Peste 7000 de elevi vor da Bacalaureatul în Gorj

Loading

Un număr record de elevi gorjeni vor încerca să promoveze Bacalaureatul în 2012 după ce în 2011 jumătate din cei înscrişi au ratat acest examen. MECTS a păstrat lista disciplinelor şi programelor aprobate pentru Bacalaureatul din acest an. Rămâne şi supravegherea video pentru toate sălile de examen.

CNET a înregistrat în anul 2011 cel mai mare procent de promovabilitate la Bacalaureat
CNET a înregistrat în anul 2011 cel mai mare procent de promovabilitate la Bacalaureat

Examenul de Bacalaureat  din 2012 se va desfăşura după Metodologia de organizare şi desfăşurare a celui din 2011. Aşadar regulile Examenului de Bacalaureat  2012 nu vor fi diferite faţă de sesiunile din acesta an. Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat şi programele pentru disciplinele examenului de Bacalaureat valabile în sesiunile anului 2012 sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educaţiei pentru examenul de Bacalaureat 2011. Toate sălile de examinare trebuie dotate cu aparatura de supraveghere video, potrivit ordinului ministrului educaţiei.

Două sesiuni, aceleaşi reguli
Poate singura noutate a calendarului pentru Bacalaureat 2012 este decalajul cu o săptămână provocat de noua structură a anului şcolar. Astfel, prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2012 se va desfăşura în perioada 11 iunie – 6 iulie. Sesiunea iunie-iulie 2012: 28 – 30 mai 2012: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen; 1 iunie 2012: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a; 11 – 13 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A; 13 – 15 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B; 18 – 22 iunie 2012: Evaluarea competenţelor digitale – proba D; 25 – 27 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C; 2 iulie 2012: Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă; 3 iulie 2012: Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă; 4 iulie 2012: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă; 6 iulie 2012: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă; 8 iulie 2012: Afişarea rezultatelor; 9 iulie 2012: Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 – 12:00); 10 -12 iulie 2012: Rezolvarea contestaţiilor; 13 iulie 2012: Afişarea rezultatelor finale
În sesiunea august-septembrie 2012, calendarul este următorul: 16 – 20 iulie 2012: Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen; 20-21 august 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A; 20-22 august 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B; 21 -22 august 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C; 23 – 24 august 2012: Evaluarea competenţelor digitale – proba D; 27 august 2012: Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă; 28 august 2012: Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă; 29 august 2012: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă; 31 august 2012: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă; 2 septembrie 2012: Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00); 3-4 septembrie 2012: Rezolvarea contestaţiilor; 5 septembrie 2012: Afişarea rezultatelor finale

Elevi mulţi la examen
Potrivit profesorului Justin Sebastian Paralescu, inspectorul şcolar general al judeţului Gorj, date fiind rezultatele din 2011 sunt aşteptaţi cumulat peste 7000 de elevi la Bacalaureat, cifră record la acest examen. MECTS şi ISJ Gorj au luat măsurile necesare pentru ca în anul 2012 să înregistrăm rezultate mult mai bune la Bacalaureat: ”Ştim deja că ne aflăm într-un moment de adevăr al învăţământului din România, depinde doar de noi –toţi actorii sistemului-să avem o activitate mai eficientă. În acest sens, după evaluările iniţiale la clasa a XII-a se va trece la un program special de pregătire pentru acoperirea eventualelor minusuri sesizate. Părinţii vor fi informaţi asupra nivelului copiilor lor pentru a putea fi corectate minusurile, din acest punct de vedere sunt absolut convins că toată lumea dă importanţa cuvenită acestui tip de examen. Examenele naţionale-Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul-se vor desfăşura într-un climat de maximă corectitudine iar rezultatele obţinute vor fi cele reale”, afirmă Justin Sebastian Paralescu, inspector şcolar general.