Proiecte pentru tineri, greu de implementat

De multe ori, inițiativele tinerilor, în încercarea lor de a contribui la dezvoltarea societății, sunt luate în glumă de adulți și chiar de autoritățile publice. Așa au pățit membrii Asociației de tineret VIITORUL CĂPRENI, pe parcursul implementării, în comunitățile Căpreni și Hurezani, a unor proiecte pentru tineri. Pentru că au găsit, însă și sprijin, nu numai opreliști, au decis să determine, așa cum VERTICALUL are obiceiul, două castegorii: cei care meritră să fie nominalizați la „vertical” și cei care „merită” să fie puși… la „orizontal”

Tinerii din Căpreni vor o altă viață în mediul rural
Tinerii din Căpreni vor o altă viață în mediul rural

Proiecte

Asociația de tineret VIITORUL CĂPRENI s-a înființat în septembrie  2010. Ea își propune   să constituie un spațiu de dialog și colaborare între tineri, în vederea susținerii celor mai bune inițiative și decizii de dezvoltare durabilă a zonei.
De la înființare și pâna în prezent, la inițiativa tinerilor membri, Asociația de tineret VIITORUL CĂPRENI a implementat o serie de proiecte, prin care tinerii au căutat să răspundă strategiei de devoltare durabilă a zonei și prin care să conducă la îndeplinirea obiectivului de reducere a disparităţilor economice şi sociale dintre centrele urbane dinamice şi regiunile periferice structural mai slabe. Tinerii din cadrul asociației și-au propus să demonstreze disponibilitatea de a se implica în viața comunității și de a oferi solutii de rezolvare a unor probleme.

“Unde-s doi puterea crește!”

În prezent, Asociația de tineret VIITORL CĂPRENI implementează proiectul “Unde-s doi puterea crește!”, care își propune o abordare individualizată, cu aplicație directă către om și nevoile sale, orientată spre nucleul societății – familia tânără, ca alternativă la planurile de intervenție stereotipe, trasate mult prea des după șabloane. Se are în vedere faptul că, deși familia tânără este motorul dezvoltării  comunitare, nu este antrenată în proiecte de dezvoltare comunitară. În plus, familia tânără este izolată, se confruntă cu greutăți legate de integrarea pe piața muncii, fiind dependentă de cei în vârstă, care, la rândul lor, sunt victime ale crizei economice și tributarii unor cutume depășite.
Propunand asociativitatea  ca o soluție de depășire a acestei situații, proiectul are în vedere propriul exemplu al membrilor asociației și al partenerilor acesteia.
Totodată, asociativitatea contribuie și la  punerea în practică a strategiei de dezvoltare durabilă a celor două localități și a regiunii, contribuind la reducerea disparităţilor economice şi sociale dintre centrele urbane dinamice şi regiunea Căpreni – Hurezani, considerată periferică și structural mai slabă.
Aura Stoenescu
Mariana Badea