finalizate; există promisiuni guvernamentale să reabilităm şi edificiul bisericesc din centrul comunei, afectat de alunecările de teren din anii precedenţi.

Şanse de noi locuri de muncă
Cea mai importanta problema cu care se confruntă localitatea referitoare la viaţa de zi cu zi, exceptand alunecările de teren, o constituie problema locurilor de muncă de la nivelul localităţii. Activitatea minieră pare că are rezerve aproape epuizate. Alternativa continuităţii care pare să devina o certitudine este de deschidere a perimetrului Bustuchin, pentru care s-au obţinut în baza demersurilor toate aprobările, inclusiv eliberându-se autorizaţia de construire –funcţionare. Rezerva de cărbune din acest perimetru ar garanta continuitatea locurilor de muncă a celor angajaţi oferind şi crearea de noi locuri de muncă. În prezent, unitatea minieră oferă locuri de muncă pentru circa 427 salariaţi incluzând şi angajaţii firmelor prestatoare, în procent de 78 % sunt locuitori ai comunei.

Activitatea agricolă
Compartimentul agricultură în anul 2011 a continuat identificarea, măsurarea şi parcelarea suprafeţelor de teren ce fac obiectul legilor retrocedării, întocmindu-se documentaţia pentru eliberarea a 15 titluri de proprietate şi planuri parcelare pentru 350 ha teren cu vegetaţie forestieră, aceste planuri fiind acum deja vizate de Oficiul pentru Cadastru şi Publicitate Imobilară. Pentru un număr de 49 cazuri s-au eliberat fişe cadastrale pentru terenurile preluate sau în curs de preluare de către S.M. Prigoria. O altă activitate a fost aceea de rezolvare a unor litigii privind nerespectarea hotarelor dintre proprietati. Un numar de 17 cereri s-au înregistrat la Primărie, dintre acestea 11 fiind soluţionate prin împăcare, iar pentru 6 cereri s-au eliberat procese-verbale de constatare. S-au înregistrat şi 21 de cazuri, pentru care a trebuit să răspundem şi la judecatorie, motivul fiind de anulare titluri de proprietate, întrucât nu s-au trecut toţi moştenitori (titluri de proprietate eliberate pîna în 2008). S-au eliberat, de asemenea, pentru 15 cetăţeni planul de amplasament de pe hărţile cadastrale, aceştia întocmind cadastrul terenurilor de moştenire sau cumpărate. 25 de solicitanţi au cerut certificate de producător pentru a accesa fonduri europene pe anumite măsuri, salariaţii compartimentului agricultura sprijinindu-i şi logistic.

Priorităţi
Chiar dacă localitatea Roşia de Amaradia rămâne amprentată de existenţa alunecărilor de teren, creearea unei infrastructuri de drumuri moderne, alimentarea cu apă în toate satele şi realizarea de canalizare  precum şi consolidarea zonelor de risc, rămân principalele prioritaţi care ar da o nouă imagine localitaţii noastre.

Liviu Cotojman