LEGALITATE Cadrele didactice au dreptul la spor de condiții vătămătoare

În luna septembrie 2017 a fost un adevărat scandal în învățământul din Gorj după ce conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj a decis suprimarea sporului de condiții vătămătoare pentru personalul din învățământ fără nici o bază legală. Cadrele didactice și-au încasat salariile cu întârziere, deoarece conducerea ISJ Gorj a refuzat să avizeze statele de plată. O adresă a Direcției Generale Juridice din Ministerul Educației Naționale(nr 10243/04.10.2017) confirmă legalitatea acordării acestui spor în învățământ și pune în mare dificultate conducerea ISJ Gorj, care se dovedește că a luat o decizie eronată. Mai multe școli din Gorj au dat acest spor și în lunile august și septembrie 2017. Marți dimineața, 31 octombrie 2017, inspectorul școlar general adjunct Daniel Mocioi, contabilul șef ISJ Luminița Ivan și responsabilul cu statele Simona Ruiu, nu au putut fi contactați pentru a exprima un punct de vedere.

 

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj a luat o decizie eronată cu privire la suprimarea sporului de condiții vătămătoare în școlile din județ. O adresă a Ministerului Educației Naționale de la începutul lunii octombrie 2017, document ce nu a fost comunicat în școli, arată că personalul din învățământ poate încasa acest spor de condiții vătămătoare și că nu este ilegal, cum declara presei locale inspectorul școlar general, Ion Ișfan.
Ministerul Educaţiei Naţionale a transmis încă din 2 octombrie 2017 o adresă Corpului de Control care a făcut verificări la ISJ Gorj privind legalitatea acordării sporului de condiţii vătămătoare. În adresa respectivă se arată negru pe alb că „pentru persoanele care aveau în plată la data de 31.12.2009, sporul de 15%, acordat pentru condiţii vătămătoare şi periculoase (…) se impune acordarea lui în continuare, cu titlu de spor, în măsura în care condiţiile care au prilejuit acordarea lui se menţin”.
În aceeași adresă, Direcția Generală Juridic din MEN face precizări legate şi de angajaţii din învăţământ de după 2009. „Sporul de 15% se va acorda în continuare şi personalului încadrat după 31 decembrie 2009, în condiţiile în care în aceeaşi unitate există un salariat care, pentru aceeaşi funcţie, beneficiază de acest spor”.
Adresa nr 10 243/04.10.2017 a Direcției Generale Juridic din MEN, înregistrată la ISJ Gorj abia la 13.10.2017 cu numărul 17909, arată că: ”Legalitatea acordării sporului menționat mai sus este determinată de prevederile normative în vigoare la data stabilirii acestuia; Astfel, până la data de 01.07.2017 (data intrării în vigoare a Legii-cadru nr 153/2017) pentru sporul pentru condiții periculoase și vătămătoare au fost agreate soluții de către președinții secțiilor pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale, așa cum le-am enumerat în adresa noastră din data 02.10.2017”.

Concluzii

În condițiile date, apreciem că personalul din învățământ (informaticieni, profesori, secretari, contabili) au dreptul să încaseze aceste sporuri în condițiile legii (buletine de determinare, condițiile din 2009, hotărâri judecătorești ș.a.). În unele școli-Liceul cu Program Sportiv Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Tg-Jiu, Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” ș.a.-acordarea sporului nu a fost suspendată nici un moment. În alte școli-Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu”, Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu”, Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși”, Școala Gimnazială Drăguțești, Școala Gimnazială Dănești ș.a. -sporul a fost suspendat la presiunile ISJ Gorj dar, potrivit juriștilor consultați de către noi, se poate reveni dacă decizia directorului a fost doar de suspendare. În alte cazuri doar instanța de judecată se poate pronunța, mai ales că au fost școli unde acest spor nu se acorda în anul 2009.