Prof. dr. Ion Mocioi la zi aniversară – 82 de ani

La începutul acestei toamne, renumitul brâncușiolog prof. dr. Ion Mocioi a aniversat împlinirea a 82 de ani de viață, moment ce ne determină să facem o scurtă prezentare a vieții și activității distinsului om de cultură gorjean.

 Scriitor, filozof, estetician, poet, istoric și critic de artă, folclorist, ziarist, politician, editor și unul dintre cei mai renumiți brâncușiologi, prof. dr. Ion Mocioi s-a născut la 3 octombrie 1940, în satul Găleșoaia, comuna Pinoasa (azi comuna Câlnic), județul Gorj.

Tatăl său, Dumitru I. Mocioi (1915-1994) se ocupa de agricultură și era un renumit meseriaș în olărit, iar mama sa Paraschiva, născută Pârvuleț (1915-2004) se ocupa de treburile casei și de agricultură. 

Studiile elementare (clasele I-IV) le parcurge la Școala Primară din satul natal  –  Găleșoaia (1948-1952), iar pe cele gimnaziale (clasele V-VII) la Școala Generală Câlnic (1952-1955).

Urmează apoi cursurile liceale (clasele VIII-XI) la Școala medie nr. 3 din Târgu-Jiu (azi Colegiul Național ”Spiru Haret”, Târgu-Jiu), pe care le finalizează  prin susținerea bacalaureatului (1955-1959).

Este absolvent al  Facultății de Filologie, cursuri de zi, de 5 ani, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj (1961-1966), iar apoi  al Școlii postuniversitare de perfecționare în publicistică (1971-1973).

După finalizarea studiilor universitare (1966) devine profesor la Școala Generală nr. 4 Vulcan-Petroșani, județul Hunedoara, la care rămâne profesor titular până în anul 1990, inclusiv pe perioadele cât a fost vicepreședinte al Comitetului de Cultură și Artă Gorj (1970-1971) și al Comitetului de Cultură și Educație Socialistă al Județului Gorj (1975-1979) și președinte al acestuia (1979-1989).

Între timp, mai ocupă postul de profesor și director de studii la Școala Generală nr. 3 Târgu-Jiu (1971-1973).

Pasionat de domeniul său, urmează studiile doctorale în cadrul Facultății de Istorie-Filozofie din cadrul Universității din București (1977 -1981), obținând titlul de doctor în filozofie (1981).

După 1990 prof. dr. Ion Mocioi ocupă postul de profesor la Liceele nr. 3 și nr. 5 din Târgu-Jiu (1990-2000).

Prof. dr. Ion Mocioi a fost solicitat și a desfășurat și activitate didactică și de management în învățământul superior. Astfel Prof. dr. Ion Mocioi a fost profesor asociat și rector la Universității ”Omega” București (1993-1996), și cadru didactic la Universitatea ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Juridice și Administrative (1997-2009) unde a îndeplinit și funcțiile de șef al catedrei de ”Științe socio-umane” (2004-2006) și al catedrei de ”Drept” (2006-2007) precum și pe cea de cancelar al facultății (2007).

A fost de asemenea cadru didactic asociat și la Universitatea ”Jiul de Sus” Târgu-Jiu.

Așa cum a fost menționat mai sus, prof. dr. Ion Mocioi a condus, aproape 15 ani destinele culturii gorjene, a inițiat înființarea unor instituții de cultură în localitățile gorjene – muzee, case de cultură, cămine culturale, biblioteci, etc.  Iată cum apreciază scriitorul și omul de cultură Ion Cepoi, acea perioadă din activitatea Prof. dr. Ion Mocioi: ”Aici și acum, afirm în deplină cunoștință de cauză că pe vremea cât a fost președintele Comitetului Județean de Cultură, Ion Mocioi lucra după aceleași principii și strategii precum cele ale unui manager cultural din ziua de astăzi. El era un vizionar, vedea lucrurile în sinteză și avea pentru Gorj un program cultural bine definit, pe care îl urma asumându-și riscuri pe care puțini le cunoșteau sau le cunosc.”

De-a lungul anilor prof. dr. Ion Mocioi s-a implicat cu toată puterea sa în activitatea culturală a Gorjului, cea asociativă, editorială și publicistică. Iată ce scria documentaristul Al. Doru Șerban despre activitatea Prof. dr. Ion Mocioi:

„Ion Mocioi a condus viața culturală a județului, ca vicepreședinte în perioada, 1975-1979 și președinte între anii, 1979-1989. A inițiat înființarea unor instituții culturale în localitățile gorjene – muzee, case de cultură, cămine culturale, biblioteci, cinematografe, precum și numeroase manifestări culturale, unele devenite tradiționale.”

După 1990 a înființat prima tipografie privată din Târgu Jiu și a acreditat o editură locală care a publicat pe mai toți autorii gorjeni”.

Printre activitățile desfășurate, inițiativele întreprinse și responsabilitățile asumate și realizate,  de Prof. dr. Ion Mocoi în domeniul culturii, publicisticii și a celei editoriale,  de-a lungul anilor, amintim:  inițiator al înființării și apoi Director al Complexului Național ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu (1994-1996); inițiatorul unor muzee precum: Muzeul de Artă Constantin Brâncuși Târgu-Jiu, Muzeul memorial ”Iosif Keber” Târgu-Jiu (1992), Muzeul ”Tudor Arghezi”” Târgu Cărbunești (2007); fondatorul și proprietarul editurilor ”Spicon” și ”Drim Edit” Târgu-Jiu (1991); redactor la ”Gazeta Gorjului” – reporter special (1973-1975); fondator și redactor al revistei științifice ”Litua. Studii și cercetări” a Complexului muzeal ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu (1976-1989); redactor și director al revistei ”Gorjul literar”, serie nouă, Târgu-Jiu (1983); redactor și director al revistei ”Opinia”, Târgu-Jiu (1991-1993);  redactor șef al revistei ”Cugetarea”, București (1991-1992); redactor șef al revistei ”Scientia” a Universității ”Jiul de Sus”, Târgu-Jiu (2002-2006); redactor șef al publicației ”Săptămâna gorjeană”, Târgu-Jiu (2003-2004); redactor șef al revistelor ”Arc”, ”Bogdănel” – pentru copii, ”Arcade” – pentru liceeni” și ”Gorj magazin”, fondator și membru al colectivului redacțional al revistei  de literatură, arte și istorie culturală ”Spicon” – Târgu-Jiu.

Prof. dr. Ion Mocioi a colaborat, de-a lungul anilor, cu un mare număr de publicații, precum: ”Ramuri”, ”Tribuna”, ”Ateneu”, ”Cronica”, ”Revista de filozofie”, ”Vitralii” (Buzău), ”Confesiuni”, ”Brâncuși”, ”Sămănătorul Tismana”, ”Spicon”, s.a.

Totodată Ion Mocioi a fost membru al Uniunii Ziariștilor din România precum și al Uniunii Internaționale a Jurnaliștilor.

Profesor dr. Ion Mocioi a avut o mare aplecare, dar și talent, spre studiu, cercetare și scris. Astfel, de-a lungul anilor, Ion Mocioi a scris  numeroase articole și studii pe care le-a prezentat la diferite simpozioane și conferințe științifice sau culturale în țară și în străinătate.

De asemenea prof. dr. Ion Mocioi a reușit să scrie un număr impresionant de cărți, fiind unul dintre cei mai prolifici scriitori  gorjeni contemporani.

Domeniile de studii și cercetare ale prof. dr. Ion Mocioi au fost dintre cele mai  diverse, ceea ce a făcut ca și opera sa scriitoricească să abordeze o serie de tematici de la creație literară la documentare și brâncușiologie.

Astfel prof. dr. Ion Mocioi a scris și a publicat  în calitate de unic autor sau coautor un număr impresionant de volume, pe care încercăm să le structurăm în cele ce urmează sintetizate, pe tematici,  astfel:  învățământ și educație (șase cărți de autor și peste 15 studii și comunicări științifice publicate); studii de literatură (12 cărți și peste 80 de studii și articole publicate în diverse reviste); creație literară (cinci volume de poezie, un volum de proză și un volum de studii de teatru și peste 80 de creații poetice, eseuri și studii publicate);  11 volume și peste  100 de studii și articole publicate despre opera lui Constantin Brâncuși fiind considerat  unul dintre cei mai renumiți brâncușiologi; istorie și critică  de artă cultă (13 volume și peste 30 de articole și studii publicate); arhitectură și construcții (2 volume și 5 articole publicate); folclor și etnologie (5 volume și circa 40 de articole și studii în antologii și diferite publicații); istorie (6 volume și peste 30 studii și articole de istorie, istoria presei și muzeologie în publicații sau  au fost incluse în volume tematice sau antologii; lingvistică (două volume și opt articole și studii apărute în publicații sau volume tematice).

Prin opera sa putem afirma faptul că  prof. dr. Ion Mocioi este un excelent cercetător și  un autor prolific, complex și profund. Cu siguranță majoritatea lucrărilor prof. dr. Ion Mocioi sunt lucrări de referință pentru tematicile abordate, dar apreciem faptul că ultimele două volume vor rămâne pentru viitorime cărți-document și referințe bibliografice indiscutabile, și ne referim aici la: ”Brâncuși. Catalogul operelor”, Editura Academica Brâncuși, Târgu-Jiu, 2017, 1277 pag.; și ”Pictorul Iosif Keber. O monografie ilustrată”, Editura Academica Brâncuși, Târgu-Jiu, 2017, 1251 pag.

Pentru activitatea sa, prof. dr. Ion Mocioi a  primit, de la diverse instituții de cultură, asociații sau fundații, numeroase recunoașteri, distincții sau înscrisuri de onoare, dintre care amintim: ”Înscris de onoare” – din partea Inspectoratului pentru Cultură al Județului Gorj (2002, 2009); ”Diplomă de Excelență” – din partea Consiliului Județean Gorj(2002, 2009); ”Medalie și Certificat” – din partea Senatului României (2004); Premiul ”N. D. Miloșescu” și ”Diplomă de Excelență” – din partea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj (2005); Premiul ”Niște Țărani” – acordat de Fundația Națională pentru Civilizație Rurală Slătioara (2006); ”Pisanie Domnească – Atlet al lui Hristos” – acordată de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, București (2007); ”Cetățean al Europei” – acordat de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, București (2007); ”Diplomă de Onoare” – acordată de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, București (2007) la simpozionul ”Semicentenar Constantin Brâncuși”;  ”Diplomă de Excelență” – acordată de Asociația Cercetătorilor și Autorilor Gorjeni de Carte Documentară și Științifică (2010); ”Medalia Semănătorul Tismana” – acordată de Asociația ”Semănătorul” Tismana (2014), și enumerarea poate continua.

Prof. dr. Ion Mocioi a fost  și om politic gorjean, calitate în care a fost ales, în două rânduri,  reprezentantul Gorjului în Parlamentul României, prima dată în calitate de senator (16 octombrie 1992 – 21 noiembrie 1996), iar în cea de-a doua oară, în calitate de  deputat (11 decembrie 2000 – 12 decembrie 2004).

Prin toate cele prezentate rezultă și se susține afirmația scriitorului Al. Doru Șerban care l-a etichetat pe ”dr. Ion Mocioi drept cea mai complexă personalitate trăitoare în Gorjul actual.

În ultimul timp  Prof. dr.  Ion Mocioi lucrează cu toată puterea,  în principal cu resurse proprii, la finalizarea operațiunii de deschidere a unui nou Muzeu dedicat scriitorilor gorjeni, la Telești.

De subliniat faptul că Prof. dr. Ion Mocioi este membru fondator și activ al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu-Jiu și totodată membru al colectivului de redacție al revistei de literatură, arte și istorie culturală ”Spicon” editată de aceasta.

Folosim acest prilej pentru a-i transmite  prof. dr. Ion Mocioi  urările noastre de bine, sănătate însoțite de tradiționalul ”La mulți ani”!

dr. Victor Troacă

Președinte al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni