Familia lui Sergiu Nicolaescu în documente gorjene (III)

Sergiu Nicolaescu a părăsit urbea de pe Jiu în anii copilăriei dar arhivele gorjene păstrează documente care atestă aici existenţa familiei sale de origine macedoneană încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Așa cum am aflat în numărul trecut, bunicii săi-Constantin Nicolescu și Constanța Marcovici-s-au căsătorit la Târgu-Jiu în 1898.

O parte din cenușa lui Sergiu Nicolaescu va ajunge pe meleagurile natale
O parte din cenușa lui Sergiu Nicolaescu va ajunge pe meleagurile natale

Constantin şi Constanţa Nicolaescu se pare că au mai avut încă doi fii, Constantin/Cristian şi Nicolae, precum şi o altă fiică Amelia Maria căsătorită Diaconescu, însă până în anul 1905, când registrele de stare civilă ale oraşului Târgu Jiu sunt depuse la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale nu se găsesc înregistraţi.
Constantin Nicolaescu a decedat la data de 12 aprilie 1931 în Târgu Jiu atunci când soţia sa Constanţa căreia i se mai spunea şi Constantina era deja decedată. Acesta în timpul vieţii s-a ocupat cu comerţul având deschis în Calea Victoriei din oraşul Târgu Jiu, o firmă pentru care prin încheierea Tribunalului Judeţean Gorj numărul 4357 din 31 mai 1914 a solicitat ca emblema acesteia să fie „Trei Pomi Verzi”, firmă înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie Craiova – oficiul Târgu Jiu sub numărul 4583 din data de 26 august 1896. A desfăşurat comerţ cu „băuturi spirtoase, manufactură şi coloniale” până în data de 6 iunie 1924 când prin încheierea numărul 5322 a solicitat radierea firmei. În perioada respectivă strada Victoriei se afla chiar în centrul oraşului Târgu Jiu fiind astfel un vad comercial deosebit şi care bineînţeles că ia adus macedoneanului Constantin Nicolaescu un profit considerabil astfel încât să poată asigura numeroasei sale familii un trai prosper întreţinându-şi în acelaşi timp şi copii la diferite şcoli superioare.

Legăturile lui Pantelimon Nicolaescu cu Gorjul

Tot cu banii agonisiţi din activitatea de comerţ pe care a desfăşurat-o a reuşit ulterior să-şi achiziţioneze o locuinţă tot în oraşul Târgu Jiu pe o stradă din apropierea gării devenită ulterior strada Republicii. După deces imobilul în care a locuit familia Nicolaescu a fost administrat de Otilia Nicolaescu căreia inginerul Pantelimon Nicolaescu ia cedat drepturile sale din moştenirea părinţilor părăsind totodată şi oraşul stabilindu-se în Timişoara, de altfel acesta în ultima parte a şederi sale aici a locuit în imobilul Serviciului Tehnic al oraşului unde acesta era inginer din strada Unirii peste podul Jiului. După o perioadă de timp titularul imobilului din strada Republicii devine Cristian Nicolaescu funcţionar la Ministerul Comunicaţiilor din Bucureşti.
Chiar dacă a părăsit oraşul Târgu Jiu, Pantelimon Nicolaescu, nu a rupt definitiv legătura cu acest oraş în care datorită unei familii numeroase i-au rămas destule rude astfel îl găsim în anul 1971 atunci când acesta a fost împuternicit de moştenitorii ilustrei familii Frumuşanu din Târgu Jiu dar stabiliţi în Bucureşti şi anume: Budişteanu Constanţa, Frumuşanu Stanca – Ştefania şi Frumuşanu Vintilă – Gheorghe – Dumitru pentru a veni în Târgu Jiu în vederea înstrăinării/concesionării locului de veci împreună cu cavoul pe care aceştia îl aveau moştenire în cimitirul ortodox al oraşului. Acesta a concesionat acest loc de veci la trei persoane care de altfel erau şi rudele sale, Generalul Cambrea Nicolae, cumnat fostul comandant al Diviziei Tudor Vladimirescu din Bucureşti, Cristian Nicolaescu, frate din Bucureşti şi Amelia Maria Diaconescu, soră din Târgu Jiu.
Un an mai târziu, acelaşi Pantelimon Nicolaescu revine la Târgu Jiu unde împreună cu fratele său Cristian concesionează locuitorului Cotea P. Mihai locul de veci din cimitirul ortodox al oraşului pe care îl aveau moştenire de la părinţii lor ce fusese achiziţionat de tatăl lor în anul 1916 în vederea înmormântării fiicei acestuia Emilia, sora decedată la vârsta de 11 ani a celor doi.
În vederea concesionării acestui plaţ cei doi au solicitat Primăriei Oraşului Târgu Jiu să efectueze o evaluare a acestuia, astfel primăria conformându-se a „identificat un plaţ, loc de veci, în cimitirul oraşului Tg. Jiu, la categoria a II-a, aripa stângă rândul 10, plaţ cu dimensiunile: lăţime 3 m, lungime 4,50 m, locul 2 după noua sistematizare a cimitirului, iar după vechea formă conform actului de proprietate, plaţul nr. 48 de două persoane în dimensiuni de 3 m lăţime şi 4,50 m lungime situat în aripa stângă, grupa a I-a, rândul 9”.
Bineînţeles că în arhivele gorjene există numeroase alte documente care să ateste evoluţia familiei macedoneanului Nicolaescu Constantin şi a urmaşilor săi pe aceste meleaguri însă din lipsă de informaţii acestea sunt greu de depistat, rămânându-ne totuşi ideea că acest mare cineast al ţării este originar din oraşul de pe Jiu, oraş care îi va păstra pentru totdeauna o vie amintire.
Dan Cismașu