BULETIN INFORMATIV

Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu
Proiect FSE POSDRU
Proiectul „Stagiile de practică-investiţie pentru viitor”

În data de 29 septembrie 2011, începând cu orele 15,00,  la sediul Colegiului Tehnic Nr. 2. se va organiza CONFERINŢA DE PRESĂ cu tema „ŞI PRIN MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ SE ASIGURĂ COMPETENŢELE NECESARE INTEGRĂRII ŞI MENŢINERII PE PIAŢA MUNCII”în cadrul  proiectului FSE POSDRU „Stagiile de practică-investiţie pentru viitor”- proiect derulat de Colegiul Tehnic Nr. 2 în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj şi Administraţia Naţională „Apele Române”- Direcţia de Ape Jiu Craiova – SGA GORJ.
Obiectivul principal al conferinţei de presă este acela de a promova proiectul „Stagiile de practică- investiţie pentru viitor” şi sursa de finanţare a acestuia, FONDUL SOCIAL EUROPEAN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE. Participanţii la conferinţa de presă vor putea fi informaţi asupra activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor atinse în cei doi ani de implementare a proiectului.
Acţiunea este deschisă mass-mediei locale şi oricărei instituţii care doreşte să organizeze activităţi pentru elevi şi tineri de acest gen, şcolilor generale şi liceelor din regiune care şcolarizează elevi în domeniul protecţiei mediului, precum şi altor instituţii interesate.
Desfăşurător eveniment:
14:30-15:00 Sosirea jurnaliştilor şi invitaţilor
15:10-15.15 Deschiderea evenimentului de către managerul de proiect
15:15-16:15 Prezentarea rezultatelor proiectului în primul an de implementare
16:15-17:00 Sesiune de întrebări
Pentru mai multe informaţii referitoare la această activitate şi la rezultatele obţinute in cadrul proiectului, vă rugăm să vă adresaţi doamnei manager proiect Popescu Henrieta Luiza luiza@utgjiu.ro şi să consultaţi adresele webb- www.fsestagiidepractica.ro, http//:stagiipracticablogest.ro, precum şi site-ul şcolii http//:ct_nr2.ro
Manager proiect Popescu Henrieta Luiza