Revista ”Jiul de Sus”, un nou număr

În prag de An Nou a văzut lumina tiparului, sub egida Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, în condiţii grafice deosebite şi cu un bogat sumar, una dintre efigiile publicaţiilor de cultură din Gorj, „Revista Jiului de Sus”.

Revista „Jiul de Sus” uimește prin grafică și materiale
Revista „Jiul de Sus” uimește prin grafică și materiale

De fiecare dată cu o formulă grafică excelentă şi un sumar din cele mai bogate şi variate, aureolând imaginea unei reviste cu un binemeritat prestigiu câştigat, prin ţinuta pe care o impune, profilul „Jiului de Sus” este cel al unei publicaţii culturale cu un spectru larg de preocupări, nu multe fiind revistele de cultură din Gorj al căror sumar să cuprindă grupaje tematice, prin organizarea structurală a conţinutului (Gorjul literar, Gorjul artistic, Gorjul tradiţional, Pro Memoria, Gorjul folcloric sau Gorjul editorial) şi segmente dedicate cercetării ştiinţifice, de conservare şi promovare a culturii tradiţionale, prin articole şi studii care impun această revistă la nivel naţional.
Este desigur meritul principalilor truditori ai acestei publicaţii culturale de înaltă ţinută, a directorului fondator, neobositul cărturar şi valoros om de cultură gorjean Ion Cepoi şi a redactorului şef, distinsul poet şi publicist Viorel Surdoiu.

O revistă a Gorjului cultural „de ieri” şi „de azi”

Este „Revista Jiului de Sus” imaginea dacă vreţi a performanţei ultimelor ani ai unei instituţii culturale care „indiferent de vremuri şi de oameni, şi-a lăsat nealterată identitatea funcţională: aceea de a cerceta, conserva şi promova tradiţiile culturale specifice Gorjului”, aşa cum mărturiseşte în chiar paginile revistei, într-un amplu editorial intitulat „Centrului Judeţean pentru Conservarea  şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj – 45 ani în slujba tradiţiilor culturale ale Gorjului”, scriitorul Ion Cepoi.
Sunt cele 100 de pagini ale publicaţiei, adevărat tezaur în imagini şi gânduri, dar mai ales fapte ale celor care trudesc pentru conservarea şi promovarea tradiţiilor culturale, dar nu numai, din Gorj. Găsim în paginile „Revistei Jiului de Sus” relatări şi mărturii despre multele manifestări deja  „tradiţionale” desfăşurate anual sub egida prestigiosului Centru Judeţean pentru Conservarea  şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, „întâmplări” fericite care promovează şi pun în valoare Gorjul contemporan, festivaluri, tabere de sculptură sau cercetare etnofolclorică, târguri ale meşterilor populari, saloane şi expoziţii de artă, lansări de carte, personalităţi care au marcat Gorjul cultural de-a lungul timpului.