Proiectul „Poienile Soarelui”, lansat la Hurezani

Loading

Asociaţia Aurora Hurezani a lansat, în comunele gorjene Hurezani  şi Căpreni, proiectul  „POIENILE SOARELUI”. La acest eveniment au luat parte primarii celor două localităţi, coordonatorii de proiecte extacuriculare din unităţile şcolare, membrii echipei de proiect.Cu acest prilej coordonatorul, Mariana Badea, a prezentat informaţii despre proiect-scop, obiective, activităţi şi rezlultate.

Un grup de tineri din Hurezani şi Căpreni vor participa la programul "Tineret în acţiune"

Acest proiect este o iniţiativă naţională ce se  desfăşoară în perioada 09 septembrie 2010 – 15 decembrie 2010 şi beneficiază de finanţare europeană prin intermediul Programului Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 – Tineri pentru Europa, Sub- Acţiunea 1.2 – Iniţiative ale tinerilor.
Proiectul dezvoltă solidaritatea şi promovează toleranţa între tineri, în special în vederea consolidării coeziunii sociale în Uniunea Europeană; promovează cooperarea europeană în domeniul tineretului.
AURORA HUREZANI doreşte să implementeze acest proiect pentru a crea un spaţiu optim pentru copiii şi tinerii din comunităţile Hurezani şi Căpreni , cărora li se va oferi posibilitatea să ia parte la activităţi de educaţie non-formală. Proiectul va fi implementat de o echipă de tineri din comunele Hurezani şi Căpreni şi de membri ai asociaţiei.
Printre obiectivele proiectului se numără: Crearea unui spaţiu optim de petrecere a timpului liber pentru tineri; Crearea unui spaţiu  optim organizării unor activităţi educaţionale non-formale cum ar fii : jocuri educative, dezvoltarea spiritului de echipă şi al simţului estetic, dezvoltarea aptitudinilor de amenajări peisagistice prin implicarea acestora în activităţi şi concursuri de amenajări ale parculeţului. Proiectul  va constitui un bun exemplu care să ducă la conştientizarea şi educarea tinerilor în privinţa importanţei protejarii mediului înconjurător şi păstrarea curăţeniei şi ordinii în spaţiile comune şi publice şi nu numai.

Spaţii de joacă pentru preşcolari şi elevi
Spaţiile de  joacă vor fi amplasate in imediata vecinatate a grădiniţelor şi şcolilor din cele două comune, oferind astfel posibilitatea cadrelor didactice de a diversifica activităţile în aer cu elevii şi de asemenea crează un spaâţiu în care pot desfăţura spectacole şi evenimente şcolare, ore de lectură în aer liber.
Acest proiect îşi propune să ajute comunităţile  locale să ofere diversitate în metodele de educare de care beneficiază tinerii. Prin faptul că folosim metode non-formale de învăţare, ajutăm la creşterea participării tinerilor la viaţa civică a comunităţii, stimulandu-le respectul faţă de munca în echipă. De asemenea, aceştia vor dezvolta o atenţie sporită faţă de mediu.
Vor fi organizate, periodoc, activităţi precum: concursuri de desen, concursuri pe teme ecologice, concursuri de peisagisitică,  menite să dezvolte latura creativă a tinerilor; jocuri şi concursuri, care au ca scop dezvoltarea spiritului de echipă al tinerilor şi dezvoltarea abilităţilor de lider al unui grup.

Schimburi interculturale
Vor fi organizate, de asemenea, ore de lectură în limba engleză/româna şi diferite activităţi cu caracter educativ organizate de către tineri provenind din spaţiul European, menite să ofere tinerilor un schimb intercultural şi oportunitatea de a petrece timp cu o persoană provenind dintr-o altă cultură pe care aceşti tineri nu au cunoscut-o până în prezent.
Prin intermediul acestui proiect, este stimulat sentimentul de cetăţenie activă a tinerilor provenind din mediul rural. Aceştia contribuie activ la dezvoltarea comunităţii şi a tinerilor din punct de vedere educativ. Acest proiect va ajuta la alinierea Comunelor Hurezani şi Căpreni  la standardele Uninuii Europene şi va ajuta la dezvoltarea indivizilor şi a abilitatilor acestora. Prin inplicarea comunităţilor şi a factorilor de decizie din cadrul acestora în dezvoltarea acestui proiect, întărim sentimentul de apartenenţă şi de contribuţie prin efort comun la dezvoltarea durabilă a comunitatilor  vizate.
Asociaţia AURORA Hurezani