Proiectul “Fii activ!”, la final

Asociaţia PRO VERTICAL a închis, zilele trecute, Proiectul „Fii activ!”, implementat în perioada 1 decembrie 2010- 31 mai 2011. Acesta a fost finanţat de Uniunea Europeană, prin programul Tineret în Acţiune şi a avut drept scop abilitarea a 10 tineri, prin diverse activităţi, în domeniul educaţiei nonformale. În ultimele două luni, tinerii au primit şi sprijinul Consiliului Judeţean Gorj, care a acceptat să devină partener şi să aducă un sprijin financiar pentru partea de cofinanţare.

Tinerii participanţii, deşi din medii diferite, au format o echipă omogenă şi au reuşit să-şi îndeplinească toate obiectivele
Tinerii participanţii, deşi din medii diferite, au format o echipă omogenă şi au reuşit să-şi îndeplinească toate obiectivele

Ideea acestui proiect s-a născut în urma unui alt proiect implementat de Asociaţia EUROPROTECTOR România, prin Programul Tineret în Acţiune- numit „TU ALEGI”, la care au participat şi doi dintre iniţiatori. Aceştia au constatat că majoritatea mijloacelor media au reflectat incomplet, sau chiar greşit, rezultatele proiectului la care au participat, probabil din motive de superficialitate sau lipsa unei documentări mai profunde. Această constatare s-a completat cu vederea generală, care dovedeşte că presa preferă să se aplece asupra evenimentelor negative  (accidente, scandaluri politice), acordând mai puţină atenţie subiectelor pozitive: promovarea unor proiecte, prezentarea unor tineri talentaţi, reuşita unor tineri cu probleme. De asemenea, se acordă foarte puţin spaţiu tipografic pentru  conştientizarea necesităţii protejării mediului înconjurător, pentru promovarea cetăţeniei europene şi prezentarea problemelor cu care se confruntă tinerii din comunităţile dezavantajate (din lipsă de informare,  sau lipsa comunicării cu autorităţile). În plus, grupul de iniţiativă al proiectului a identificat problemele cu care se confruntă unii tineri: romii, tinerii cu dizabilităţi, tineri din mediul rural, care au mai greu acces la locuri de muncă şi la măsurile de incluziune socială. În aceste condiţii, cei doi tineri iniţiatori au cooptat  alţi opt, despre care cunoşteau că au vederi asemănătoare cu ale lor şi pe care îi cunoscuseră cu ocazia relaţionării cu grupurile ţintă din alte proiecte, precum şi cu comunitatea rurală în care funcţionează Asociaţia PRO VERTICAL (comuna Turcineşţi, judeţul Gorj).

Participanţii au mers în teren, pentru a face documentare la faţa locului pentru articolele pe care le-au scris
Participanţii au mers în teren, pentru a face documentare la faţa locului pentru articolele pe care le-au scris

Obiective
Obiectivele proiectului „Fii activ!” au fost: abilitarea participanţilor în domeniul metodelor educaţiei non- formale; dezvoltarea capacităţii participanţilor de reflectare corectă în presă a problemelor tinerilor şi comunităţii, prin realizarea şi publicarea în presă, de către ei, de articole ce privesc subiecte din domeniile: tineret, social, antidiscriminare, mediu, promovarea cetăţeniei europene; dezvoltarea la tinerii participanţi, de abilităţi de comunicare interculturală, informare, socializare, exprimare în scris.
Prin obiectivele şi rezultatele obţinute, proiectul „Fii activ!” răspunde astfel la obiectivele programului Tineret în Acţiune:promovează cetăţenia activă a tinerilor, în general şi cetăţenia europeană a acestora, în special, prin faptul că, în afara obiectivelor care se referă la creşterea capacităţii tinerilor din grupul ţintă direct implicat în proiect, acesta creează cadrul necesar unei interacţiuni a grupului ţintă cu comunitatea, în scopul conştientizării cetăţenilor şi a reprezentanţilor instituţiilor responsabile despre importanţa incluziunii sociale a persoanelor cu posibilităţi reduse; dezvoltă solidaritatea şi promovează toleranţa între tineri, în special în vederea consolidării coeziunii sociale în Uniunea Europeană. Acest obiectiv general al programului Tineret în Acţiune este atins corespunzător în cadrul  proiectului „Fii activ!”, o parte dintre tinerii din grupul ţintă direct implicat în proiect făcând parte din mai multe  categorii de persoane cu posibilităţi reduse: persoane cu dizabilităţi, şomeri, sau persoane aflate în risc de a-şi pierde locul de muncă, persoane din mediul rural.
Astfel, tinerii cu diverse probleme au avut ocazia să interacţioneze, să înveţe să se tolereze şi să se sprijine reciproc, atât între ei, cât şi cu tineri din afara grupului format, acesta constituind un exemplu de bune practici, ce poate fi urmat atât în ţară cât şi în întreaga Uniune Europeană.

Relevanţa pentru priorităţile TIA
Cele descrise mai sus au relevanţă pentru priorităţile programului Tineret în Acţiune, atât permanente cât şi anuale: cetăţenie europeană – prin implicarea ca participanţi a tinerilor în activităţi în comunitate din perspectiva valorilor europene; participarea tinerilor – prin implicarea activă a tinerilor în problemele comunităţii din care fac parte; includerea tinerilor cu posibilităţi reduse – aceştia s-au implicat în proiect încă din etapa de concepere a acestuia, ca membrii ai echipei de proiect; anul european pentru combaterea sărăciei, excluderii sociale şi şomajului în rândul tinerilor sunt vizate prin susţinerea dezvoltării personale a tinerilor. Proiectul a încurajat tinerii să găsească soluţii pentru a participa la viaţa socială şi pentru a deveni competitivi pe piaţa muncii.

One Comment on “Proiectul “Fii activ!”, la final”

Comments are closed.