Programul REFIT, pentru o legislație performantă

parlamentul-european-strasbourgREFIT este programul Comisiei Europene privind o reglementare adecvată și funcțională. Obiectivul acestuia este de a evalua legislația actuală a UE pentru a se asigura faptul că aceasta corespunde în continuare obiectivului urmărit și conduce la rezultatele preconizate. Acesta vizează să mențină corpul legislativ al UE suplu și performant, să elimine sarcinile administrative inutile și să adapteze legislația existentă fără a compromite obiectivele ambițioase ale Comisiei în materie de politici.
În 2016, 13 acțiuni REFIT se referă în mod direct la inițiativele-cheie, cum ar fi simplificarea normelor de finanțare din partea UE sau revizuirea legislației privind impozitarea și energia. În plus, vor fi lansate 27 de noi acțiuni REFIT, de exemplu pentru a evalua legislația maritimă, pentru a reduce sarcina administrativă aferentă achizițiilor publice pentru IMM-uri, pentru a facilita respectarea cadrului legislativ oferit de REACH și pentru a se asigura că legislația în domeniul sănătății și al securității este funcțională și va fi pusă în aplicare.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5920_ro.htm
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_ii_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5923_ro.htm

Ce înseamnă REFIT pentru România?

Este cunoscut faptul că țara noastră este una dintre cele mai birocratice dintre țările membre, însă nu suntem un caz aparte.
Programul își propune să simplifice unele lucruri cum ar fi documentele de identitate necesare pentru călătorii, tarifele și condițiile de transport sau legislația în ceea ce privește lucrătoarele gravide.
O acțiune în curs, cu impact direct pentru
România, este implementarea unui model standard de declarație TVA la nivelul UE. Țara noastră s-a poziționat în favoarea introducerii documentului. Încă nu s-a stabilit formatul decontului pentru că acesta nu concordă încă în toate țările.
Până acum, la nivelul UE, s-au realizat progre-se semnificative, concrete, în ceea ce privește simplifi-carea și reducerea birocrației și anume: mijloacele elec-tronice de facturare a TVA-ului, raportarea conta-bilă/financiară, legislația privind produsele chimice, achi-ziții publice, transport rutier etc.