Proiect ORIZONTURI

Asociaţia de tineret VIITORUL Căpreni  a implementat, în parteneriat cu Asociaţia Narodno Citalişte „Nadejda 1871” din Bulgaria, în  perioada august-decembrie 2013, proiectul ORIZONTURI, finanţat de Comisia Europeană prin Programului Tineret în Acţiune, pe teritoriul celor două ţări europene-România și Bulgaria, grupul ţintă fiind alcătuit din 16 tineri- 8 tineri români și 8 tineri bulgari-  selectaţi ţinându-se cont de necesitatea respectării principiilor de egalitate de şanse şi gen.
Proiectul ORIZONTURI a oferit  posibilitatea celor 16 tineri de a continua activităţi educative non-formale, care să-i antreneze să lucreze în echipă, într-o manieră unită, constructivă, în scopul dezvoltării personale, de a fi puşi să-şi cunoască viziunile asupra obiectivelor proiectului, să-şi cunoască și să-şi înţeleagă obstacolele, să găsească soluţii împreună. Ei s-au implicat în viaţa comunităţilor din care fac parte prin promovarea potenţialului turistic al zonei în care trăiesc, manifestând  interes crescut  pentru conservarea şi transmiterea tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor în comunităţile Căpreni/România și Oreahovo/Bulgaria.
Prin seminarul de ghid turistic, tinerii au cunoscut câteva secrete ale acestei meserii, au exersat chiar ei rolul de ghid în cadrul vizitelor la diverse obiective turistice, la pensiuni agro-turistice.
Prin deplasările în teren în scopul de a descoperi obiceiuri, tradiţii și meşteşuguri, tinerii au avut ocazia să-şi dezvolte capacitatea antreprenorială, să reflecte la ce meserii s-ar putea orienta profesional în viitor, au fost  puşi în contact cu persoane care practică aceste meserii, care au demarat afaceri de succes şi care şi-au prezentat poveştile lor pentru a da un răspuns întrebărilor celor interesaţi de domeniul antreprenorial.
Prin întâlnirile cu autoritățile locale din Căpreni și Oreahovo, tinerii au lansat semnale asupra responsabilităţilor care le revin în protejarea şi susţinerea tinerilor în demersurile lor prosociale.
Adrian Gârjelea