Reuniune de lucru la Grădinița Baia de Fier în cadrul programului Erasmus +

 

Grădinița cu Program Prelungit Baia de Fier implementează Parteneriatul Strategic KA219 cu titlul ”Apprentissage et differenciation par le jeu ” ( Învățarea diferențiată prin joc). Proiectul se desfașoară în perioada 01.09.2016 – 31.08.2018 și este finanțat cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul Erasmus+

Parteneri în acest proiect sunt :Belgia – LEONMAISTRIAU-coordonatorul proiectului, Jurbise ; România-Grădinița cu Program Prelungit Baia de Fier ;Turcia- BUYUK ELCI NAZIM BELGER ILKOKULU, Ankara;Bulgaria- Ecole Primaire St Sofronii Vrachanski, Vrața ;Portugalia- Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria;Polonia- Szkola Podstawowa nr 28 im.K.I.Galczynskiego w Bialymstoku, Bialystok;Italia- 3° Circolo Didattico Rocco Chinnici, Piazza Armerina .Limba de lucru a proiectului este limba franceză .Grupul țintă al acestui proiect îl constituie elevii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani.

În perioada 22-27 octombrie 2017 , la Grădinița P.P. Baia de Fier a avut loc cea de-a patra întâlnire de formare și învățare dintre școlile partenere. La această reuniune de lucru au participat nouă cadre didactice din Belgia, Italia, Turcia și Portugalia .
Obiectivul întâlnirii a fost învățarea diferențiată prin joc pornind de la jocurile de vocabular. Fiecare școală parteneră a adus și a prezentat materialele pregătite :
-două jocuri de vocabular pornind de la un plan de intervenție personalizat in domeniul limbă și comunicare;
-o prezentare PPT , cu jocul ELECTRO , care a fost creat în vederea îmbogățirii vocabularului;
-PIA ( planul de intervenție creat pentru copiii cu dificultăți de pronunție;
În cele cinci zile de activitate s-au desfășurat activități atractive la ca re au participat preșcolatii, cadrele didactice de la grăginița noastră , parteberii străini :
-prezentarea școlii și a echipelor de proiect;
-ateliere de lucru cu preșcolarii de la grupa micș, mijlocie și mare;
-ateliere de lucru cu preșcolarii de la Grădinița Cernădia;
-atelier de lucru la clasele primare;
-două ateliere de lucru în care partenerii și-au prezentat materilalele pregătite ( jocurile didactice, PPT-urile, fișele de lucru, PIA);
-un atelier de lucru pe platforma eTwinning…folosirea spațiului twinspace;
-evaluarea activităților de la G.P.P. Baia de Fier prin aplicarea unui chestionar de satisfacție și prin discuții libere;
-stabilirea datelor pentru următoarea reuniune precum și a materialeloe ce vor fi prezentate in Belgia, Jurbise.

Concluzia a fost aceea că obiectivul reuniunii a fost realizat cu succes, iar impactul asupra grupului țintă a fost pozitiv.

 

Responsabil proiect, Radescu Maria

Director, Cetina Ileana

 

Acest proiect este finanţat cu sustinere din partea UE prin Programul Erasmus+ . Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului iar UE nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.